Neuadd Buddug, Y Bala

Lleoliad

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

Ffordd Pensarn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7SR


Cysylltwch â ni

E-bost: 

neuadd_dwyfor@gwynedd.llyw.cymru

Ffôn:

Swyddfa Docynnau: 01678 520800 
Rheolwr y Neuadd: 01758 704088

Ymunwch â'n grŵp gweplyfr ni am y newyddion diweddaraf 

www.facebook.com/neuaddbuddug

 

Ionawr 2018

ffilm: Kingsman The Golden Circle (15), 19:30

5, 6 a 10 ffilm: Death of Stalin (15) 19:30

11, 12 a 13 Panto Clwb Rygbi y Bala: Y Mabinogi, 19:30 

17 ffilm: Loving Vincent (12A), 19:30

19, 20 a 24 ffilm: Battle of the Sexes (12A), 19:30

25 ffilm: Breathe (12A), 19:30

26, 27, 31 ffilm: Paddington 2 (PG),19:30

Chwefror

2, 3 a 7 ffilm: Wonder (PG), 19:30

9, 10 a 14 ffilm: Star Wars: The Last Jedi (12A), 19:30

21 ffilm: Film Stars Don't Die in Liverpool (15), 19:30

 

Llogi Neuadd Buddug

Llun i Sadwrn 17:00 - 22:00

Ffi: £100.00 y noson

Am fanylion pellach neu i logi Neuadd Buddug cysylltwch â ni: 01758 704088 neu neuadd_dwyfor@gwynedd.llyw.cymru