Parc Glynllifon

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae Parc Glynllifon ar gau dros dro fel rhan o'r ymdrech genedlaethol i ddod â choronafirws dan reolaeth.

Cynllun rheoli'r coronafeirws yng Nghymru 

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl pan fyddwn yn gallu.   

Close


I weld lluniau o’r Parc a’r newyddion diweddaraf ewch i dudalen Facebook parc Glynllifon 

 

Oriau agor

 • Dydd Iau - Sul
  10:00 - 17:00
 • I rhai sydd gan docyn tymor yn unig:
  Bob diwrnod
  10:00 - 17:00

Byddwn yn ail-adolygu yr oriau agor yn rheolaidd wedi ailagor y gerddi.

 

Pris

Oedolion £4; Plant £2; Pensiynwyr £3; Teulu am y dydd £10;

Oedolyn am flwyddyn £25; Plentyn am flwyddyn £15; Teulu (2+2) am flwyddyn £45.

Digon o lefydd parcio am ddim.

 

Prynu aelodaeth i Ffrindiau Parc Glynllifon (tocynnau tymor blwyddyn) 

Dim ond wrth gyrraedd derbynfa'r parc ei hun y gallwch brynu docyn mynediad dydd. Mae'r tocynnau yn cael eu gweinyddu gan Adra (Cymru) Cyf ar ran Cyngor Gwynedd.

Ffrindiau Parc Glynllifon - cerdyn aelodaeth

Mae manteision aelodaeth yn cynnwys:

 • mynediad i'r parc gwledig drwy gydol y flwyddyn
 • cynigion arbennig yng Nghaffi’r Gath Ddu
 • cynigion arbennig a gostyngiadau yn siop Adra
 • cylchlythyr chwarterol drwy e-bost a llawer mwy – byddwch ymhlith y cyntaf i gael gwybod am newyddion a digwyddiadau Parc Glynllifon.

Dyma anrheg perffaith ar gyfer pob math o achlysuron arbennig - pen-blwydd, y Nadolig, Sul y Mamau, ymddeoliad – mae’n anrheg a fydd yn para gydol y flwyddyn.

 • Aelodaeth Oedolyn - £25
 • Aelodaeth Plentyn - £15
 • Aelodaeth teulu (2+2) - £40

 

Prynu aelodaeth i Ffrindiau Parc Glynllifon (tocynnau tymor blwyddyn) 

Dim ond wrth gyrraedd derbynfa'r parc ei hun y gallwch brynu docyn mynediad dydd. Mae'r tocynnau yn cael eu gweinyddu gan Adra (Cymru) Cyf ar ran Cyngor Gwynedd. 

Lleoliad

Ffordd Clynnog,

Caernarfon,

Gwynedd,

LL54 5DY.


Mae’r Parc wedi ei leoli ar yr A499 rhwng Caernarfon a Phwllheli.

Siop ac Oriel Adra


Manylion cyswllt Adra: 01286 831353

Caffi'r Gath Ddu

Bwyd cartref. Mae’r caffi ar agor trwy gydol y flwyddyn.

Manylion cyswllt y caffi: 01286 832691

Cŵn

Mae croeso i gŵn cyn belled â’u bod yn cael eu cadw ar dennyn a’ch bod yn glanhau ar eu holau.

Mynediad

Mae Parc Glynllifon yn addas i bobl o bob oed a gallu, gyda:

 • chylchdro addas i goetsus a chadeiriau olwyn pwrpasol
 • cyfleusterau ar gyfer yr anabl

Rydym yn argymell gwisgo esgidiau addas i ymweld â’r Parc.

Unedau i'w gosod

Mae unedau i'w gosod ym Mharc Glynllifon ar gyfe busnsau neu unigolion sydd yn rhedeg busnes crefft.

Unedau i'w gosod yng Nglynllifon

Gweithgareddau i grwpiau

Rydym yn croesawu nifer o grwpiau i’r Parc bob blwyddyn, gan gynnwys ysgolion, colegau, clybiau a chymdeithasau amrywiol.
 

Cysylltu â ni

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r Parc ar 01766 771000 neu parcglynllifon@gwynedd.llyw.cymru

Am y newyddion diweddaraf ewch i http://www.facebook.com/parcglynllifon