#Haf o hwyl

Mai wedi bod yn gyfnod anodd i bawb yn ystod y flwyddyn diwethaf ac felly rŵan mae hi'n amser i bawb cael HWYL!

Dyma raglen o weithgareddau ar gyfer Plant a Phobl Ifanc ar draws Gwynedd.

Mae'n bosibl i chi wneud y rhestr yn fwy neu sgrolio drwyddyn nhw. Mae'r botymau hyn ar gael ar y ddogfen.

 

Mae nifer am ddim ac wedi eu hariannu gan gronfa Llywodraeth Cymru #Hwyl yr Haf

Mae'r gweddill yn weithgareddau sy'n cael eu trefnu ledled Gwynedd.

Mae angen llogi lle o flaen llaw i amryw o weithgareddau er mwyn cyd-fynd â rheolau Covid, neu bydd angen ymaelodi e.e Byw'n Iach, Gwasanaeth Ieuenctid Gwynedd neu Llyfrgelloedd Gwynedd. Felly, ewch ati i drefnu.

Mae manylion cyswllt y trefnwyr ar gael ar y posteri, cysylltwch â nhw uniongyrchol am wybodaeth bellach.