Panto : Digon o Sioe!

Lleoliad
Neuadd Ogwen Bethesda
Dyddiad(au)
19 - 20/01/2018
Cyswllt
E-bost :
gwefeistr@gwynedd.gov.uk
Rhif ffôn :
01248208485
Gwefan :
www.neuaddogwen.com
Disgrifiad

PANTO newydd sbon i’r teulu cyfan!

Gan gwmni Drama’r Llechen Las gyda chydweithrediad Clwb Drama Crawia a Neuadd Ogwen.

Dewch yn llu!

Pris Mynediad: 

Oedolion: £6 / Plant: £3