Hwyl yr Ŵyl Pwllheli

Lleoliad
Pwllheli
Dyddiad(au)
25 - 26/11/2017
Cyswllt

E-bost :
janepicken50@hotmail.com
Ffôn :
07900854676
Gwefan :
Facebook - Hwyl yr Wyl

Disgrifiad
hwyl yr wyl Pwllheli

Dau ddiwrnod gwych i’r teulu cyfan, yn llawn awyrgylch Nadoligaidd gan gynnwys llawr sglefrio iâ, gweithgareddau a stondinau - rhywbeth i bawb fwynhau.

Trefnir y digwyddiad gan y gymuned leol, ac fe’i gefnogir gan fusnesau lleol. Y bwriad bob blwyddyn yw dod â chymuned Pwllheli a’r fro ynghŷd i ddathlu Hwyl yr Ŵyl a chefnogi eu tref a’i busnesau.

Dewch yn llu!