Parafest 2018

Lleoliad
Llanbedr
Dyddiad(au)
27 - 29/07/2018
Gwefan
http://www.parafest.co.uk/
Disgrifiad

Mae digwyddiad Parafest yn cymeryd lle yn Llanbedr rhwng 27 - 29 o Orffennaf 2018.

Mae hwn yn ddigwyddiad newydd i Wynedd sydd yn cynrychioli cyfarfod blynyddol o glybiau paragliding a hang gliding y Deyrnas Gyfunol.  Dyma'r unig Sioe Fasnach ym Mhrydain Fawr ar gyfer masnachwyr sydd yn gysylltiedig a awyrennu hynod ysgafn.  Bydd cerddoriaeth byw, adloniant ac awyrgylch gwyl yn cael ei greu ar gyfer y peilotiaid a'r cyhoedd.  Mae'r digwyddiad yma gyda'r amcan o hyrwyddo'r math yma o chwaraeon mewn ffordd gadarnhaol i'r cyhoedd i ddenu mwy o ymgymerwyr.