Bwrdd Lleol Diogelu Plant Gwynedd a Môn

Pryderu am blentyn yng Ngwynedd

Os ydych yn blentyn sy’n cael eich cam-drin, neu os ydych yn poeni am blentyn sy’n cael ei gam-drin, cysylltwch â ni:

 

Beth ydi’r Bwrdd Diogelu Plant?

Mae’r Bwrdd yn gyfrifol am ddiogelu a hybu lles plant. Mae aelodaeth y Bwrdd yn cynnwys rheolwyr o wahanol asiantaethau lleol sy’n gweithio er lles plant – er enghraifft yr heddlu, bwrdd iechyd, awdurdod addysg a llawer iawn mwy.  Cyfrifoldeb y Bwrdd yw sicrhau bod yr holl asiantaethau yn cydweithio gyda’i gilydd er mwyn darparu gwasanaeth o’r safon uchaf i blant Gwynedd.

 

Adolygiad Achos Difrifol

Mae'n ddyletswydd ar y Bwrdd i gynnal Adolygiad Achos Difrifol os daw achosion difrifol o gam-drin neu esgeuluso plentyn i’r amlwg.  

Gweld Adolygiadau Achosion Difrifol (AAD) diweddar:

I weld crynodebau gweithredol Adolygiadau Achosion Difrifol hanesyddol a gwblhawyd yn ardal Gwynedd a Môn, cysylltwch â’r Bwrdd drwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod.

 

Rhagor o wybodaeth

Am ragor o wybodaeth am Fwrdd Diogelu Plant Gwynedd a Môn, cysylltwch â Rheolwr y Bwrdd

  • 01286 679 926