Parc Glynllifon

I weld lluniau o’r Parc a’r newyddion diweddaraf ewch i dudalen Facebook parc Glynllifon 

Oriau agor 

TYMOR YR HAF (1 Ebrill – 30 Medi)

Dydd Llun - Sadwrn (10:00 - 17:00)

Dydd Sul (11:00 -16:00)

 

TYMOR Y GAEAF (1 Hydref – 31 Mawrth)

Dydd Iau - Sadwrn (10:00 - 17:00)

Dydd Sul (11:00 -16:00)

(Ar agor bob dydd yn ystod y rhan fwyaf o wyliau’r ysgol).

 

Mae gan aelodau’r parc (Ffrindiau Parc Glynllifon) fynediad i’r Parc bob dydd drwy gydol y flwyddyn

I gael gwybodaeth pellach o beth sydd gan Glynllifon i'w gynnig.

Map Glynllifon

Tocyn Dydd

Oedolion £4; Plant £2; Pensiynwyr £3; Teulu am y dydd £10;

 

Tocyn Tymor

Oedolyn am flwyddyn £25; Plentyn am flwyddyn £15; Teulu (2+2) am flwyddyn £45.

 

Digon o lefydd parcio am ddim.

 

Gallwch brynu tocynnau mynediad dydd* a thocynnau tymor Parc Glynllifon arlein yma..

 

*Rhaid prynu'r tocynnau dydd ar ddiwrnod yr ymweliad, a dim ond ar y dyddiad hwnnw maent yn ddilys. Ni ellir trosglwyddo na chael ad-daliad am docynnau. Gweinyddir y tocynnau gan Adra (Cymru) Cyf ar ran Cyngor Gwynedd.

Ffordd Clynnog,

Caernarfon,

Gwynedd,

LL54 5DY.


Mae’r Parc wedi ei leoli ar yr A499 rhwng Caernarfon a Phwllheli.


Manylion cyswllt Adra: 01286 831353

Bwyd cartref. Mae’r caffi ar agor trwy gydol y flwyddyn.

Manylion cyswllt y caffi: 01286 832691

Mae croeso i gŵn cyn belled â’u bod yn cael eu cadw ar dennyn a’ch bod yn glanhau ar eu holau.

Mae Parc Glynllifon yn addas i bobl o bob oed a gallu, gyda:

  • chylchdro addas i goetsus a chadeiriau olwyn pwrpasol
  • cyfleusterau ar gyfer yr anabl

Rydym yn argymell gwisgo esgidiau addas i ymweld â’r Parc.

Mae unedau i'w gosod ym Mharc Glynllifon ar gyfe busnsau neu unigolion sydd yn rhedeg busnes crefft.

Unedau i'w gosod yng Nglynllifon

Rydym yn croesawu nifer o grwpiau i’r Parc bob blwyddyn, gan gynnwys ysgolion, colegau, clybiau a chymdeithasau amrywiol.

 

Unedau Crefft Glynllifon
Rhif    Uned    Enw'r Busnes Manylion Cyswllt Oriau Agor Linc i wefan busnes             
 2 Siop Stiwdio Creu  01286 875726

Dydd Iau i Sul

10yb - 4 yp

Cliciwch yma
 5

Good Life Therapies-

Nutritional Therapy and Crystal Healing

 info@goodlifetherapies.com  01286 875137 Drwy apwyntiad Cliciwch yma
7

CymruAntiques

Vintage

 gdeiniol@hotmail.com 

07979 577924

 Hydref - Mawrth : (Gwener - Sadwrn 10 - 5), (Sul 11-4)

Ebrill - Medi : (Mercher - Sadwrn 10 - 5), (Sul 11 - 4)

Gall yr oriau newid ar rhai adegau, gwell cysylltu ymlaen llaw

 Cliciwch yma 
8+10

Pitch Black Paradise Studios

Justinepitchblackparadise@gmail.com

Dydd Iau i Sadwrn

10:30 yb - 4yp

Instagram

 9 +13

Snowdonia Blue Slate Pottery

 01286 238283 

07833901189

jardinewilliams@aol.com

Dydd Mawrth i Gwener 

10yb - 4yp

Dydd Sadwrn a Sul

11yb - 4  yp

(ar gau ar Dyddiau Llun,  oni bai am Wyliau banc

11yb - 4 yp)

Cliciwch yma
14 Siop Hen Bethau Newydd  01286 875726

Dydd Gwener i Sul 

10yb - 4 yp

Cliciwch yma
 16  Ann Catrin Evans- Dylunydd  01286 672472 Drwy apwyntiad Cliciwch yma
 20  Mary Gwen

  07763815987

 Info@marygwen.com

Drwy apwyntiad ar hyn o bryd Cliciwch yma
w

 

Cysylltu â ni

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r Parc ar 01766 771000 neu parcglynllifon@gwynedd.llyw.cymru

Am y newyddion diweddaraf ewch i http://www.facebook.com/parcglynllifon