Sut mae cael cymorth?

Beth bynnag yw eich sefyllfa, gall pawb gael mynediad at

  • wybodaeth
  • cyngor
  • cymorth

Os ydych chi, neu rhywun ydych chi'n gofalu amdanynt, angen cymorth i wella eich lles neu os oes gennych anghenion neu nam sy’n achosi problemau i chi o ddydd i ddydd, cysylltwch â ni. Byddwn wedyn yn asesu eich anghenion.

Cysylltu â ni...

 

map oedolion

Gweld map llawn

1. Ardal Llŷn

2. Ardal Caernarfon

3. Ardal Bangor

4. Ardal Eifionydd a Gogledd Meirionnydd

5. Ardal De Meirionnydd

Beth fydd yn digwydd ar ôl gwneud cais?

Bydd aelod o staff yn siarad â chi, eich teulu a’ch gofalwyr er mwyn canfod beth sy'n bwysig i chi er mwyn byw bywyd iach.

Bydd yr asesiad yn dangos os ydych yn gymwys i gael cymorth a sut help rydych ei angen.

Byddwn weithiau’n gorfod gofyn am farn gweithwyr proffesiynol eraill. Fyddwn ni ddim yn gwneud hyn heb eich caniatâd.

 

Faint fydd yn rhaid i mi aros am asesiad?

Pan fo brys mawr, argyfwng neu risg difrifol o niwed, anelwn at gychwyn yr asesiad o fewn 24 awr. Os ydych yn gymwys, byddwn yn trefnu i’r gwasanaeth gychwyn yn syth.

Fel arall byddwn yn cysylltu â chi i drefnu amser yr asesiad.