Bwyd a maeth

Mae’r Cyngor yn cydlynu Fforwm Bwyd a Maeth Gwynedd, er mwyn gweithio mewn partneriaeth gyda mudiadau trydydd sector i hybu cyfleoedd i drigolion Gwynedd gael mynediad i fwyd ffres a lleol.

Mae’r Cyngor, mewn cydweithrediad gydag Ymddiriedolaeth Betsi Cadwaladr, yn cynnig hyfforddiant Agored Cymru Lefel 2 i fudiadau trydydd sector, a staff y Cyngor, er mwyn cael y wybodaeth maeth cywir a cyfredol i gyfleu i drigolion Gwynedd.

Gwelir peiriannau bwyd mewn canolfannau hamdden sy’n cynnig bwydydd mwy iach, ynghyd a sicrhau safonau maeth uchel o fewn cartrefi preswyl y Cyngor.

Am fwy o wybodaeth am fwyta’n iach ewch i wefan:

Croesawu Bwydo o’r Fron

Mae nifer o adeiladau’r Cyngor, gan gynnwys y Canolfannau Hamdden a Llyfrgelloedd ar draws y Sir yn croesawu Bwydo o’r Fron. Gallwch weld sticeri Bwydo o’r Fron ar ddrysau’r adeiladau er mwyn adnabod y safleoedd yma.