Pwll Nofio Bro Ffestiniog

 01766 831066 

 pwllnofioblaenau@gwynedd.llyw.cymru

 Ffordd Wynne, Blaenau Ffestiniog, LL41 3DW

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoSnapchat48LogoTwitter48LogoYouTube48


Lleoliad ac oriau agor* 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

*Noder gall oriau agor yr adnoddau o fewn y ganolfan amrywio i oriau agor y ganolfan

tabl1
Dydd Llun   16:00 - 19:00
Dydd Mawrth  11:00 - 20:00
Dydd Mercher  15:15 - 20:00
Dydd Iau  14:15 - 19:00
Dydd Gwener  11:00 - 18:00
Dydd Sadwrn   AR GAU
Dydd Sul  10:00 - 13:00

 

ADNODDAU'R GANOLFAN ac HYGYRCHEDD

 • Pwll nofio 4 Lon (25m x 8.5m)
 • WI-FI

Mynediad Adeiladu

 • Parcio hygyrch
 • Ardal Bwll Hygyrch 

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Oxford Pool Side Dipper teclyn codi pwll nofio
 • Oxford Mini Dipper Chassey Chair (ar gyfer cludo nofiwr anabl i'r teclyn codi)
 • Plinth Uchder Addasadwy (ystafell newid)
 • Teclyn codi gludadwy

Gweithgareddau

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi'u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â'r ganolfan.

 

NOFIO

 • Mae gogls a gwisgoedd nofio, fflotiau, bandiau braich ac ati ar gael i brynu- cysylltwch â'r Ganolfan Hamdden am ragor o wybodaeth.
 • Polisi mynediad pwll nofio

 

Amserlen pwll nofio Bro Ffestiniog
Diwrnod Amser Gweithgaredd
Dydd Llun  16:00 - 17:00 Gwersi Nofio*
17:00 - 18:00 Clwb Nofio *^
18:00 - 19:00 Nofio Cyhoeddus
Dydd Mawrth       11:00 - 12:00 Nofio 60+
12:15 - 12:45 Gwers Nofio Rhiant a Phlentyn 
15:00 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
16:00 - 17:00 Gwersi Nofio*
17:00 - 18:00 Nofio am Ddim (o dan 16)**
17:00 - 19:00 Nofio Cyhoeddus
19:00 - 20:00 Gwersi Nofio Oedolion
Dydd Mercher      15:00 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
16:00 - 17:00 Gwersi Nofio*
17:00 - 19:00 Clwb Nofio*^
19:00 - 20:00 Nofio Oedolion
Dydd Iau     15:30 - 17:00 Gwersi Nofio*
17:00 - 18:00 Nofio Cyhoeddus
18:30 - 19:00 Aerobeg Dwr
Dydd Gwener      11:00 - 12:00 Nofio 60+
15:15 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
16:00 - 17:00 Gwesi Nofio*
Dydd Sul 10:00 - 11:00 Gwersi Nofio*
11:00 - 13:00 Nofio Cyhoeddus

Gall trigolion Cymru sydd dros 60 mlwydd oed nofio yn unrhyw un o byllau nofio Gwynedd am ddim yn mhob sesiwn a gynhelir yn ystod tymor yr ysgol.

(Noder nid yw'r sesiynau am ddim ar gael yn ystod y gwyliau ysgol. Mae'n ofynnol i fod yn aelod i fanteisio ar y sesiynau am ddim - £9.50 y flwyddyn)

*Pwll ar gau i'r cyhoedd

**Rhaid defnyddio eich cerdyn aelodaeth Gwynedd

^Cysylltwch ar ganolfan am fwy o wybodaeth

PARTION PLANT

Mae amryw o becynnau ar gyfer partïon plant ar gael – lawrlwythwch y ffurflen gais yma neu cysylltwch ar ganolfan am fwy o wybodaeth.
 •  Parti Pwll - £61.80

Ffioedd a thaliadau

 

Polisïau ac amodau