Gwledd o Gerddoriaeth

Lleoliad
Eglwys Santes Fair Caernarfon
Dyddiad(au)
13/07/2018
Cyswllt

Rhif Ffon 01286 685 222

Ebost post@cgwm.co.uk

Gwefan
http://www.galericaernarfon.com
Disgrifiad

Cynhelir Noson o Wledd o Gerddoriaeth Nos Wener 13 o Orffennaf 2018 yn Eglwys Santes Fair, Caernarfon. I gychwyn am 7.30yh.

Yn perfformio bydd y delynores Elinor Bennett, Nicki Pearce ar y soddgrwth a disgyblion Canolfan Gerdd William Mathias.

Y pris mynychu bydd £10.00, £8.00 a £5.00