Llaeth Mam Bangor

Lleoliad
Llyfrgell Bangor.
Dyddiad(au)
18/02/2020
Cyswllt

01248 353469

LlBangor@gwynedd.llyw.cymru

Disgrifiad

Ydych chi'n fam sy'n bwydo o'r fron, neu'n

fam feichiog sy'n awyddus i fwydo o'r fron

pan fydd y babi'n cyrraedd?

Ymunwch â

Llaeth Mam Bangor

Mae'r grŵp yn rhad ac am ddim, gyda

lluniaeth, cefnogaeth a chroeso cynnes i bawb.

Dewch draw am wybodaeth ffeithiol,

awgrymiadau a chefnogaeth gan gynhalwyr hyfforddedig.

Ymunwch â mamau eraill sy'n bwydo o'r

fron, i fagu hyder, dealltwriaeth a

chyfeillgarwch ar eich taith bronfwydo.

 

1af a’r 3ydd Dydd Mawrth o bob mis

10:30 - 12:00