Canolfan Byw'n Iach a Gweithgareddau Dŵr Bangor

  01248 370600

  pwllnofiobangor@gwynedd.llyw.cymru

  Ffordd Y Garth, Bangor, Gwynedd, LL57 2SD

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoSnapchat48LogoTwitter48LogoYouTube48

 

Lleoliad ac oriau agor*

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

Oriau Agor
 DiwrnodOriau Agor 
 Llun 07:00 - 22:00 
 Mawrth 06:45 - 22:00 
 Mercher 06:15 - 22:00 
 Iau 07:30 - 22:00 
 Gwener 06:15 - 21:00 
 Sadwrn 07:45 - 17:30 
Sul 07:45 - 17:30

*Noder gall oriau agor yr adnoddau o fewn y ganolfan amrywio i oriau agor y ganolfan

ADNODDAU'R GANOLFAN

 • Pwll Nofio 25 medr (dyfnder-1.4 - 3.8m)
 • Pwll Nofio 12.5 medr (dyfnder-1.1-1.4m)
 • Byrddau deifio sbring 1m, sbring a phlatfform 3m a platfform 5m
 • Peiriant deifio swigod 
 • Oriel wylio
 • Ystafell Ffitrwydd
 • Stiwdio Ffitrwydd/ Wattbike
 • Ystafell gyfarfod
 • Lifft i'r llawr 1af
 • Man ymlacio yn y dderbynfa gyda diodydd oer a phoeth - peiriant coffi Rijo
 • 2  gae pob tywydd 5 bob ochr
 • Wi-Fi
 • Parcio
 • Pwll Padlo

Mynediad Adeiladu

 • Parcio hygyrch
 • Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa
 • Derbynfa Lefel Isel
 • Lifft
 • Ystafell Ffitrwydd Hygyrch
 • Ardal Bwll Hygyrch 

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Teulu Hygyrch 
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 4
 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 4
 • Oxford Pool Side Dipper teclyn codi pwll nofio
 • Oxford Mini Dipper Chassey Chair (ar gyfer cludo nofiwr anabl i'r teclyn codi)

Gweithgareddau

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi'u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â'r ganolfan.

 

DOSBARTHIADAU FFITRWYDD

 

Gwasanaethau ar-lein
Os ydych yn talu eich aelodaeth canolfan hamdden drwy Ddebyd Uniongyrchol, mae rwan yn bosib bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein!

*Cyn defnyddio'r gwasanaeth ar-lein am y tro cyntaf, rhaid clicio ar y linc yn yr ebost sydd wedi ei anfon at holl aelodau sy'n talu drwy Ddebyd Uniongyrchol.
Bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein Close
Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn ffordd wych o wella eich ffitrwydd yn ogystal â gwneud ffrindiau newydd. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr profiadol a chymwys. Bydd angen cyrraedd o leiaf 10 munud cyn y dosbarth am y tro cyntaf i gael sgwrs gyda’r hyfforddwr.

 

Amserlen dosbarthiadau ffitrwydd
Diwrnod Amser Gweithgaredd
Dydd Llun 09:30 - 10:45 Yoga
10:50 - 12:05 Yoga
Dydd Mawrth   17:00 - 17:30 Sesiwn Ffitrwydd (11 - 15 oed)

Mae ein hyfforddwyr wedi’i cofrestru gyda REPs am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan: www.exerciseregister.org 

NOFIO

Mae amryw o weithgareddau ar gael yn y pwll.

 • Mae gogls a napis nofio ar gael i brynu.
 • Polisi mynediad pwll nofio
 • Sylwch nad yw'r pwll bach ar agor drwy'r amser - mae'r amserlen i'w weld isod
Amserlen nofio Bangor
DiwrnodAmserGweithgaredd 
Dydd Llun         07:15 - 09:00 Nofio Lôn
09:00 - 11:30 Nofio Cyhoeddus (Lôn Ddwbl)
11:30 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
13:00 - 15:30 Nofio Cyhoeddus (Lôn Ddwbl)
17:00 - 18:00 Nofio lôn (2 lôn)
18:00 - 19:00 Nofio Cyhoeddus
19:00 - 21:00 Nofio Lôn
Dydd Mawrth            08:00 - 09:00 Nofio Lôn
09:00 - 11:30 Nofio Cyhoeddus (Lôn Ddwbl)
11:30 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
13:00 - 15:30 Nofio Cyhoeddus (Lôn Ddwbl)
17:00 - 18:00 Nofio lôn (4 lôn)
18:00 - 19:30 Nofio Cyhoeddus
19:30 - 20:00 Plymio Cyhoeddus
19:30 - 20:00 Nofio Cyhoeddus (pen dwfn wedi cau)
20:00 - 21:00 Nofio Lôn
Dydd Mercher         07:00 - 09:00 Nofio Lôn
09:00 - 11:30 Nofio Cyhoeddus (Lôn Ddwbl)
11:30 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
13:00 - 15:00 Nofio Cyhoeddus (Lôn Ddwbl)
17:00 - 18:00 Nofio Lôn (2 lôn)
18:00 - 19:30 Nofio Cyhoeddus
19:30 - 20:00 Nofio Cyhoeddus (ochr dwfn ar gau)
20:00 - 20:45 Gwers Nofio Oedolyn
Dydd Iau         07:30 - 09:00 Nofio Lôn
09:00 - 11:30 Nofio Cyhoeddus (Lôn Ddwbl)
11:30 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
13:00 - 15:30 Nofio Cyhoeddus (Lôn Ddwbl)
17:00 - 18:00 Nofio Cyhoeddus (3 lôn)
18:00 - 19:30 Nofio Cyhoeddus
19:30 - 20:00 Plymio Cyhoeddus
19:30 - 20:00 Nofio Cyhoeddus (pen dwfn wedi cau)
20:00 - 21:00 Nofio Lôn (3 lôn)
Dydd Gwener      07:00 - 09:00 Nofio Lôn 
09:00 - 11:30 Nofio Cyhoeddus (Lôn Ddwbl)
11:30 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
13:00 - 15:30 Nofio Cyhoeddus (Lôn Ddwbl)
17:30 - 18:30 Nofio Lôn (2 lôn)
Dydd Sadwrn   11:00 - 12:00 Nofio Cyhoeddus
11:30 - 12:00 Nofio Cyhoeddus (pen dwfn wedi cau)
11:30 - 12:30 Plymio Cyhoeddus
12:00 - 14:30 Nofio Cyhoeddus
14:30 - 15:15 Plymio Cyhoeddus
14:30 - 15:00 Nofio Cyhoeddus (pen dwfn wedi cau)
Dydd Sul     09:00 - 11:00 Nofio Cyhoeddus
11:00 - 12:00 Nofio am Ddim (o dan 16 oed)*
11:30 - 12:00 Plymio Cyhoeddus
11:30 - 12:00 Nofio Cyhoeddus (pen dwfn wedi cau)
12:00 - 13:00 Nofio i'r Anabl yn unig
13:00 - 14:30 Nofio Cyhoeddus 
14:30 - 15:00  Plymio Cyhoeddus
14:30 - 15:00 Nofio Cyhoeddus (pen dwfn wedi cau)

Gall trigolion Cymru sydd dros 60 mlwydd oed nofio yn unrhyw un o byllau nofio Gwynedd am ddim yn mhob sesiwn a gynhelir yn ystod tymor yr ysgol.

(Noder nid yw'r sesiynau am ddim ar gael yn ystod y gwyliau ysgol. Mae'n ofynnol i fod yn aelod i fanteisio ar y sesiynau am ddim - £9.50 y flwyddyn)

*Rhaid defnyddio eich cerdyn aelodaeth Gwynedd

PWLL BACH

Gweithgareddau'r Pwll Bach

Diwrnod Amser Gweithgaredd 
 Dydd Llun   

 08:00 - 08:30

 Nofio Cyhoeddus

 11:30 - 13:00

 Nofio Cyhoeddus

 12:00 - 12:30

 Gwers Nofio am Ddim (60+)

 14:45 - 15:30

 Nofio Cyhoeddus

17:00 - 20:00

Nofio Cyhoeddus

 Dydd Mawrth  

 08:00 - 08:30

 Nofio Cyhoeddus

 11:30 - 13:00

 Nofio Cyhoeddus

 14:45 - 15:30

 Nofio Cyhoeddus

17:00 - 20:00

Nofio Cyhoeddus

 Dydd Mercher  

 08:00 - 08:30

 Nofio Cyhoeddus

 10:00 - 10:30

 Rhiant a Phlentyn

 11:30 - 13:00

 Nofio Cyhoeddus

17:00 - 20:00

Nofio Cyhoeddus

 Dydd Iau 

 08:00 - 08:30

 Nofio Cyhoeddus

11:15 - 12:00

Sesiwn Nofio Dementia Gyfeillgar

 12:00 - 13:00

 Aqua Aerobics

17:00 - 20:00

Nofio Cyhoeddus

 Dydd Gwener  

 08:00 - 08:30

 Nofio Cyhoeddus

 11:30 - 13:00

 Nofio Cyhoeddus

 14:45 - 15:30

 Nofio Cyhoeddus

17:30 - 18:30

Nofio Cyhoeddus

Dydd Sadwrn 

 11:00 - 15:00

 Nofio Cyhoeddus

 Dydd Sul

 09:30 - 12:00

 Nofio Cyhoeddus

11:00 - 12:00

Nofio Cyhoeddus

13:00 - 15:00

Nofio Cyhoeddus

^Rhaid defnyddio eich cerdyn aelodaeth Gwynedd

GWEITHGAREDDAU PLANT

Rydym yn cynnig gwersi nofio a plymio i blant - cysylltwch. Mae amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnig i blant o bob oedran. 

YSTAFELL FFITRWYDD

Rydym yn cynnig rhai o gyfleusterau gorau yn yr ardal i’ch gynorthwyo i fwynhau bywyd bywiog ac iach. Mae’r offer yn y ganolfan yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ac mae staff cymwys a profiadol ar gael i gynnig cyngor i chi.

Amserlen ystafell ffitrwydd
Diwrnod Amser Gweithgaredd 
Dydd Llun  07:00 - 22:00  Defnydd cyhoeddus
(Offer cardio yn unig rhwng 09:00 a 12:00)
Dydd Mawrth  06:45 - 09:00  Defnydd cyhoeddus
11:30 - 17:00  Defnydd cyhoeddus
17:30 - 22:00 Defnydd cyhoedus
(Dim pwysau rhydd rhwng 19:00 a 20:30)
Dydd Mercher 06:15 - 10:00  Defnydd cyhoeddus
10:45 - 22:00  Defnydd cyhoeddus
(Dim pwysau rhydd rhwng 18:15 a 20:15)
Dydd Iau  07:30 - 09:00  Defnydd cyhoeddus
11:30 - 22:00  Defnydd cyhoeddus
Dydd Gwener 06:15 - 13:00  Defnydd cyhoeddus
15:00 - 21:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Sadwrn 07:45  - 17:30  Defnydd cyhoeddus
Dydd Sul 07:45 - 17:30  Defnydd cyhoeddus

Mae’n rhaid cael anwythiad i’r ystafell ffitrwydd - am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r dderbynfa.

STIWDIO WATTBIKE

Wattbike yw’r beic dan do sy’n creu’r teimlad o fod ar y ffordd wrth ddarparu data perfformiad sy’n benedol i feicio. 

Amserlen ystafell stiwdio
DiwrnodAmserGweithgaredd 
Dydd Llun  08:00 - 09:30 Sesiwn galw heibio Wattbike* 
12:30 - 22:00  Sesiwn galw heibio Wattbike*
Dydd Mawrth   08:00 - 09:00 Sesiwn galw heibio Wattbike* 
11:30 - 17:00 Sesiwn galw heibio Wattbike*
17:30 - 19:00 Sesiwn galw heibio Wattbike*
20:30 - 22:00 Sesiwn galw heibio Wattbike* 
Dydd Mercher   08:00 - 18:45 Sesiwn galw heibio Wattbike* 
20:15 - 22:00 Sesiwn galw heibio Wattbike* 
Dydd Iau   08:00 - 09:00 Sesiwn galw heibio Wattbike* 
11:30 - 22:00 Sesiwn galw heibio Wattbike* 
Dydd Gwener  08:00 - 13:00 Sesiwn galw heibio Wattbike* 
15:00 - 21:00 Sesiwn galw heibio Wattbike* 
Dydd Sadwrn  07:45 - 17:30 Sesiwn galw heibio Wattbike* 
Dydd Sul 07:45 - 17:30 Sesiwn galw heibio Wattbike*  

 *Rhaid cael anwythiad

PARTION PLANT

Mae amryw o becynnau ar gyfer partïon plant ar gael – pwyswch yma am gopi or ffurflen gais.

 

Ffioedd a thaliadau

 

Polisïau ac amodau