Canolfan Hamdden Penllyn, Y Bala

 01678 521222

 CanolfanHamddenPenllyn@gwynedd.llyw.cymru

 Lôn Pensarn, Y Bala, LL23 7SR 

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoSnapchat48LogoTwitter48LogoYouTube48


Lleoliad ac oriau agor* 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy
Oriau agor canolfan hamdden Penllyn, Y Bala
 DiwrnodAmser 
Dydd Llun 10:00 - 21:00
Dydd Mawrth 10:00 - 21:00
Dydd Mercher  09:00 - 21:00
Dydd Iau 10:00 - 21:00
Dydd Gwener 10:00 - 19:30
Dydd Sadwrn 10:00 - 14:00
Dydd Sul 11:00 - 14:00

*Noder gall oriau agor yr adnoddau o fewn y ganolfan amrywio i oriau agor y ganolfan

 ADNODDAU'R GANOLFAN

 • Pwll nofio gyda llithren ddŵr
 • Neuadd chwaraeon (4 cwrt badminton)
 • Sawna
 • Ystafell ffitrwydd
 • Stiwdio spinio
 • Ystafell Codi Pwysau

MYNEDIAD CYFLEUSTERAU HAMDDEN I DDEFNYDDWYR ANABL

Mynediad Adeiladu

 • Parcio hygyrch
 • Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa
 • Neuadd Chwaraeon Hygyrch
 • Ystafell Ffitrwydd Hygyrch
 • Ardal Bwll Hygyrch 

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Teulu Hygyrch 
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 3
 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 9
 • Oxford Pool Side Dipper teclyn codi pwll nofio
 • Oxford Mini Dipper Chassey Chair (ar gyfer cludo nofiwr anabl i'r teclyn codi)
 • Plinth Uchder Addasadwy (ystafell newid)
 • Teclyn codi gludadwy

Gweithgareddau

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi'u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â'r ganolfan.

 

DOSBARTHIADAU FFITRWYDD

 

Gwasanaethau ar-lein
Os ydych yn talu eich aelodaeth canolfan hamdden drwy Ddebyd Uniongyrchol, mae rwan yn bosib bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein!

*Cyn defnyddio'r gwasanaeth ar-lein am y tro cyntaf, rhaid clicio ar y linc yn yr ebost sydd wedi ei anfon at holl aelodau sy'n talu drwy Ddebyd Uniongyrchol.
Bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein Close
Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn ffordd wych o wella eich ffitrwydd yn ogystal â gwneud ffrindiau newydd. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr profiadol a chymwys. Bydd angen cyrraedd o leiaf 10 munud cyn y dosbarth am y tro cyntaf i gael sgwrs gyda’r hyfforddwr ac argymhellir llogi lle o flaen llaw ar gyfer y dosbarthiadau.

 

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill 14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Amserlen dosbarthiadau ffitrwydd Penllyn
DiwrnodAmser Gweithgaredd 
Dydd Llun  18:00 - 18:45 Pump FX
  19:00 - 19:45 Cyflyru Llwyr
Dydd Mawrth  18:00 - 18:45 Seiclo Dan Do
  19:00 - 19:45 Boxercise
Dydd Mercher    09:00 - 10:00 Aerobeg dŵr
09:15 - 10:00 Seiclo Dan Do
18:00 - 18:45 Pump FX
19:00 - 19:45 Seiclo Dan DO
Dydd Iau   11:45 -12:30 Cyflyru Cylchol Ysgafn
16:00 - 17:00 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd 11 - 15 oed
18:00 - 18:45 Pilates
19:00 - 19:45 Seiclo Dan Do
Dydd Gwener
12:00 - 12:45 Pilates
18:00 - 18:45 Sesiwn wedi'i oruchwylio yn yr ystafell ffitrwydd

Mae ein hyfforddwyr wedi’i cofrestru gyda REPs am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan www.exerciseregister.org 

NOFIO

Mae amryw o  weithgareddau ar gael yn y pwll.

 • Mae gogls a gwisgoedd nofio, fflotiau, bandiau braich ac ati ar gael i brynu- cysylltwch â'r Ganolfan Hamdden am ragor o wybodaeth.
 • Polisi mynediad pwll nofio

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill 14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Amserlen gweithgareddau pwll Penllyn
DiwrnodAmserGweithgaredd
  Dydd Llun 10:30 - 11:30 Nofio Lôn
11:30 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
14:30 - 15:30 Nofio Cyhoeddus*
18:30 - 20:00 Nofio Cyhoeddus
20:00 - 21:00 Nofio Lôn
Dydd Mawrth     10:00 - 10:30 Gwers Nofio 60+
10:45 - 11:15 Gwers Nofio i Rieni a Phlant 
10:30 - 12:00 Merched yn Unig
12:00 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
18:00 - 20:00 Nofio Cyhoeddus
20:00 - 21:00 Nofio Lôn a Swim Ffit
Dydd Mercher     09:00 - 10:00 Aerobics Dŵr
11:30 - 12:45 Nofio Cyhoeddus
15:00 - 15:30 Nofio Cyhoeddus
20:00 - 21:00 Nofio Cyhoeddus
Dydd Iau     11:45 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
14:45 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
15:00 - 16:00 Nofio Lôn (11-15 oed)
18:00 - 19:00 Nofio Cyhoeddus
19:00 - 20:00 Nofio Lôn
Dydd Gwener     11:00 - 12:45 Nofio Cyhoeddus
14:30 - 15:45 Nofio Cyhoeddus
17:00 - 18:00 Nofio Cyhoeddus
18:00 - 18:45 Caiakio
18:45 - 19:30 Caiakio
Dydd Sadwrn  10:00 - 11:00 Sesiwn Nofio (Ton 1 a 2)
11:00 - 12:00 Nofio am Ddim (o dan 16 oed**)
11:00 - 14:00 Nofio Cyhoeddus
Dydd Sul   11:00 - 12:00 Nofio am Ddim i Blant Anabl
11:00 - 12:00 Sesiwn Nofio 1:2
11:00 - 14:00 Nofio Cyhoeddus

all trigolion Cymru sydd dros 60 mlwydd oed nofio yn unrhyw un o byllau nofio Gwynedd am ddim yn mhob sesiwn a gynhelir yn ystod tymor yr ysgol.

(Noder nid yw'r sesiynau am ddim ar gael yn ystod y gwyliau ysgol. Mae'n ofynnol i fod yn aelod i fanteisio ar y sesiynau am ddim - £10.20 y flwyddyn)

*1/2 pwll

**Rhaid defnyddio eich cerdyn aelodaeth Gwynedd

YSTAFELL FFITRWYDD A YSTAFELL BWYSAU

Rydym yn cynnig rhai o gyfleusterau gorau yn yr ardal i’ch gynorthwyo i fwynhau bywyd bywiog ac iach. Mae’r offer yn y ganolfan yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ac mae staff cymwys a profiadol ar gael i gynnig cyngor i chi.

Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Ffitrwydd - am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r dderbynfa.

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill 14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Amserlen ystafell ffitrwydd Penllyn
Diwrnod Amser Gweithgaredd 
Dydd Llun 10:00 - 21:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Mawrth  10:30 - 12:00 Bore Merched
  12:00 - 21:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Mercher 09:00 - 21:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Iau 10:00 - 21:00 Defnydd cyhoeddus
  16:00 - 17:00 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd (11 - 15 oed)
Dydd Gwener 10:00 - 19:30 Defnydd cyhoeddus
Dydd Sadwrn 10:00 - 14:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Sul 11:00 - 14:00 Defnydd cyhoeddus

GWEITHGAREDDAU PLANT

Mae amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnig i blant o bob oedran. 

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill 14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Amserlen gweithgareddau plant
Diwrnod AmserGweithgaredd
Dydd Llun 15:30 - 18:30 Gwersi Nofio
Dydd Mawrth

10:45 - 11:15

Gwers Nofio i Rieni a Phlant

15:30 - 18:00

Gwersi Nofio
Dydd Mercher 11:30 - 12:30 Sesiwn Chare Meddal a Castell Neidio
  16:00 - 18:00 Gwersi Nofio
Dydd Iau 10:00 - 10:30 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd 11-15 oed
Dydd Gwener 10:00 - 11:00 Sesiwn Chare Meddal a Castell Neidio
  16:00 - 17:00 Gwersi Nofio
Dydd Sadwrn 10:00 - 11:00 Gwersi Nofio (Ton 1 a 2)
  11:00 - 12:00 Nofio anm Ddim (o dan 16)**
Dydd Sul 11:00 - 12:00  Nofio am ddim i blant anabl
  11:00 - 12:00 Sesiwn Nofio 1:2^
**Rhaid defnyddio eich cerdyn aelodaeth Gwynedd

YSTAFELLOEDD CYFARFOD A PARTION PLANT

Mae’r ganolfan hamdden yn cynnig ystafelloedd i’w hurio ar gyfer cyfarfodydd, cyrsiau ayyb. Yn ogystal mae amryw o becynnau ar gyfer partïon plant – cysylltwch ar ganolfan am fwy o wybodaeth.

 

Ffioedd a thaliadau

 

Polisïau ac amodau