Parc Glynllifon

Parc Glynllifon

Yn ystod y cyfnod clor byr (rhwng 6pm 23 Hydref a 9 Tachwedd) bydd Parc Glynllifon a'r maes parcio ar gau i’r cyhoedd.

Cewch ymweld â'r parc oes gennych docyn tymor ac rydych o fewn pellter cerdded iddi a dilyn  Canllawiau Llywodraeth Cymru.   

Close


I weld lluniau o’r Parc a’r newyddion diweddaraf ewch i dudalen Facebook parc Glynllifon 

 

Oriau agor

 • Dydd Iau - Sul
  10:00 - 17:00
 • I rhai sydd gan docyn tymor yn unig:
  Bob diwrnod
  10:00 - 17:00

Byddwn yn ail-adolygu yr oriau agor yn rheolaidd wedi ailagor y gerddi.

 

Pris

Oedolion £4; Plant £2; Pensiynwyr £3; Teulu am y dydd £10;

Oedolyn am flwyddyn £25; Plentyn am flwyddyn £15; Teulu (2+2) am flwyddyn £45.

Digon o lefydd parcio am ddim.

Ffrindiau Parc Glynllifon - cerdyn aelodaeth

Mae manteision aelodaeth yn cynnwys:

 • mynediad i'r parc gwledig drwy gydol y flwyddyn
 • cynigion arbennig yng Nghaffi’r Gath Ddu
 • cynigion arbennig a gostyngiadau yn siop Adra
 • cylchlythyr chwarterol drwy e-bost a llawer mwy – byddwch ymhlith y cyntaf i gael gwybod am newyddion a digwyddiadau Parc Glynllifon.

Dyma anrheg perffaith ar gyfer pob math o achlysuron arbennig - pen-blwydd, y Nadolig, Sul y Mamau, ymddeoliad – mae’n anrheg a fydd yn para gydol y flwyddyn.

 • Aelodaeth Oedolyn - £25
 • Aelodaeth Plentyn - £15
 • Aelodaeth teulu (2+2) - £40

Lleoliad

Ffordd Clynnog,

Caernarfon,

Gwynedd,

LL54 5DY.


Mae’r Parc wedi ei leoli ar yr A499 rhwng Caernarfon a Phwllheli.

Siop ac Oriel Adra


Manylion cyswllt Adra: 01286 831353

Caffi'r Gath Ddu

Bwyd cartref. Mae’r caffi ar agor trwy gydol y flwyddyn.

Manylion cyswllt y caffi: 01286 832691

Cŵn

Mae croeso i gŵn cyn belled â’u bod yn cael eu cadw ar dennyn a’ch bod yn glanhau ar eu holau.

Mynediad

Mae Parc Glynllifon yn addas i bobl o bob oed a gallu, gyda:

 • chylchdro addas i goetsus a chadeiriau olwyn pwrpasol
 • cyfleusterau ar gyfer yr anabl

Rydym yn argymell gwisgo esgidiau addas i ymweld â’r Parc.

Unedau i'w gosod

Mae unedau i'w gosod ym Mharc Glynllifon ar gyfe busnsau neu unigolion sydd yn rhedeg busnes crefft.

Unedau i'w gosod yng Nglynllifon

Gweithgareddau i grwpiau

Rydym yn croesawu nifer o grwpiau i’r Parc bob blwyddyn, gan gynnwys ysgolion, colegau, clybiau a chymdeithasau amrywiol.
 

Cysylltu â ni

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r Parc ar 01766 771000 neu parcglynllifon@gwynedd.llyw.cymru

Am y newyddion diweddaraf ewch i http://www.facebook.com/parcglynllifon