Ewch Ar-Lein

Lleoliad
Llyfrgell Abermaw.
Dyddiad(au)
11/12/2018
Cyswllt
LlAbermaw@gwynedd.llyw.cymru

01341 280258

Disgrifiad

Cymorth cyffredinol digidol.

Sesiwn 30 munud

Cymorth gyda cyfrifiadur, gliniadur, ffôn clyfar, neu dabled.

Amser: 2.00y.p – 4.00y.p

Archebwch eich lle.