Gweithgareddau Awyr Agored

Mae Cyngor Gwynedd yn rhan o Bartneriaeth Awyr Agored sy'n gweithio i ddenu mwy o bobl lleol i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored.

Mae'r bartneriaeth yn anelu i greu Gwynedd egniol, iach a chynhwysol, lle mae hamdden awyr agored yn darparu llwyfan cyffredin ar gyfer cyfranogiad, hwyl, cyflawniad a chyflogaeth, sy'n clymu cymunedau lleol at ei gilydd, yn gwneud defnydd cynaliadwy a chreu dealltwriaeth o'r amgylchedd.

Am fwy o wybodaeth am weithgareddau awyr agored, clybiau, gwirfoddoli neu hyfforddi yn eich ardal chi ewch i wefan y bartneriaeth, neu cysylltwch â Swyddog Awyr Agored y Sir – MarkAndrewJones@gwynedd.llyw.cymru