Canolfan Byw'n Iach a Gweithgareddau Dŵr Bangor

  01248 370600

  pwllnofiobangor@gwynedd.llyw.cymru

  Ffordd Y Garth, Bangor, Gwynedd, LL57 2SD

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoSnapchat48LogoTwitter48LogoYouTube48

 

Lleoliad ac oriau agor*

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

Oriau Agor
 DiwrnodOriau Agor 
 Llun 07:00 - 22:00 
 Mawrth 06:45 - 22:00 
 Mercher 06:15 - 22:00 
 Iau 07:30 - 22:00 
 Gwener 06:15 - 21:00 
 Sadwrn 07:45 - 17:30 
Sul 07:45 - 17:30

*Noder gall oriau agor yr adnoddau o fewn y ganolfan amrywio i oriau agor y ganolfan

ADNODDAU'R GANOLFAN

 • Pwll Nofio 25 medr (dyfnder-1.4 - 3.8m)
 • Pwll Nofio 12.5 medr (dyfnder-1.1-1.4m)
 • Byrddau deifio sbring 1m, sbring a phlatfform 3m a platfform 5m
 • Peiriant deifio swigod 
 • Oriel wylio
 • Ystafell Ffitrwydd
 • Stiwdio Ffitrwydd/ Wattbike
 • Ystafell gyfarfod
 • Lifft i'r llawr 1af
 • Man ymlacio yn y dderbynfa gyda diodydd oer a phoeth - peiriant coffi Rijo
 • 2  gae pob tywydd 5 bob ochr
 • Wi-Fi
 • Parcio
 • Pwll Padlo

MYNEDIAD CYFLEUSTERAU HAMDDEN I DDEFNYDDWYR ANABL

Mynediad Adeiladu

 • Parcio hygyrch
 • Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa
 • Derbynfa Lefel Isel
 • Lifft
 • Ystafell Ffitrwydd Hygyrch
 • Ardal Bwll Hygyrch 

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Teulu Hygyrch 
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 4
 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 4
 • Oxford Pool Side Dipper teclyn codi pwll nofio
 • Oxford Mini Dipper Chassey Chair (ar gyfer cludo nofiwr anabl i'r teclyn codi)

Gweithgareddau

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi'u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â'r ganolfan.

 

DOSBARTHIADAU FFITRWYDD

 

Gwasanaethau ar-lein
Os ydych yn talu eich aelodaeth canolfan hamdden drwy Ddebyd Uniongyrchol, mae rwan yn bosib bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein!

*Cyn defnyddio'r gwasanaeth ar-lein am y tro cyntaf, rhaid clicio ar y linc yn yr ebost sydd wedi ei anfon at holl aelodau sy'n talu drwy Ddebyd Uniongyrchol.
Bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein Close
Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn ffordd wych o wella eich ffitrwydd yn ogystal â gwneud ffrindiau newydd. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr profiadol a chymwys. Bydd angen cyrraedd o leiaf 10 munud cyn y dosbarth am y tro cyntaf i gael sgwrs gyda’r hyfforddwr.

 

Mae'r amserlen yma yn gywir tan 14 Ebrill 2019. I trafod yr amserlen ar ol y dyddiad yma cysylltwch ar Ganolfan.

Amserlen dosbarthiadau ffitrwydd
Diwrnod Amser Gweithgaredd
Dydd Llun   09:30 - 10:45 Yoga (Canolraddol)
  10:50 - 12:05 Yoga (Dechreuwr)
Dydd Mawrth  17:00 - 17:30 Sesiwn Ffitrwydd (11 - 15 oed)

Mae ein hyfforddwyr wedi’i cofrestru gyda REPs am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan: www.exerciseregister.org 

NOFIO

Mae amryw o weithgareddau ar gael yn y pwll.

 • Mae gogls a napis nofio ar gael i brynu.
 • Polisi mynediad pwll nofio
 • Sylwch nad yw'r pwll bach ar agor drwy'r amser - mae'r amserlen i'w weld isod

Mae'r amserlen yma yn gywir tan 14 Ebrill 2019. I trafod yr amserlen ar ol y dyddiad yma cysylltwch ar Ganolfan.

Amserlen nofio Bangor
DiwrnodAmserGweithgaredd 
Dydd Llun         07:15 - 09:00 Nofio Lôn (6 lôn)
09:00 - 11:30 Nofio Cyhoeddus (1lôn dwbl)
11:30 - 13:00 Nofio Cyhoeddus (6 lôn)
13:00 - 15:30 Nofio Cyhoeddus (1lôn dwbl)
17:00 - 18:00 Nofio Lôn (2 lôn)
18:00 - 19:00 Nofio Cyhoeddus (1lôn dwbl)
19:00 - 20:00 Nofio Lôn (4 lôn)
Dydd Mawrth            08:00 - 09:00 Nofio Lôn (6 lôn)
09:00 - 11:30 Nofio Cyhoeddus (1lôn dwbl)
11:30 - 13:00 Nofio lôn (6 lôn)
13:00 - 15:30 Nofio Cyhoeddus (1 lôn dwbl)
17:00 - 18:00 Nofio Lôn (3 lôn)
18:00 - 19:30 Nofio Cyhoeddus ( 1/2 Pwll)
19:30 - 20:00 Plymio Cyhoeddus
19:30 - 20:00 Nofio Cyhoeddus (pen bas yn unig)
Dydd Mercher         07:00 - 08:00 Nofio Lôn (2 lôn)
08:00 - 09:00 Nofio lôn (6 lôn)
09:00 - 11:30 Nofio Cyhoeddus (1lôn dwbl)
11:30 - 13:00 Nofio lôn (6 lôn)
13:00 - 15:00 Nofio Cyhoeddus (1lôn dwbl)
17:00 - 18:00 Nofio lôn (2 lôn)
18:00 - 19:30 Nofio Cyhoeddus  (1lôn dwbl)
19:30 - 20:00 Nofio Cyhoeddus (pen bas yn unig)
20:00 - 20:30 Gwers Nofio Oedolyn (Dechreuwyr)
20:30 - 21:00 Gwers Nofio Oedolyn (Gwelliant)
Dydd Iau         07:30 - 08:00 Nofio Lôn (3 lôn)
08:00 - 09:00 Nofio lôn (6 lôn)
09:00 - 11:30 Nofio Cyhoeddus (1lôn dwbl)
11:30 - 13:00 Nofio lôn (6 lôn)
13:00 - 15:30 Nofio Cyhoeddus (1 lôn dwbl)
17:00 - 18:00 Nofio Lôn (3 lôn)
18:00 - 19:00 Nofio Cyhoeddus (1/2 Pwll)
19:00 - 19:30 Nofio lôn (2 lôn)
19:30 - 20:00 Plymio Cyhoeddus
19:30 - 20:00 Nofio Cyhoeddus (Pen bas yn unig)
Dydd Gwener      07:00 - 08:00 Nofio Lôn (1 lôn)
08:00 - 09:00 Nofio lôn (6 lôn)
09:00 - 11:30 Nofio Cyhoeddus (1 lôn dwbl)
11:30 - 13:00 Nofio lôn (6 lôn)
13:00 - 15:30 Nofio Cyhoeddus (1 lôn dwbl)
17:30 - 18:30 Nofio Lôn ( 2 lôn)
Dydd Sadwrn   11:00 - 12:00 Nofio Cyhoeddus (pen bas yn unig)
11:30 - 12:00 Plymio Cyhoeddus
12:00 - 14:30 Nofio Cyhoeddus
14:30 - 15:00 Plymio Cyhoeddus
14:30 - 15:00 Nofio Cyhoeddus (pen bas yn unig)
Dydd Sul     09:00 - 11:00 Nofio Cyhoeddus
11:00 - 12:00 Nofio am Ddim (odan 16 oed)
11:30 - 12:00 Plymio Cyhoeddus
11:30 - 12:00 Nofio Cyhoeddus (pen bas yn unig)
12:00 - 13:00 Nofio i'r anabl yn unig
13:00 - 14:30 Nofio Cyhoeddus
14:30 - 15:00 Plymio cyhoeddus
14:30 - 15:00 Nofio Cyhoeddus (pen bas yn unig)

Gall trigolion Cymru sydd dros 60 mlwydd oed nofio yn unrhyw un o byllau nofio Gwynedd am ddim yn mhob sesiwn a gynhelir yn ystod tymor yr ysgol.

(Noder nid yw'r sesiynau am ddim ar gael yn ystod y gwyliau ysgol. Mae'n ofynnol i fod yn aelod i fanteisio ar y sesiynau am ddim - £10.20 y flwyddyn)

*Rhaid defnyddio eich cerdyn aelodaeth Gwynedd

PWLL BACH

Gweithgareddau'r Pwll Bach

Diwrnod Amser Gweithgaredd 
 Dydd Llun   

 08:00 - 08:30

Nofio Cyhoeddus

 12:00 - 13:00

Nofio Cyhoeddus

 12:30 - 13:00

Gwers Nofio am Ddim (60+)

 14:45 - 15:30

Nofio Cyhoeddus

17:00 - 20:00

Nofio Cyhoeddus

 Dydd Mawrth  

 08:00 - 08:30

Nofio Cyhoeddus

 11:30 - 13:00

Nofio Cyhoeddus (1/2 Pwll)

 14:45 - 15:30

Nofio Cyhoeddus

17:00 - 20:00

Nofio Cyhoeddus

 Dydd Mercher  

 08:00 - 08:30

Nofio Cyhoeddus

 11:30 - 13:00

Nofio Cyhoeddus (1/2 Pwll)

 12:30 - 13:00

Rhiant a Phlentyn

17:00 - 20:00

Nofio Cyhoeddus

 Dydd Iau 

 08:00 - 08:30

Nofio Cyhoeddus

11:15 - 12:00

Sesiwn Nofio Cyfeillgar Dementia

 12:15 - 13:00

 Acwa

14:45 - 15:30

Nofio Cyhoeddus

 17:00 - 20:00

 Nofio Cyhoeddus

 Dydd Gwener  

 08:00 - 08:30

Nofio Cyhoeddus

12:30 - 13:00

Nofio Cyhoeddus

14:45 - 15:30

Nofio Cyhoeddus

Dydd Sadwrn 

 11:00 - 15:00

Nofio Cyhoeddus

 Dydd Sul

 09:30 - 10:00

Nofio Cyhoeddus 1/2 Pwll

 10:00 - 12:00

Nofio Cyhoeddus 

11:00 - 12:00

Nofio am Ddim (odan 16 oed)

 13:00 - 15:00

Nofio Cyhoeddus 

^Rhaid defnyddio eich cerdyn aelodaeth Gwynedd

Mae'r amserlen yma yn gywir tan 14 Ebrill 2019. I trafod yr amserlen ar ol y dyddiad yma cysylltwch ar Ganolfan.

YSTAFELL FFITRWYDD

Rydym yn cynnig rhai o gyfleusterau gorau yn yr ardal i’ch gynorthwyo i fwynhau bywyd bywiog ac iach. Mae’r offer yn y ganolfan yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ac mae staff cymwys a profiadol ar gael i gynnig cyngor i chi.

Mae'r amserlen yma yn gywir tan 14 Ebrill 2019. I trafod yr amserlen ar ol y dyddiad yma cysylltwch ar Ganolfan.

Amserlen ystafell ffitrwydd
Diwrnod Amser Gweithgaredd 
Dydd Llun  07:00 - 22:00  Defnydd Cyhoeddus (Cardio machine use only between 09:00 - 12:15)
Dydd Mawrth  06:45- 17:00  Defnydd Cyhoeddus
17:30 - 22:00 Defnydd Cyhoedus
Dydd Mercher 06:15 - 08:30  Defnydd Cyhoeddus
  10:30 - 22:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Iau  07:30 - 22:00  Defnydd Cyhoeddus
Dydd Gwener 06:15 - 09:00  Defnydd Cyhoeddus
11:00 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Sadwrn 07:45  - 17:30  Defnydd Cyhoeddus
Dydd Sul 07:45 - 11:00  Defnydd Cyhoeddus
12:00 - 17:30 Defnydd Cyhoeddus

Mae’n rhaid cael anwythiad i’r ystafell ffitrwydd - am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r dderbynfa.

STIWDIO

Mae'r amserlen yma yn gywir tan 14 Ebrill 2019. I trafod yr amserlen ar ol y dyddiad yma cysylltwch ar Ganolfan.

Amserlen ystafell stiwdio
DiwrnodAmserGweithgaredd 
Dydd Llun  08:00 - 09:00

Defnydd Cyhoeddus 

12:15 - 22:00

Defnydd Cyhoeddus 

Dydd Mawrth   06:45 - 17:00 Defnydd Cyhoeddus  
17:30 - 22:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Mercher   06:15 - 08:30 Defnydd Cyhoeddus 
10:30 - 22:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Iau   07:30 - 22:00 Defnydd Cyhoeddus 
Dydd Gwener  06:15 - 09:00 Defnydd Cyhoeddus  
11:00 -21:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Sadwrn  07:45 - 17:30 Defnydd Cyhoeddus 
Dydd Sul 07:45 - 11:00 Defnydd Cyhoeddus   
12:00 - 17:30 Defnydd Cyhoeddus

 *Rhaid cael anwythiad

PARTION PLANT

Mae amryw o becynnau ar gyfer partïon plant ar gael – pwyswch yma am gopi or ffurflen gais.

 

Ffioedd a thaliadau

 

Polisïau ac amodau