Pwll Nofio Bro Ffestiniog

 01766 831066 

 pwllnofioblaenau@gwynedd.llyw.cymru

 Ffordd Wynne, Blaenau Ffestiniog, LL41 3DW

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoSnapchat48LogoTwitter48LogoYouTube48


Lleoliad ac oriau agor* 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

*Noder gall oriau agor yr adnoddau o fewn y ganolfan amrywio i oriau agor y ganolfan

ADNODDAU'R GANOLFAN

  • Pwll nofio 4 Lon (25m x 8.5m)
  • WI-FI

NOFIO

  • Mae gogls a gwisgoedd nofio, fflotiau, bandiau braich ac ati ar gael i brynu- cysylltwch â'r Ganolfan Hamdden am ragor o wybodaeth.
  • Polisi mynediad pwll nofio

 

Amserlen pwll nofio Bro Ffestiniog
Diwrnod Amser Gweithgaredd
Dydd Llun  16:00 - 17:00 Gwersi Nofio*
17:00 - 18:00 Clwb Nofio *^
18:00 - 19:00 Nofio Cyhoeddus
Dydd Mawrth       11:00 - 12:00 Nofio 60+
12:15 - 12:45 Gwers Nofio Rhiant a Phlentyn 
15:00 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
16:00 - 17:00 Gwersi Nofio*
17:00 - 18:00 Nofio am Ddim (o dan 16)**
17:00 - 19:00 Nofio Cyhoeddus
19:00 - 20:00 Gwersi Nofio Oedolion
Dydd Mercher      15:00 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
16:00 - 17:00 Gwersi Nofio*
17:00 - 19:00 Clwb Nofio*^
19:00 - 20:00 Nofio Oedolion
Dydd Iau     14:15 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
16:00 - 17:00 Gwersi Nofio*
17:00 - 18:00 Nofio Cyhoeddus
18:30 - 19:15 Aerobeg Dwr
Dydd Gwener      11:00 - 12:00 Nofio 60+
14:30 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
16:00 - 17:00 Gwesi Nofio*
Dydd Sul 10:00 - 11:00 Gwersi Nofio*
11:00 - 13:00 Nofio Cyhoeddus

Gall trigolion Cymru sydd dros 60 mlwydd oed nofio yn unrhyw un o byllau nofio Gwynedd am ddim yn mhob sesiwn a gynhelir yn ystod tymor yr ysgol.

(Noder nid yw'r sesiynau am ddim ar gael yn ystod y gwyliau ysgol. Mae'n ofynnol i fod yn aelod i fanteisio ar y sesiynau am ddim - £9.50 y flwyddyn)

*Pwll ar gau i'r cyhoedd

**Rhaid defnyddio eich cerdyn aelodaeth Gwynedd

^Cysylltwch ar ganolfan am fwy o wybodaeth

PARTION PLANT

Mae amryw o becynnau ar gyfer partïon plant ar gael – lawrlwythwch y ffurflen gais yma neu cysylltwch ar ganolfan am fwy o wybodaeth.

 

Ffioedd a thaliadau

 

Polisïau ac amodau