Gyrfaoedd

YDYCH CHI WEDI MEDDWL AM YRFA SY’N CEFNOGI POBL I FYW BYWYD IACH?

Mae yna nifer o gyfleodd o fewn y maes hamdden, sy’n galluogi trigolion Gwynedd i fyw bywyd iach. Mae’r sector wedi newid, ac wedi symud mlaen o fod yn un draddodiadol gweithgareddau egniol a chwaraeon,i un sy’n ysbrydoli unigolion i feddwl am wahanol agweddau o iechyd, fel bwyd a maeth a thybaco, ynghyd a chadw’n actif. Gwyliwch y fideo isod am fwy o wybodaeth:


Os oes diddordeb gennych yn y maes yma, lawrlwythwch ein canllaw gyrfa iechyd  i wybod pa gyfleoedd sydd gan Cyngor Gwynedd i gynnig i chi,