Sut Mae Porthmadog yn Ymateb i Newid Hinsawdd

Lleoliad
Porthmadog Community Centre
Dyddiad(au)
08/03/2018
Cyswllt
E-bost: francesvoelcker@gmail.com

Rhif ffon: 01766 5630657
Disgrifiad

Cyfarfod Cyhoeddus gyda siaradwyr o Brifysgol Bangor, Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Gwynedd.

Clywch am godi lefelau’r môr ac effeithiau stormydd arnom.

Dysgwch am amddiffyniadau a sut i helpu’n hunain.

Rhannwch eich profiad a gofynnwch eich cwestiynau.

Mae mynediad yn ddi-dal; gyda casgliad tuag at costau, elw i CEFN.