Cynllun Gofal Plant Cymru

Mae Cynnig Gofal Plant i Gymru wedi'i ohirio am dymor yr haf. Bydd ceisiadau newydd yn cael eu gohirio am gyfnod amhenodol.


Os ydych chi'n Weithiwr Allweddol ac angen mynediad i ofal plant am ddim ewch i:
Covid 19: Gofal plant am ddim i weithwyr allweddol

Gweld copi o'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

 

Tîm Cynnig Gofal Plant


Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd


Teulu Môn