Ffair Wanwyn Hosbis Dewi Sant

Lleoliad
Hosbis Dydd Hafan Menai (o fewn tir Ysbyty Gwynedd)
Dyddiad(au)
13/04/2019
Cyswllt
01286 662772

Gwefan
http://www.stdavidshospice.org.uk
Disgrifiad

Ffair Wanwyn gydag amrywiaeth o stondinau yn cynnwys raffl, tombola, cynnyrch cartref, cacennau, planhigion, llysiau a llawer mwy.

£1 i oedolion

Plant am ddim