Diwrnod Agored Clwb Hwylio Porthmadog

Lleoliad
Clwb Hwylio Porthmadog
Dyddiad(au)
07/04/2018
Cyswllt

Clwb Hwylio Porthmadog

Yr Harbwr

Porthmadog

Gwynedd

LL49 9AY.

Rhif Ffon 01766 513 546

Ebost commodore@sailing-club.org

Gwefan
http://sailing-club.org/
Disgrifiad

Cynhelir Diwrnod Agored  ar Ddydd Sadwrn 7 Ebrill 2018, i gychwyn am 10.00yb.

Mae Clwb Hwylio Porthmadog yn eich gwahodd i ddod i weld beth ydym ni i gyd.  Rydym yn hyrwyddo hwylio dingi, hwylio croiser, canwio / caiacio a mwy.  Ddim yn gwybod sut i hwylio?.  Dim problem, rydym yn aelodau hyfforddedig sy'n fwy na pharod i roi gwersi a sesiynau blasu.