Covid-19: Cartrefi Preswyl i'r Henoed

Mae hi yn bosib trefnu apwyntiad i ymweld â chartref preswyl. Mae mesurau mewn lle i wneud yn siŵr bod eich ymweliad mor ddiogel â phosib. I wybod mwy am y mesurau hyn, cysylltwch â’r cartrefi yn unigol. Rydym wedi cyfyngu ar ymweliadau ond mae gan weithwyr iechyd a gofal proffesiynol yr hawl i ymweld pan fo’n briodol. 

Close