Hyfforddiant Diffibriliwr Pontllyfni

Lleoliad
Pontllyfni, Ysgol Brynaerau
Dyddiad(au)
27/06/2018
Disgrifiad
Am 6pm nos Fercher 27 Mehefin bydd hyfforddiant yn cael ei gynnal gan Calonnau Cymru yn Ysgol Brynaerau, Pontllyfni er mwyn egluro sut i ddefnyddio'r diffibriliwr. 

Mae'r hyfforddiant am ddim, felly dewch draw i ddysgu sut i achub bywyd - croeso cynnes i bawb.