Llaeth Mam Bangor

Lleoliad
Llyfrgell Bangor.
Dyddiad(au)
03/03/2020
Cyswllt

01248 353469

LlBangor@gwynedd.llyw.cymru

Disgrifiad

 

 

Ydych chi'n fam sy'n   bwydo o'r fron, neu'n

fam feichiog sy'n   awyddus i fwydo o'r fron

pan fydd y babi'n   cyrraedd?

Ymunwch â

Llaeth Mam Bangor

Mae'r grŵp yn rhad   ac am ddim, gyda

lluniaeth,   cefnogaeth a chroeso cynnes i bawb.

Dewch draw am   wybodaeth ffeithiol,

awgrymiadau a   chefnogaeth gan gynhalwyr hyfforddedig.

Ymunwch â mamau   eraill sy'n bwydo o'r

fron, i fagu hyder,   dealltwriaeth a

chyfeillgarwch ar   eich taith bronfwydo.

 

1af a’r 3ydd Dydd   Mawrth o bob mis

10:30 - 12:00