Ras Gychod y Tri Copa

Lleoliad
Abermaw
Dyddiad(au)
09/06/2018
Cyswllt

Am ragor o wybodaeth

https://www.threepeaksyachtrace.co.uk/

Disgrifiad

Cynhelir y digwyddiad yma ar Ddydd Sadwrn 9 Mehefin 2018 yn Abermaw.

Mae'r digwyddiad yma yn denu cystadleuwyr o bob cyfandir chwaraeon a phrofiad hwylio, o hwylio oddi ar lan i rasio o gwmpas y byd.  Clybiau hwylio a chwaraeon y fyddin, a chwmniau sydd yn cymeryd rhan, i gyd yn cystadlu ar yr un lefel. Bydd y timau'n hwylio o Abermaw i Fort William gyda 2 o bob criw yn dringo i ben y mynyddoedd mwyaf yng Nghymru (Y Wyddfa) Lloegr (Scarfell) a'r Alban (Ben Nevis) ar y daith, gan redeg yn gyfatebol i 3 marathon mewn 3 neu 4 diwrnod