Cartref > Trigolion > Iechyd a gofal cymdeithasol > Hwb teuluoedd > Magu plant drwy Covid 19

Magu plant drwy Covid 19

Dilynwch ni ar Facebook: Gwybodaeth i deuluoedd Gwynedd

 

Gofal plant: Cynnig gofal plant am ddim i weithwyr allweddol

Gofal plant ar gyfer 0-4 oed 

Os ydych yn weithiwr allweddol ac yn cael trafferth dod o hyd i ddarpariaeth gofal plant ar gyfer eich plant ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/gofalplant

Neu cysylltwch â ni ar gofalplantcovid19@gwynedd.llyw.cymru neu 07976 623816

 

Gofal Plant ar gyfer oedran 5 – 15oed

Am wybodaeth ewch i www.gwynedd.llyw.cymru/newidiadaucovid19   Bydd yr wybodaeth bethnasol o dan y pennawd "Ysgolion a Meithrinfeydd".

Iechyd

Bydwragedd
Bangor: 01248 363097
Caernarfon: 01286 684105
Dwyfor: 01745 704329
Meirionydd: 01341 424853


Ymwelydd Iechyd
Arfon (Dalgylch Bethesda, Bangor, Caernarfon: 03000 851609 / 851610
Blaenau Ffestiniog (Dalgylch Meirionnydd): 03000 853489
Cilan (Dalgylch Dwyfor): 01758 701152


Nyrs Ysgol

03000 851 631

 

Gwefan GIG (NHS)

Imiwneiddio

Linc i wefan dod o hyd i fferyllfa leol

Pwysigrwydd aros adra – Iechyd Cyhoeddus Cymru

 

Cadw'n heini

Sesiynau ffitrwydd ar-lein

Llinellau cymorth i bobl ifanc

Addysg

Hwb 

The Parent’s Guide to Google Classroom 

Cyw

Gwersi - Bitzize BBC 

Twinkl

 

Cefnogaeth ac Adnoddau ar gael ar wefan Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad (ADYaCh) Gwynedd ac Ynys Môn

Mae adran newydd ar wefan ADYaCh yn darparu cefnogaeth ac adnoddau i blant a phobl ifanc a’u teuluoedd yn ystod  coronafeirws. 

Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysol Gwynedd a Môn 

Gweithgareddau i blant

Llyfrgelloedd

Banciau bwyd a help yn y gymuned

 

Cysylltu â ni

01766 771000