Canolfan Hamdden Plas Silyn, Penygroes

 01286 882047

 Canolfanhamddenplassilyn@gwynedd.llyw.cymru

 Ffordd y Sir, Penygroes, Gwynedd. LL54 6HJ

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoSnapchat48LogoTwitter48LogoYouTube48


Lleoliad ac oriau agor* 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy
Oriau agor Canolfan hamdden Plas Silyn, Penygroes
DiwrnodAmser
Dydd Llun 09:00 - 21:00
Dydd Mawrth 09:00 - 22:00
Dydd Mercher 09:00 - 22:00
Dydd Iau 09:00 - 21:00
Dydd Gwener 09:00 - 19:00
Dydd Sadwrn 09:00 - 15:00
Dydd Sul 09:00 - 15:00

*Noder gall oriau agor yr adnoddau o fewn y ganolfan amrywio i oriau agor y ganolfan

 ADNODDAU'R GANOLFAN

 • Neuadd fawr 
 • Sboncen
 • Ystafell ffitrwydd
 • Ystafell bwysau
 • Cae chwarae pob tywydd, awyr agored
 • Stiwdio Silyn 
 • Ystafell Craidd - Vibrogym, TRX
 • Ystafelloedd newid

MYNEDIAD CYFLEUSTERAU HAMDDEN I DDEFNYDDWYR ANABL

Mynediad Adeiladu

 • Parcio hygyrch
 • Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa
 • Derbynfa Lefel Isel
 • Lifft
 • Caffi Hygyrch
 • Neuadd Chwaraeon Hygyrch
 • Ystafell Ffitrwydd Hygyrch

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 3
 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 6

Gweithgareddau

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi'u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â'r ganolfan.

 

DOSBARTHIADAU FFITRWYDD

 

Gwasanaethau ar-lein
Os ydych yn talu eich aelodaeth canolfan hamdden drwy Ddebyd Uniongyrchol, mae rwan yn bosib bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein!

*Cyn defnyddio'r gwasanaeth ar-lein am y tro cyntaf, rhaid clicio ar y linc yn yr ebost sydd wedi ei anfon at holl aelodau sy'n talu drwy Ddebyd Uniongyrchol.
Bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein Close
Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn ffordd wych o wella eich ffitrwydd yn ogystal â gwneud ffrindiau newydd. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr profiadol a chymwys. Bydd angen cyrraedd o leiaf 10 munud cyn y dosbarth am y tro cyntaf i gael sgwrs gyda’r hyfforddwr ac argymhellir llogi lle o flaen llaw ar gyfer y dosbarthiadau.

 

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill 14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Amserlen dosbarthiadau ffitrwydd Plas Silyn
DiwrnodAmser Gweithgaredd 
Dydd Llun  11:30 - 12:30 Atal Codymau*
14:15 - 14:45 HIIT
18:00 - 18:30 Cyflyru Craidd
19:10 - 19:55 Cyflyru Cylchol
Dydd Mawrth  17:30 - 18:00 HIIT
18:10 - 18:50 Cyflyru Llwyr
Dydd Mercher  14:15 - 14:45 HIIT
17:30 - 18:00 TABATA
18:10 - 18:50 Effaith Metabolig
Dydd Iau 14:15 - 14:45 HIIT
17:45 - 18:15 TABATA
18:30 - 19:00 Cylfyru Llwyr
Dydd Sul 11:00 - 11:30 TABATA

*Gwahoddiad yn unig

Mae ein hyfforddwyr wedi’i cofrestru gyda REPs am fwy o wybodaeth ewch i'r wefanwww.exerciseregister.org 

YSTAFELL FFITRWYDD

Rydym yn cynnig rhai o gyfleusterau gorau yn yr ardal i’ch gynorthwyo i fwynhau bywyd bywiog ac iach. Mae’r offer yn y ganolfan yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ac mae staff cymwys a profiadol ar gael i gynnig cyngor i chi.

Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Ffitrwydd - am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r dderbynfa.

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill 14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Amserlen ystafell ffitrwydd Plas Silyn
DiwrnodAmserGweithgaredd 
Dydd Llun  09:00 - 21:00 Defnydd cyhoeddus
15:30 - 16:15 *Sesiwn 11 - 15 oed
Dydd Mawrth 10:00 - 11:00 Defnydd cyhoeddus
12:00 - 13:00 Defnydd cyhoeddus
15:15 - 22:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Mercher  10:00 - 11:00 Defnydd cyhoeddus
12:45 - 15:30 Defnydd cyhoeddus
15:30 - 16:15 *Sesiwn 11 - 15 oed
16:15 - 22:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Iau   09:00 - 10:00 Defnydd cyhoeddus
12:00 - 21:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Gwener   12:00 - 19:00 Defnydd cyhoeddus
15:30 - 16:15 *Sesiwn 11 - 15 oed
Dydd Sadwrn 10:00 - 16:00  Defnydd cyhoeddus
Dydd Sul 10:00 - 16:00 Defnydd cyhoeddus

Dydd Llun

16:15 - 17:15

Anwythiad

Dydd Mawrth

19:00 – 20:00

Anwythiad

Dydd Mercher

20:00 – 20:30

Anwythiad

Dydd Iau

14:00 -15:00

Anwythiad

18:30 -19:00

Anwythiad

Dydd Gwener

13:30 -14:00

Anwythiad

Dydd Sul

13:30 - 14:00

Anwythiad

 

*Rhaid rhoi blaenoriaeth i’r dosbarthiadau sydd yn cael eu cynnal.:

YSTAFELL BWYSAU

Detholiad o beiriannau plât llwytho, pwysau rhydd a ‘dumbells’ ar gael.

Mae powdwr Protein, Fflapjacs Protein a chynhyrchion Reflex ar gael i'w prynu yn ogystal ag ysgytlaeth protein ffres - cysylltwch â'r Ganolfan Hamdden am ragor o wybodaeth.

Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Bwysau - am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r dderbynfa.

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill 14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Amserlen ystafell bwysau Plas Silyn
DiwrnodAmser Gweithgaredd 
Dydd Llun  09:00 - 21:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Mawrth   09:00 - 22:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Mercher  09:00 - 22:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Iau  09:00 - 21:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Gwener  09:00 - 19:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Sadwrn 10:00 - 16:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Sul 10:00 - 16:00 Defnydd cyhoeddus

GWEITHGAREDDAU PLANT

Mae amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnig i blant o bob oedran.

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill 14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Amserlen gweithgareddau plant
Diwrnod Amser Gweithgaredd 
Dydd Llun 15:30 - 16:30

Gwersi Sboncen

15:45 - 18:45 Gwersi Gymnasteg
Dydd Mawrth 17:00 - 17:45

Pel Rwyd Urdd (Blwyddyn 1 a 2)

18:15 - 19:00

 Gwesi Dawnsio (Blwyddyn Derbyn i 2)

19:00 - 19:45

 Gwesi Dawnsio (Bwlyddyn 3 - 6)

Dydd Mercher 17:00 - 18:00

Pel Rwyd Urdd (Blwyddyn 3 - 6)

Dydd Iau 17:00 - 17:45

Aml Chwaraeon

YSTAFELLOEDD CYFARFOD A PARTION PLANT

Mae’r ganolfan hamdden yn cynnig ystafelloedd i’w hurio ar gyfer cyfarfodydd, cyrsiau ayyb. Yn ogystal mae amryw o becynnau ar gyfer partïon plant – lawrlwythwch y ffurflen gais yma neu cysylltwch ar ganolfan am fwy o wybodaeth.

 

Ffioedd a thaliadau

 

Polisïau ac amodau