Canolfan Hamdden a Tenis Arfon, Caernarfon

 Canolfan Hamdden - 01286 676451

    Canolfan Tenis - 01286 676945

 canolfanhamddenarfon@gwynedd.llyw.cymru

    canolfantenisarfon@gwynedd.llyw.cymru

 Ffordd Bethel, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1DU

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoSnapchat48LogoTwitter48LogoYouTube48

 

Lleoliad ac oriau agor*

Canolfan Hamdden 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy
Oriau agor canolfan hamdden Caernarfon
Diwrnod Amser 
Dydd Llun 07:00- 21:30
Dydd Mawrth 07:00- 21:30
Dydd Mercher 07:00- 21:00
Dydd Iau 07:00 - 22:00
Dydd Gwener 07:00 - 21:00
Dydd Sadwrn 08:00 - 17:00
Dydd Sul 08:00 - 20:30

 

Canolfan Tenis 

Oriau agor canolfan tenis Arfon
DiwrnodAmser 
Dydd Llun 06:30  -  22:00
Dydd Mawrth 06:30 -  22:00
Dydd Mercher 06:30 -  22:00
Dydd Iau 06:30 -  22:00
Dydd Gwener 06:30 -  21:00
Dydd Sadwrn 08:00  -  18:00
Dydd Sul 08:00  -  20:00

*Noder gall oriau agor yr adnoddau o fewn y ganolfan amrywio i oriau agor y ganolfan

ADNODDAU'R GANOLFAN

Canolfan Hamdden

 • 2 bwll nofio (25metr x 10metr a 12metr x 10metr)
 • Ystafell newid teulu ar gael
 • Neuadd chwaraeon gyda 4 cwrt badminton, sy'n addas  ar gyfer pêl-fasged, pêl-rwyd, 5-bob-ochr a gemau cyffredinol
 • 2 cwrt sboncen
 • Ystafell codi pwysau
 • Neuadd gyffredinol
 • 2 gwrt allanol 5-bob-ochr gyda llif olau
 • 1 cwrt allanol 6-bob ochr gyda llif olau
 • Ystafelloedd ar gael ar gyfer cyfarfodydd / cyrsiau.

Canolfan Tenis

 • Ystafell  ffitrwydd teulu yn addas i bawb 
 • Offer diweddaraf Pulse gyda sgrin weledol cyfunol
 • Peiriannau cydnaws IFI
 • Hyfforddwyr personol cymwysedig
 • 3 cwrt tenis dan do
 • 4 cwrt tenis awyr agored

MYNEDIAD CYFLEUSTERAU HAMDDEN I DDEFNYDDWYR ANABL

 

Mynediad Adeiladu

 • Parcio hygyrch
 • Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa
 • Derbynfa Lefel Isel
 • Lifft (Canolfan Hamdden yn unig)
 • Caffi Hygyrch
 • Neuadd Chwaraeon Hygyrch
 • Ystafell Ffitrwydd Hygyrch
 • Ardal Bwll Hygyrch (Canolfan Hamdden yn unig)

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Teulu Hygyrch (Canolfan Hamdden yn unig)
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 5
 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 8
 • Oxford Pool Side Dipper teclyn codi pwll nofio
 • Oxford Mini Dipper Chassey Chair (ar gyfer cludo nofiwr anabl i'r teclyn codi)
 • Plinth Uchder Addasadwy (ystafell newid)
 • Teclyn codi gludadwy (x2)

Gweithgareddau

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi'u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â'r ganolfan.

DOSBARTHIADAU FFITRWYDD

 

Gwasanaethau ar-lein
Os ydych yn talu eich aelodaeth canolfan hamdden drwy Ddebyd Uniongyrchol, mae rwan yn bosib bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein!

*Cyn defnyddio'r gwasanaeth ar-lein am y tro cyntaf, rhaid clicio ar y linc yn yr ebost sydd wedi ei anfon at holl aelodau sy'n talu drwy Ddebyd Uniongyrchol.
Bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein Close
Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn ffordd wych o wella eich ffitrwydd yn ogystal â gwneud ffrindiau newydd. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr profiadol a chymwys. Bydd angen cyrraedd o leiaf 10 munud cyn y dosbarth am y tro cyntaf i gael sgwrs gyda’r hyfforddwr ac argymhellir llogi lle o flaen llaw ar gyfer y dosbarthiadau.

 

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill 14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Amserlen dosbarthiadau ffitrwydd canolfan tenis Arfon
DiwrnodAmserGweithgareddLleoliad
Dydd Llun  06:45 - 07:15 Seiclo Dan Do - Keiser C.T
09:30 - 10:00 Cyflyru Metabolic C.H
10:10 - 10:50 Seiclo Dan Do - Keiser C.T
11:00 - 11:30 Cyflyru Ysgafn C.T
17:15 - 17:45 Tabata C.T
17:15 - 17:55 ZUMBA C.H
18:00 - 18:30 Ffitrwydd Craidd (Seiliedig ar y Llawr) C.T
18:00 - 19:00 Yoga(Seiliedig llawr)** C.H
18:30 - 19:00 Seiclo Dan Do - Keiser C.T
19:10 -19:50 Boxercise C.H
20:00 - 20:40 Cyflyru Craidd C.H
Dydd Mawrth    06:45 -07:15  Dosbarth Ffitrwydd Swyddogaethol C.T
09:20 -09:40  Cyflyru Cylchol C.H
10:00 - 10:30 Dosbarth Ffitrwydd Swyddogaethol C.T
10:00 - 11:00 Yoga (ar ol geni) C.H
11:10 - 11:50 L.I.I.T.  C.H
13:00 - 13:30 HIIT C.T
13:00 - 14:00 Pilates C.H
17:50 - 18:30 Pump FX C.H
19:30 - 20:15 Cyflyru Cylchol C.H
Dydd Mercher     06:45 - 07:15 Seiclo dan Do - Keiser C.T
07:15 - 07:45 TABATA C.T
09:30 - 10:00 HIIT C.T
10:10 - 10:50 Seiclo dan Do - Keiser C.T
10:30 - 11:00 Cyflyru Ysgafn C.T
17:30 - 18:00 HIIT C.T
18:30 - 19:00 Seiclo dan Do - Keiser C.T
19:10 - 19:50 Boxercise C.H
20:15 - 20:45 Cyflyru Cylchol - Pwysau* C.T
Dydd Iau    06:45 - 07:15 Dosbarth Ffitrwydd Swyddogaethol C.T
09:20 - 09:50 Cyflyru Cylchol C.H
10:00 - 10:30 Dosbarth Ffitrwydd Swyddogaethol C.T
10:40 - 11:55 Yoga C.H
11:30 - 12:15 Acwa Aerobeg C.H
12:15 - 12:45 Ffitrwydd Craidd C.T
13:00 - 13:30 Pump FX C.H
17:30 - 18:00 Dosbarth Ffitrwydd Swyddogaethol C.T
18:00 - 18:30 Cyflyru Cylchol C.H
18:30 - 19:00 Hyfforddiant Suspension (TRX) 
(Rhaid Llogi)
C.T
19:10 - 19:50 Seiclo dan Do - Keiser C.T
Dydd Gwener     06:45 - 07:15 Seiclo dan Do - Keiser C.T
09:15 - 09:45 Pump FX C.H
10:15 - 11:00  Hyfforddiant Suspension (TRX) 
(Rhaid Llogi)
C.T
11:00 - 11:30 Ymestyn (Seliedig ar y Llawr) C.H
12:00 - 13:00 Cyflyru Cylchol Ysgafn C.T
13:30 - 14:00 Dosbarth Ffitrwydd Swyddogaethol C.T
17:30 - 18:00 Tabata C.T
18:30 - 19:10 Boxercise C.H
19:15 - 20:45 Dosbarth Ffitrwydd Swyddogaethol C.T
Dydd Sadwrn 

09:30 - 10:00

HIIT C.T

 10:30 - 11:00

Dosbarth Swyddogaethol Rhiant a Phlentyn** C.T

 16:00 - 16:30

TABATA C.T
Dydd Sul  09:15 - 10:00 Dosbarth Ffitrwydd Swyddogaethol C.T
15:15 - 15:45 HIIT i Blant** C.T
18:00 - 18:30 Hyfforddiant Suspension (TRX) 
(Rhaid Llogi)
C.T

*(angen anwythiad cyn mynychu'r dosbarth)

**Rhaid ir plentyn fod 11-15 oed

C.T - Canolfan Tenis       C.H - Canolfan Hamdden 

NOFIO - CANOLFAN HAMDDEN

Mae y pwll nofio yng Nghanolfan Hamdden Arfon, Caernarfon gyda Pwll Nofio Bach ag Pwll Nofio Fawr.

Mae amryw o  weithgareddau ar gael yn y pwll.

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill 14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Amserlen ystafell ffitrwydd Arfon
Diwrnod Amser Gweithgaredd 
Dydd Llun   07:30 - 09:00 Nofio Cyhoeddus
11:15 - 12:00 Nofio i'r Anabl
12:00 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
14:45 - 15:45 Nofio Cyhoeddus
18:00 - 19:40 Nofio Cyhoeddus (2 Lon)*
19:00 - 19:40 Nofio Ffit (8-12 oed)
19:40 - 21:00 Nofio Lon (3 Lon)
20:00 - 20:45 Gwersi Oedolion (2 Lon)
Dydd Mawrth     07:45 - 09:00 Nofio Cyhoeddus
10:45 - 11:45 Nofio 60+
11:45 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
14:45 - 15:45 Nofio Cyhoeddus (Pwll Mawr Yn Unig)
18:15 - 19:00 Nofio Cyhoeddus (2 Lon)*
19:00 - 20:00 Nofio Cyhoeddus*
20:00 - 21:00 Nofio Lon (3 Lon)
Dydd Mercher  08:00 - 09:00 Nofio Cyhoeddus
11:30 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
18:00 - 19:00 Nofio Cyhoeddus (3 Lon)*
19:00 - 20:45 Nofio Ffit (12-16 oed)
20:00 - 21:00 Nofio Lon (3 Lon)
Dydd Iau  07:45 - 09:00 Nofio Cyhoeddus
11:15 - 12:15 Nofio Cyhoeddus (2 Lon)*
11:30 - 12:15 Aerobeg Dwr
12:15 - 13:00 Nofio Lon
15:00 - 15:55 Nofio Cyhoeddus
18:00 - 19:00 Nofio Cyhoeddus (3 Lon)*
Dydd Gwener     07:30 - 09:00 Nofio Cyhoeddus
11:15 - 12:00 Nofio i'r Anabl
12:00 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
14:45 - 15:45 Nofio Cyhoeddus
17:00 - 18:00 Nofio Cyhoeddus
Dydd Sadwrn 13:15 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
Dydd Sul 09:30 - 10:30 Nofio Cyhoeddus (3 Lon)*
10:30 - 15:00 Nofio Cyhoeddus
13:30 - 14:30 Nofio Am Ddim (O Dan 16oed)
*Cyfyngiad o lon nofio ar gael

YSTAFELL FFITRWYDD - CANOLFAN TENIS

Rydym yn cynnig rhai o gyfleusterau gorau yn yr ardal i’ch gynorthwyo i fwynhau bywyd bywiog ac iach. Mae’r offer yn y ganolfan yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ac mae staff cymwys a profiadol ar gael i gynnig cyngor i chi.

Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Ffitrwydd - am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r dderbynfa.

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill 14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Amserlen ystafell ffitrwydd Arfon
Diwrnod Amser Gweithgaredd 
Dydd Llun   06:30 - 22:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Mawrth     06:30 - 22:00 Defnydd cyhoeddus
10:00 - 12:00 *NERS
Dydd Mercher 06:30 - 22:00 Defnydd cyhoeddus
  12:00 - 13:00 *Adferiad Cardiaidd
Dydd Iau  06:30 - 22:00 Defnydd cyhoeddus
10:00 - 12:00 *NERS
16:30 - 17:30 *NERS
Dydd Gwener     06:30 - 21:00 Defnydd cyhoeddus
09:00 - 10:30 *Adferiad cardiaidd
11:30 - 12:30 *Lifestyle
Dydd Sadwrn 08:00 - 18:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Sul 08:00 - 20:00 Defnydd cyhoeddus

*Rhaid rhoi blaenoriaeth i'r dosbarthiadau sydd yn cael eu cynnal

 

ANWYTHIAD I'R YSTAFELL FFITRWYDD

anwythiad ystafell ffitrwydd
Anwythiad Oedolion
DiwrnodAmser
Dydd Mawrth  11:30 - 12:00
19:15 - 19:45
Dydd Iau 19:15 - 20:00
 Dydd Sul 14:00 - 15:00
  16:30 - 17:30
anwythiad plant
Anwythiad Plant (11-15 oed)
 Diwrnod Amser
 Dydd Sadwrn *13:00 - 14:00 
 Dydd Sul  *13:00 - 14:00

*Argymhellir i chi logi lle o flaen llaw

YSTAFELL BWYSAU - CANOLFAN HAMDDEN

Dewisiadau o beiriannau plât llwytho, pwysau rhydd a ‘dumbells’ ar gael.

Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Bwysau - am fwy o wybodaeth cysylltwch â'r dderbynfa.

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill 14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Amserlen ystafell bwysau Arfon
Diwrnod AmserGweithgaredd 
Dydd Llun 07:00 - 21:30 Defnydd cyhoeddus
Dydd Mawrth  07:00 - 21:30 Defnydd cyhoeddus
Dydd Mercher 07:00 - 21:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Iau 07:00 - 22:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Gwener 07:00 - 21:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Sadwrn 08:00 - 16:45 Defnydd cyhoeddus
Dydd Sul 08:00 - 20:00 Defnydd cyhoeddus

GWEITHGAREDDAU PLANT

Mae amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnig i blant o bob oedran. 

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill 14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Amserlen gweithgareddau plant
DiwrnodAmserGweithgaredd 
Dydd Llun 15:30 - 18:00 Gwersi Nofio
19:00 - 19:40 Nofio Ffit (8 - 12 oed)
Dydd Mawrth 15:30 - 18:00 Gwersi Nofio
16:00 - 18:00 Gwersi Tenis
16:00 - 19:00 Gwersi Gymnasteg
Dydd Mercher 15:30 - 18:00 Gwersi Nofio
16:00 - 17:00 Gwersi Sboncen
20:00 - 20:45 Nofio Ffit (12-16 oed)
Dydd Iau 15:30 - 18:00 Gwersi Nofio
16:00 - 19:00 Gwersi Tenis
Dydd Gwener 15:30 - 18:00 Gwersi Nofio
16:00 - 18:00 Gwersi Tenis
Dydd Sadwrn 09:00 - 11:35 Gwersi Nofio
10:30 - 11:00 Dosbarth Ffitrwydd Swyddogaethol Rhiant a Phlentyn (11-15 oed)
10:30 - 12:30 Gwersi Tenis
Dydd Sul 09:00 - 11:00 Gwersi Nofio
13:30 - 14:30 Nofio am Ddim (o dan 16)
15:15 - 15:45 HIIT i Blant (11-15 oed)
15:30 - 17:00 Gwersi Nofio

 

C.T - Canolfan Tenis       C.H - Canolfan Hamdden

TENIS

Mae amrywiaeth o weithgareddau tenis ar gael yn y ganolfan.

Fe'ch cynghorir i logi y cyrtiau 3 diwrnod ymlaen llaw drwy gysylltu â'r ganolfan.
Mae 3 cwrt dan do a 4 cwrt awyr agored ar gael. Gall racedi a pheli gael eu llogi am ddim, yn ogystal mae racedi a grips ar gael i'w prynu. Mae gwasanaeth atgyweirio racedi ar gael hefyd - cysylltwch gyda'r ganolfan tenis am fwy o wybodaeth.

 

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Tenis Cymdeithasol
Strwythur Tenis
Diwrnod Amser Pris
Dydd Llun 19:00 - 22:00 £6.00 Aelod

£7.80 Di Aelod

Dydd Mawrth 11:00 - 13:00
Dydd Gwener 11:00 - 13:00
  

 

 

YSTAFELLOEDD CYFARFOD A PHARTION PLANT

Mae’r ganolfan hamdden yn cynnig ystafelloedd i’w hurio ar gyfer cyfarfodydd, cyrsiau ayyb. Yn ogystal mae amryw o becynnau ar gyfer partïon plant – lawrlwythwch y ffurflen gais yma neu cysylltwch ar ganolfan am fwy o wybodaeth.

 

Ffioedd a thaliadau

 

Polisïau ac amodau