Chwaraeon Cymunedol

Mae Gwynedd yn gweithio mewn partneriaeth gyda nifer o glybiau chwaraeon ar ledled Gwynedd er mwyn annog a chefnogi pobl Gwynedd i gymeryd rhan mewn chwaraeon yn ogystal a chefnogi’r clybiau chwaraeon i ddatblygu a sicrhau eu bod yn cynnig gwasanaeth o’r safon uchaf i drigolion Gwynedd. Drwy’r tîm Chwaraeon Cymunedol fe all clybiau chwaraeon wneud cais i gael grant Gist Cymunedol.

Gist Cymunedol

Cynllun cymorth grant a gyllidir gan y Loteri Genedlaethol a'i reoli gan Chwaraeon Cymru yw'r Gist Cymunedol. Nod y Cynllun yw helpu i ddatblygu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn lleol. Y grant mwyaf a ddyfernir yw £1,500. Mae'r grant yn rhoi cyfleon i glybiau chwaraeon, canolfannau hamdden, grwpiau cymunedol, gweithgareddau awyr agored a gweithgareddau yn y gweithle. Am fwy o wybodaeth am y cynllun yn gyffredinol ewch i wefan Chwaraeon Cymru.

 

Sut mae gwneud cais?

Er mwyn gwneud cais, gallwch lenwi ffurflen gais ar-lein.

Mae ceisiadau yn cael eu cyflwyno o flaen panel o drigolion lleol efo profiadau a diddordeb mewn chwaraeon yn ogystal â Swyddogion y Cyngor a Chwaraeon Cymru. Os oes diddordeb gennych i ymuno a'r panel, cysylltwch â ni.

Am ragor o wybodaeth am y cynllun yng Ngwynedd, cysylltwch â'r Uned Datblygu Chwaraeon ar 01766 771000 neu Lago@gwynedd.llyw.cymru


Dyddiadau Cau Ceisiadau Cist Cymunedol Gwynedd

Dyddiadau cau ceisiadau Cist Cymunedol Gwynedd
Dyddiad cau ceisiadauDyddiad cyfarfod
Ebrill 5ed, 2017 Ebrill 18eg, 2017
Mehefin 14eg, 2017 Mehefin 27ain, 2017
Medi 6ed, 2017 Medi 19eg, 2017
Tachwedd 5ed, 2017 Tachwedd 21ain, 2017
Ionawr 11eg, 2018 Ionawr 30ain, 2018

Am ragor o wybodaeth am y cynllun yng Ngwynedd, cysylltwch â'r Uned Datblygu Chwaraeon ar 01766 771000 neu Lago@gwynedd.llyw.cymru

 

Mae gwybodaeth am y grantiau hefyd i'w gael yma.