Gweithgareddau Egniol

Mae gan y Cyngor strategaeth Gweithgareddau Egnïol traws adrannol, sy’n nodi beth mae’r Cyngor yn gwneud er mwyn sicrhau cyfleoedd i drigolion Gwynedd i allu byw bywyd egnïol.