Canolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog

 01766 512711

 canolfanhamddenglaslyn@gwynedd.llyw.cymru

 Stryd y Llan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9HW

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoSnapchat48LogoTwitter48LogoYouTube48


Lleoliad ac oriau agor* 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy
Oriau agor canolfan hamdden Porthmadog
DiwrnodAmser 
Dydd Llun 07:00 - 20:00 
Dydd Mawrth 07:30 - 21:30
Dydd Mercher 07:00 - 20:00 
Dydd Iau 07:30 - 21:30 
Dydd Gwener 09:00 - 18:30 
Dydd Sadwrn 08:00 - 14:30
Dydd Sul 10:30 - 14:30

*Noder gall oriau agor yr adnoddau o fewn y ganolfan amrywio i oriau agor y ganolfan

ADNODDAU’R GANOLFAN

  • Pwll nofio (25 metr), a phwll nofio bach
  • Ystafell ffitrwydd
  • Neuadd chwaraeon (4 cwrt badminton)
  • 2 gwrt sboncen
  • Ystafelloedd gyfarfod
  • Ystafell bwysau 
  • Cae pob tywydd 5-bob-ochr
  • Parcio - nid oes angen ticed gan ddefnyddwyr y ganolfan hamdden (dylid cofnodi rhif cofrestru eich modur yn y llyfr yn y dderbynfa. Bydd unrhyw fodur heb ei gofrestru yn derbyn dirwy)
  • Caffi
  • Llyfrgell

DOSBARTHIADAU FFITRWYDD

 

Gwasanaethau ar-lein
Os ydych yn talu eich aelodaeth canolfan hamdden drwy Ddebyd Uniongyrchol, mae rwan yn bosib bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein!

*Cyn defnyddio'r gwasanaeth ar-lein am y tro cyntaf, rhaid clicio ar y linc yn yr ebost sydd wedi ei anfon at holl aelodau sy'n talu drwy Ddebyd Uniongyrchol.
Bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein Close
Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn ffordd wych o wella eich ffitrwydd yn ogystal â gwneud ffrindiau newydd. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr profiadol a chymwys. Bydd angen cyrraedd o leiaf 10 munud cyn y dosbarth am y tro cyntaf i gael sgwrs gyda’r hyfforddwr ac argymhellir llogi lle o flaen llaw ar gyfer y dosbarthiadau.

 

Amserlen dosbarthiadau ffitrwydd Glaslyn
DiwrnodAmserGweithgaredd
Dydd Llun 09:15 - 09:45 Effaith Metabolig
13:30 - 14:30 Sesiwn Oruchwylio yn yr Ystafell Ffitrwydd
15:45 - 16:30 Sesiwn Oruchwylio yn yr Ystafell Ffitrwydd (11-15 oed)
18:00 - 18:30 Effaith Metabolig
Dydd Mawrth  07:30 - 08:00 HIIT
18:15 - 19:00 Aerobeg
Dydd Mercher    10:15 - 11:00 Aerobeg cadair
18:15 - 19:00 Cyflyru Cylchol
19:15 - 20:00 Aerobeg Dŵr
Dydd Iau     07:30 - 08:00 HIIT
10:15 - 11:00 Cyflyru Cylchol Ysgafn
11:00 - 13:00 Grŵp Cerdded
11:15 - 12:00 Aerobeg Dŵr
13:30 - 14:30 Sesiwn Oruchwylio yn yr Ystafell Ffitrwydd
15:45 - 16:30 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd (11-15 oed)
18:00 - 18:45 Cyflyru Cylchol
Dydd Gwener  10:00 - 10:45 Aerobeg Dŵr
18:00 - 18:30 HIIT
Dydd Sadwrn 08:30 - 09:00 HIIT

Mae ein hyfforddwyr wedi’i cofrestru gyda REPs am fwy o wybodaeth ewch i'r wefanwww.exerciseregister.org

NOFIO

Mae amryw o  weithgareddau ar gael yn y pwll.

Amserlen pwll nofio Glaslyn
DiwrnodAmser Gweithgaredd
Dydd Llun        07:30 - 10:00 Nofio cyhoeddus*
11:30 - 12:30 Nofio cyhoeddus
14:30 - 16:00 Nofio cyhoeddus
17:00 - 18:00 Clwb Nofio Glaslyn*
18:00 - 20:00 Nofio cyhoeddus
Dydd Mawrth     07:30 - 09:00 Nofio cyhoeddus* 
11:00 - 12:00 Nofio cyhoeddus
15:00 - 16:00 Nofio cyhoeddus*
17:00 - 18:00 Clwb Nofio Glaslyn*
18:00 - 20:00 Nofio cyhoeddus
Dydd Mercher     07:30 - 09:00 Nofio cyhoeddus*
12:00 - 13:00 Nofio cyhoeddus
16:00 - 16:30 Gwers Nofio Rhiant a Phlentyn (2.5 - 4 oed)
17:00 - 18:00 Clwb Nofio Glaslyn*
18:00 - 19:15 Nofio cyhoeddus
Dydd Iau      07:30 - 10:00 Nofio cyhoeddus*
10:00 - 11:00 Nofio'r Anabl
12:00 - 12:45 Nofio cyhoeddus
14:45 - 16:00 Nofio cyhoeddus
18:00 - 21:00 Nofio cyhoeddus
Dydd Gwener         09:00 - 10:00 Nofio cyhoeddus
10:45 - 12:30 Nofio cyhoeddus*
11:00 - 11:30 Gwers Nofio Rhiant a Phlentyn (0 - 2.5 oed)
14:30 - 16:00 Nofio cyhoeddus
17:15 - 18:15 Clwb Achub Bywyd (8 - 15 oed)
Dydd Sadwrn    09:00 - 10:00 Nofio cyhoeddus (3 lon)
10:30 - 14:30 Nofio cyhoeddus
11:00 - 12:00 Nofio am ddim (o dan 16 oed)**
Dydd Sul  11:00 - 14:30 Nofio cyhoeddus

Gall trigolion Cymru sydd dros 60 mlwydd oed nofio yn unrhyw un o byllau nofio Gwynedd am ddim yn mhob sesiwn a gynhelir yn ystod tymor yr ysgol.

(Noder nid yw'r sesiynau am ddim ar gael yn ystod y gwyliau ysgol. Mae'n ofynnol i fod yn aelod i fanteisio ar y sesiynau am ddim - £9.50 y flwyddyn)

*Pwll bach ar gau **Rhaid defnyddio eich cerdyn aelodaeth Gwynedd

YSTAFELL FFITRWYDD

Rydym yn cynnig rhai o gyfleusterau gorau yn yr ardal i’ch gynorthwyo i fwynhau bywyd bywiog ac iach. Mae’r offer yn y ganolfan yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ac mae staff cymwys a profiadol ar gael i gynnig cyngor i chi.

Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Ffitrwydd - am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r dderbynfa.

Amserlen ystafell ffitrwydd Glaslyn
DiwrnodAmser Gweithgaredd 
Dydd Llun  07:00 - 20:00 Defnydd cyhoeddus
13:30 - 14:30 Sesiwn Oruchwylio yn yr ystafell ffitrwydd
15:45 - 16:30 *Sesiwn Ystafell Ffitrwydd 11-15 oed
Dydd Mawrth   07:30 - 14:45 Defnydd cyhoeddus
08:00 - 09:00 *NERS
10:30 - 11:30 *Adferiad cardiaidd
12:00 - 13:00 *NERS
15:15 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Mercher 07:00 - 20:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Iau    07:30 -  21:00 Defnydd cyhoeddus
13:30 - 14:30 Sesiwn Oruchwylio yn yr ystafell ffitrwydd
15:45 - 16:30 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd 11-15 oed
Dydd Gwener  09:00 - 18:30 Defnydd cyhoeddus
11:00 - 12:00 *NERS
Dydd Sadwrn 08:00 - 14:30 Defnydd cyhoeddus
Dydd Sul 10:30 - 14:30 Defnydd cyhoeddus

*Rhaid rhoi blaenoriaeth i'r dosbarthiadau sydd yn cael eu cynnal.

 

YSTAFELL BWYSAU

Detholiad o beiriannau plât llwytho, pwysau rhydd a ‘dumbells’ ar gael.

Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Bwysau - am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r dderbynfa.

Amserlen ystafell bwysau
Diwrnod Amser 
Dydd Llun 7:00 - 20:00
Dydd Mawrth 7:30 - 21:30
Dydd Mercher 7:00 - 20:00
Dydd Iau 7:30 - 21:30
Dydd Gwener 9:00 - 18:30
Dydd Sadwrn 08:00 - 14:30
Dydd Sul 10:30 - 14:30

 

GWEITHGAREDDAU PLANT

Mae amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnig i blant o bob oedran. 

Amserlen gweithgareddau plant
DiwrnodAmser Gweithgaredd
Dydd Llun 15:45 - 16:30

Sesiwn Ystafell Ffitrwydd (11 - 15 oed)

16:00 - 17:00 Gwersi Nofio* (4 - 15 oed)
17:00 - 18:00 Clwb Nofio Glaslyn*
Dydd Mawrth 16:00 - 17:00

Gwersi Nofio (4 - 15 oed)

17:00 - 18:00 Clwb Nofio Glaslyn*
Dydd Mercher 15:15 - 15:45

Campiau Cynnar (3 - 4 oed)

15:45 - 19:00 Gymnasteg* (45 munud)
16:00 - 16:30 Gwers Nofio Rhiant a Phlentyn (2.5 - 4 oed)
16:00 - 17:00 Gwersi Nofio* (4 - 15 oed)
17:00 - 18:00 Clwb Nofio Glaslyn*
Dydd Iau 15:45 - 16:30

Sesiwn Ystafell Ffitrwydd (11 - 15 oed)

16:00 - 17:00 Gwersi Nofio* (4 - 15 oed)
Dydd Gwener 11:00 - 11:30

Gwers Nofio Rhiant a Phlentyn (0 - 2.5 oed)

16:00 - 17:00 Gwersi Nofio* (4 - 15 oed)
17:15 - 18:15 Clwb Achub Bywyd 98 - 15 oed)
Dydd Sadwrn 10:00 - 10:30 Gwersi Nofio* (4 - 15 oed)
11:00 - 12:00 Nofio am Ddim (o dan 16 oed)
Dydd Sul 10:30 - 11:00 Gwersi Nofio* (4 - 15 oed)

*Contact the reception for more information

CAFFI

Caffi Bywyd da nawr ar agor.

YSTAFELLOEDD CYFARFOD A PHARTION PLANT

Mae’r ganolfan hamdden yn cynnig ystafelloedd i’w hurio ar gyfer cyfarfodydd, cyrsiau ayyb. Yn ogystal mae amryw o becynnau ar gyfer partïon plant – lawrlwythwch y ffurflen gais yma neu cysylltwch ar ganolfan am fwy o wybodaeth.

 

Ffioedd a thaliadau

 

Polisïau ac amodau