Canolfan Hamdden Y Pafiliwn, Abermaw

 01341 280111

 canolfanhamddenabermaw@gwynedd.llyw.cymru

 Beach Road, Promenade, Abermaw, Gwynedd. LL42 1NF

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoSnapchat48LogoTwitter48LogoYouTube48


Lleoliad ac oriau agor* 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy
Oriau agor canolfan hamdden Y Pafiliwn, Abermaw
DiwrnodAmser
Dydd Llun 10:00 - 21:30
Dydd Mawrth 10:00 - 19:00
Dydd Mercher 12:00 - 21:00
Dydd Iau 10:00 - 19:00
Dydd Gwener 12:00 - 19:00
Dydd Sadwrn **
Dydd Sul **

*Noder gall oriau agor yr adnoddau o fewn y ganolfan amrywio i oriau agor y ganolfan

**Digwyddiadau arbennig ar gael ar gyfer y dyddiau hyn - cysylltwch am fwy o wybodaeth.

 

ADNODDAU’R GANOLFAN

  • Neuadd chwaraeon (4 cwrt badminton)
  • Sawna
  • Ystafell ffitrwydd
  • Ardal beicio mewnol gyda 18 beic sbin
  • Ystafell gyfarfod gyda cyswllt we

DOSBARTHIADAU FFITRWYDD

 

Gwasanaethau ar-lein
Os ydych yn talu eich aelodaeth canolfan hamdden drwy Ddebyd Uniongyrchol, mae rwan yn bosib bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein!

*Cyn defnyddio'r gwasanaeth ar-lein am y tro cyntaf, rhaid clicio ar y linc yn yr ebost sydd wedi ei anfon at holl aelodau sy'n talu drwy Ddebyd Uniongyrchol.
Bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein Close
Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn ffordd wych o wella eich ffitrwydd yn ogystal â gwneud ffrindiau newydd. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr profiadol a chymwys. Bydd angen cyrraedd o leiaf 10 munud cyn y dosbarth am y tro cyntaf i gael sgwrs gyda’r hyfforddwr.

 

Amselen dosbarthiadau ffitrwydd Y pafiliwn
Diwrnod Amser Gweithgaredd 
Dydd Llun   19:00 - 19:45 Seiclo Dan Do (Trixters)
Dydd Mawrth     10:00 - 11:00 Cyflyru Llwyr
10:00 - 11:00 Pilates
11:00 - 12:00 Pêl Ffit
12:00 - 12:30 Pwmp a Chaflun
13:00 - 13:30 Ymestyn a Hyblygrwydd
17:00 - 17:30 Aerobeg Cam
18:00 - 18:45 Cyflyru Cylchol
Dydd Mercher    17:30 - 18:00 Seiclo Dan Do (Trixters)
18:00 - 18:45 Seiclo Dan Do (Trixters)
Dydd Iau     10:00 - 11:00 Cyflyru Llwyr
10:00 - 11:00 Pilates
11:00 - 12:00 Fitball
12:00 - 12:30 Aerobeg
12:00 - 13:00 NERS
13:00 - 13:30 Legs, Bums and Tums
15:00 - 17:00 Anwythiad Ystafell Ffitrwydd
17:00 - 18:00 Couch to 10K
18:00 - 18:45 Cyflyru Llwyr
Dydd Gwener 18:00 - 18:30 Seiclo Dan Do (Trixters)

Mae ein hyfforddwyr wedi’i cofrestru gyda REPs am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan www.exerciseregister.org 

YSTAFELL FFITRWYDD

Rydym yn cynnig rhai o gyfleusterau gorau yn yr ardal i’ch gynorthwyo i fwynhau bywyd bywiog ac iach. Mae’r offer yn y ganolfan yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ac mae staff cymwys a profiadol ar gael i gynnig cyngor i chi.

Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Ffitrwydd - am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r dderbynfa.

Amserlen Ystafell ffitrwydd y Pafiwliwn
DiwrnodAmser Gweithgaredd
Dydd Llun  10:00 - 21:30 Defnydd cyhoeddus
Dydd Mawrth   10:00 - 19:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Mercher  12:00 - 21:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Iau   10:00 - 19:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Gwener 12:00 - 19:00 Defnydd cyhoeddus

 

GWEITHGAREDDAU PLANT

Mae amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnig i blant o bob oedran.

gweithgareddau plant
 Diwrnod   Amser Gweithgaredd 
Dydd Llun  16:30 - 17:30 Ystafell Ffitrwydd (11 - 15 oed)*
16:30 - 17:30 Pel-droed (o dan 6)
Dydd Mercher 16:30 - 17:30 Ystafell Ffitrwydd (11 - 15 oed)*
17:00 - 18:00 Pel-droed (o dan 8)
Dydd Iau 17:00 - 19:00 Pel-droed (o dan 10 / o dan 12)
Dydd Gwener 16:00 - 18:00 Dawnsio (gwersi 1 awr)

YSTAFELLOEDD CYFARFOD A PARTION PLANT

Mae’r ganolfan hamdden yn cynnig ystafelloedd i’w hurio ar gyfer cyfarfodydd, cyrsiau ayyb.

Yn ogystal mae partïon plant ar gael – lawrlwythwch y ffurflen gais yma neu cysylltwch ar ganolfan am fwy o wybodaeth.

 

Ffioedd a thaliadau

 

Polisïau ac amodau