Cymorth Digidol

Lleoliad
Llyfrgell Abermaw.
Dyddiad(au)
27/02/2020
Cyswllt

LlAbermaw@gwynedd.llyw.cymru

01341 280258

Disgrifiad

Cymorth cyffredinol digidol.

Sesiwn 30 munud

Cymorth gyda cyfrifiadur, gliniadur, ffôn clyfar, neu dabled.

Archebwch eich lle.