Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid

Mae'r Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid yn bartneriaeth rhwng asiantaethau (heddlu, iechyd a’r gwasanaeth prawf) a chynghorau Gwynedd a Môn.  Mae’n gyfrifol am ddarparu gwasanaeth cyfiawnder ieuenctid ar gyfer ar gyfer rhai 10 - 18 oed.

Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc, a theuluoedd pobl ifanc, sydd:

 • wedi'u cyfeirio atom gan yr heddlu
 • yn mynd trwy broses llys
 • dan oruchwyliaeth fel rhan o ddedfryd
 • wedi'u cyfeirio atom oherwydd ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • wedi'u hadnabod fel rhai a allai droseddu.

 

Rydym yn ceisio sicrhau:

 • bod anghenion dioddefwyr yn cael eu hateb
 • bod pobl ifanc yn cymryd cyfrifoldeb am eu hymddygiad ac yn gwneud yn iawn i'r gymuned am eu trosedd
 • bod rhieni'n cymryd cyfrifoldeb am eu plant
 • ein bod yn manteisio ar gyfleon i atal troseddu gan ieuenctid
 • bod cyfiawnder yn cael ei weinyddu'n rhwydd.

 

Cysylltu â ni

 • Ffôn: 01248 679183
 • E-bost: GwasanaethCyfiawnderIeuenctid@gwynedd.llyw.cymru
 • Menai Office, Beach Road, Y Felinheli, Gwynedd, LL56 4RQ