Tybaco

Er mwyn gweithio tuag at Gymru a Gwynedd di-fwg, a chwrdd â tharged y Llywodraeth i ostwng cyfraddau ysmygu i 16% erbyn 2020, mae gan y Cyngor Gynllun Rheoli Tybaco.

Mae’r cynllun yma yn amlinellu’r gwaith sy’n digwydd ar draws adrannau’r Cyngor i leihau cyfraddau ysmygu.

Mae’r Cyngor eisoes wedi gwneud eu meysydd chwarae yn rhai di-fwg, ac yn edrych i ehangu ar hyn er mwyn creu mannau eraill di fwg, fel bod plant yn gallu chwarae mewn awyr glan a ffres.

Am fwy o wybodaeth ar sut i roi’r gorau i ysmygu ac lle i gael help ewch i'r gwefannau isod:

neu os ydych rhwng 11 a 25 mlwydd oed ewch i: