Adnoddau ar-lein a gwefannau defnyddiol

Dyma restr o adnoddau ar-lein y gellwch eu defnyddio 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.

Byddwch angen rhif eich cerdyn aelodaeth (e.e. GWP********) i gael mynediad i’r adnoddau ar-lein:

Adnoddau ar-lein (gwefannau Saesneg yn unig)


Adnoddau ar-lein eraill (ar gael o fewn y llyfrgelloedd yn unig)

  • Access to research
  • Ancestry Library
  • Find my past

Adnoddau ar-lein Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Os ydych yn aelod o lyfrgelloedd Gwynedd gallwch gofrestru i gael mynediad i adnoddau electronig Llyfrgell Genedlaethol Cymru:


Gwefannau defnyddiol

 

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoTwitter48