Camau Cerdd, Llyfrgell Bala

Lleoliad
Llyfrgell Y Bala
Dyddiad(au)
26/03/2018
Cyswllt

E-bost: post@cgwm.org.uk

Ffôn: 01286 685 230

Disgrifiad

Sesiynau cerdd arbenigol llawn hwyl gan Ganolfan Gerdd William Mathias.

Camau cyntaf: 14:00-14:45, 6 mis i 3 oed - £4

Camau Nesaf: 15:00-15:45, 4 oed i 7 oed -£5

 

Dim llawer o lefydd ar gael.

Cysylltwch i gofrestru