Cefnogi teuluoedd

Pan fydd teuluoedd yn profi trafferthion, rydym yn gweithio'n agos gyda phlant, eu rhieni, perthnasau a gofalwyr eraill er mwyn canfod yr ateb gorau. Ein nod yw cadw teuluoedd gyda'i gilydd pan fo hynny'n bosib.

Os ydych yn teimlo bod eich teulu angen help neu gefnogaeth, gallwch ofyn yn uniongyrchol am y gwasanaeth. Gall asiantaethau eraill cyfeirio teuluoedd atom hefyd.

Pan fo pryderon difrifol am blentyn, byddwn yn ymateb yn syth. Mewn achosion eraill, byddwn yn ymateb gynted â phosib.

Os ydych yn meddwl eich bod angen help, cysylltwch â ni. Gallwn ddweud wrthych a ydych yn gymwys am wasanaeth a chefnogaeth.

 

Cysylltu â ni

  • Ffôn: 01758 704455 (9:00 - 17:00, Llun - Gwener)
    Ffôn y tu allan i oriau: 01248 353 551 (unrhyw amser arall ac ar Ŵyl y Banc)
  • E-bost: cyfeiriadauplant@gwynedd.llyw.cymru