Cymorth Digidol

Lleoliad
Llyfrgell Abermaw.
Dyddiad(au)
28/03/2019
Cyswllt

LlAbermaw@gwynedd.llyw.cymru

01341 280258

Disgrifiad

 

Cymorth cyffredinol digidol.

Sesiwn 30 munud

Cymorth gyda cyfrifiadur, gliniadur, ffôn clyfar, neu dabled.

Ail a pedwerydd Dydd Iau o bob mis: 2.00– 4.00

Archebwch eich lle.