Canolfan Hamdden Plas Ffrancon, Bethesda

 01248 601515

 canolfanhamddenplasffrancon@gwynedd.llyw.cymru

 Ffordd Newydd Coetmor, Bethesda, Gwynedd, LL57 3DT

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoSnapchat48LogoTwitter48LogoYouTube48


Lleoliad ac oriau agor* 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy
Oriau agor canolfan hamdden Plas Ffrancon, Bethesda
Diwrnod Amser 
Dydd Llun 08:00 - 21:00
Dydd Mawrth 09:00 - 21:00
Dydd Mercher 09:00 - 21:00
Dydd Iau 09:00 - 22:00
Dydd Gwener 08:00 - 21:00
Dydd Sadwrn 10:30 - 15:30
Dydd Sul 10:00 - 16:00

*Noder gall oriau agor yr adnoddau o fewn y ganolfan amrywio i oriau agor y ganolfan
 

ADNODDAU’R GANOLFAN ac HYGYRCHEDD

 • Ystafell ffitrwydd
 • Neuadd chwaraeon
 • 2 gwrt sboncen
 • Cae pob tywydd awyr agored, maint Olympaidd
 • Caffi 

Mynediad Adeiladu

 • Parcio hygyrch
 • Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa
 • Lifft
 • Caffi Hygyrch
 • Neuadd Chwaraeon Hygyrch
 • Ystafell Ffitrwydd Hygyrch

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Teulu Hygyrch 
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 5
 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 5

Gweithgareddau

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi'u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â'r ganolfan.

 

DOSBARTHIADAU FFITRWYDD

 

Gwasanaethau ar-lein
Os ydych yn talu eich aelodaeth canolfan hamdden drwy Ddebyd Uniongyrchol, mae rwan yn bosib bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein!

*Cyn defnyddio'r gwasanaeth ar-lein am y tro cyntaf, rhaid clicio ar y linc yn yr ebost sydd wedi ei anfon at holl aelodau sy'n talu drwy Ddebyd Uniongyrchol.
Bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein Close
Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn ffordd wych o wella eich ffitrwydd yn ogystal â gwneud ffrindiau newydd. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr profiadol a chymwys. Bydd angen cyrraedd o leiaf 10 munud cyn y dosbarth am y tro cyntaf i gael sgwrs gyda’r hyfforddwr ac argymhellir llogi lle o flaen llaw ar gyfer y dosbarthiadau.

 

Amserlen dosbarthiadau ffitrwydd Plas Ffrancon
Diwrnod AmserGweithgareddLleoliad
Dydd Llun     09:30 - 10:00 Seiclo Dan Do Mam a Babi (Trixters) S
10:00 - 10:30 Effaith Metabolig Mam a Babi
18:00 - 18:45 Seiclo Dan Do (Trixters) S
Dydd Mawrth  09:30 - 10:00 Effaith Metabolig S
10:00 - 12:00 Grwp Cerdded
18:00 - 18:45 Seiclo Dan Do (Trixters) S
20:00 - 20:45 Seiclo Dan Do (Trixters) S
Dydd Mercher    09:30 - 10:45 Yoga S
19:30 - 20:00 Effaith Metabolig S
Dydd Iau 18:00 - 18:45 Seiclo Dan Do (Trixters) S
Dydd Gwener 09:30 - 10:00 Effaith Metabolig N

N = Neuadd

S = Cwrt Sboncen

Mae ein hyfforddwyr wedi’i cofrestru gyda REPs am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan www.exerciseregister.org 

YSTAFELL FFITRWYDD

Rydym yn cynnig rhai o gyfleusterau gorau yn yr ardal i’ch gynorthwyo i fwynhau bywyd bywiog ac iach. Mae’r offer yn y ganolfan yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ac mae staff cymwys a profiadol ar gael i gynnig cyngor i chi.

Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Ffitrwydd - am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r dderbynfa.

Amserlen ystafell ffitrwydd Plas Ffrancon
DiwrnodAmserGweithgaredd
Dydd Llun     08:00 - 09:00 Defnydd Cyhoeddus
10:00 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Mawrth   08:30 - 09:20 Defnydd Cyhoeddus
10:00 - 16:00 Defnydd Cyhoeddus
17:00 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Mercher     09:00 - 20:30 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Iau   09:15 - 16:30 Defnydd Cyhoeddus
17:15 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Gwener  08:00 - 13:30 Defnydd Cyhoeddus
15:20 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Sadwrn 10:00 - 15:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Sul 10:00 - 14:00 Defnydd Cyhoeddus

*Rhaid rhoi blaenoriaeth i'r dosbarthiadau sydd yn cael eu cynnal.

**Ar gau i'r cyhoedd

GWEITHGAREDDAU PLANT

Mae amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnig i blant o bob oedran. 

04/09/2017 - 29/10/2017

Amserlen gweithgareddau plant
Diwrnod AmserGweithgaredd
Dydd Mercher 15:30 - 16:00 Pel Droed Mini (2.5 - 3 oed)
16:00 - 17:00 Pel Droed Mini (4 - 6 oed)
Dydd Iau 16:30 - 17:15 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd 11-15
Dydd Gwener 16:45 - 19:45 Gwersi Gymnasteg (3 gwers)

 

PARTION PLANT

Mae’r ganolfan hamdden yn cynnig amryw o becynnau ar gyfer partïon plant – lawrlwythwch y ffurflen gais yma neu cysylltwch ar ganolfan am fwy o wybodaeth.

 

Ffioedd a thaliadau

 

Polisïau ac amodau