Parc Glynllifon


Covid 19:

Mae gerddi Glynllifon ar gau ar hyn o bryd.

Mae'r wardeiniaid yn brysur gyda gwaith cynnal a chadw i sicrhau diogelwch ymwelwyr pan fyddwn yn ailagor.

Close


I weld lluniau o’r Parc a’r newyddion diweddaraf ewch i dudalen Facebook parc Glynllifon Pris

Oedolion £4; Plant £2; Pensiynwyr £3; Teulu am y dydd £10;

Oedolyn am flwyddyn £25; Plentyn am flwyddyn £15; Teulu (2+2) am flwyddyn £40.

Digon o lefydd parcio am ddim.

Ffrindiau Parc Glynllifon - cerdyn aelodaeth

Mae manteision aelodaeth yn cynnwys:

  • mynediad i'r parc gwledig drwy gydol y flwyddyn
  • cynigion arbennig yng Nghaffi’r Gath Ddu
  • cynigion arbennig a gostyngiadau yn siop Adra
  • cylchlythyr chwarterol drwy e-bost a llawer mwy – byddwch ymhlith y cyntaf i gael gwybod am newyddion a digwyddiadau Parc Glynllifon.

Dyma anrheg perffaith ar gyfer pob math o achlysuron arbennig - pen-blwydd, y Nadolig, Sul y Mamau, ymddeoliad – mae’n anrheg a fydd yn para gydol y flwyddyn.

  • Aelodaeth Oedolyn - £25
  • Aelodaeth Plentyn - £15
  • Aelodaeth teulu (2+2) - £40

Lleoliad

Ffordd Clynnog,

Caernarfon,

Gwynedd,

LL54 5DY.


Mae’r Parc wedi ei leoli ar yr A499 rhwng Caernarfon a Phwllheli.

Siop ac Oriel Adra

Oriau agor yr Haf (Ebrill – Medi):
Ar agor pob dydd. 10:00 - 17:00 dydd Llun tan ddydd Sadwrn. 11:00 – 16:00 dydd Sul.

Oriau agor y Gaeaf (Hydref – Mawrth):
Ar agor bedwar diwrnod yr wythnos. 10:00 – 17:00 dydd Iau tan ddydd Sadwrn. 11:00 – 16:00 dydd Sul.

Manylion cyswllt Adra: 01286 831353

Caffi'r Gath Ddu

Bwyd cartref. Mae’r caffi ar agor trwy gydol y flwyddyn.

Manylion cyswllt y caffi: 01286 832691

Cŵn

Mae croeso i gŵn cyn belled â’u bod yn cael eu cadw ar dennyn a’ch bod yn glanhau ar eu holau.

Mynediad

Mae Parc Glynllifon yn addas i bobl o bob oed a gallu, gyda:

  • chylchdro addas i goetsus a chadeiriau olwyn pwrpasol
  • cyfleusterau ar gyfer yr anabl

Rydym yn argymell gwisgo esgidiau addas i ymweld â’r Parc.

Unedau i'w gosod

Mae unedau i'w gosod ym Mharc Glynllifon ar gyfe busnsau neu unigolion sydd yn rhedeg busnes crefft.

Unedau i'w gosod yng Nglynllifon

Gweithgareddau i grwpiau

Rydym yn croesawu nifer o grwpiau i’r Parc bob blwyddyn, gan gynnwys ysgolion, colegau, clybiau a chymdeithasau amrywiol.
 

Cysylltu â ni

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r Parc ar 01766 771000 neu parcglynllifon@gwynedd.llyw.cymru

Am y newyddion diweddaraf ewch i http://www.facebook.com/parcglynllifon