Canolfan Hamdden Glaslyn, Porthmadog

 01766 512711

 canolfanhamddenglaslyn@gwynedd.llyw.cymru

 Stryd y Llan, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9HW

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoSnapchat48LogoTwitter48LogoYouTube48


Lleoliad ac oriau agor* 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy
Oriau agor canolfan hamdden Porthmadog
DiwrnodAmser 
Dydd Llun 07:00 - 20:15
Dydd Mawrth 07:30 - 21:45
Dydd Mercher 07:00 - 20:15 
Dydd Iau 07:30 - 21:45
Dydd Gwener 09:00 - 18:45 
Dydd Sadwrn 08:00 - 14:45
Dydd Sul 10:30 - 14:45

*Noder gall oriau agor yr adnoddau o fewn y ganolfan amrywio i oriau agor y ganolfan

ADNODDAU'R GANOLFAN

 • Pwll nofio (25 metr), a phwll nofio bach
 • Ystafell ffitrwydd
 • Neuadd chwaraeon (4 cwrt badminton)
 • 2 gwrt sboncen
 • Ystafelloedd gyfarfod
 • Ystafell bwysau 
 • Cae pob tywydd 5-bob-ochr
 • Parcio - nid oes angen ticed gan ddefnyddwyr y ganolfan hamdden (dylid cofnodi rhif cofrestru eich modur yn y llyfr yn y dderbynfa. Bydd unrhyw fodur heb ei gofrestru yn derbyn dirwy)
 • Caffi
 • Llyfrgell

MYNEDIAD CYFLEUSTERAU HAMDDEN I DDEFNYDDWYR ANABL

Mynediad Adeiladu

 • Parcio hygyrch
 • Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa
 • Derbynfa Lefel Isel
 • Lifft
 • Caffi Hygyrch
 • Neuadd Chwaraeon Hygyrch
 • Ystafell Ffitrwydd Hygyrch
 • Ardal Bwll Hygyrch 

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Teulu Hygyrch 
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 5
 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 8
 • Oxford Pool Side Dipper teclyn codi pwll nofio
 • Oxford Mini Dipper Chassey Chair (ar gyfer cludo nofiwr anabl i'r teclyn codi)
 • Plinth Uchder Addasadwy (ystafell newid)
 • Teclyn codi gludadwy

Gweithgareddau

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi'u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â'r ganolfan.

 

DOSBARTHIADAU FFITRWYDD

 

Gwasanaethau ar-lein
Os ydych yn talu eich aelodaeth canolfan hamdden drwy Ddebyd Uniongyrchol, mae rwan yn bosib bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein!

*Cyn defnyddio'r gwasanaeth ar-lein am y tro cyntaf, rhaid clicio ar y linc yn yr ebost sydd wedi ei anfon at holl aelodau sy'n talu drwy Ddebyd Uniongyrchol.
Bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein Close
Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn ffordd wych o wella eich ffitrwydd yn ogystal â gwneud ffrindiau newydd. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr profiadol a chymwys. Bydd angen cyrraedd o leiaf 10 munud cyn y dosbarth am y tro cyntaf i gael sgwrs gyda’r hyfforddwr ac argymhellir llogi lle o flaen llaw ar gyfer y dosbarthiadau.

 

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Chwefror 23 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

 

Amserlen dosbarthiadau ffitrwydd Glaslyn
DiwrnodAmserGweithgaredd
Dydd Llun 09:15 - 09:45 Effaith Metabolig
12:00 - 13:20 Yoga
13:30 - 14:30 Sesiwn Oruchwylio yn yr Ystafell Ffitrwydd
15:45 - 16:30 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd 11-15 oed
18:00 - 18:30 Effaith Metabolig
Dydd Mawrth  07:30 - 08:00 HIIT
18:15 - 19:00 Aerobeg
Dydd Mercher    10:15 - 11:00 Aerobeg cadair
18:15 - 19:00 Cyflyru Cylchol
19:15 - 20:00 Aerobeg Dŵr
Dydd Iau     07:30 - 08:00 HIIT
10:15 - 11:00 Cyflyru Cylchol Ysgafn
11:00 - 13:00 Grŵp Cerdded
11:15 - 12:00 Aerobeg Dŵr
13:30 - 14:30 Sesiwn Oruchwylio yn yr Ystafell Ffitrwydd
15:45 - 16:30 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd (11-15 oed)
18:15 - 19:00 Cyflyru Cylchol
Dydd Gwener  10:00 - 10:45 Aerobeg Dŵr
18:00 - 18:30 HIIT
Dydd Sadwrn 08:30 - 09:00 HIIT

Mae ein hyfforddwyr wedi’i cofrestru gyda REPs am fwy o wybodaeth ewch i'r wefanwww.exerciseregister.org

NOFIO

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Chwefror 23 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Mae amryw o  weithgareddau ar gael yn y pwll.

Amserlen pwll nofio Glaslyn
DiwrnodAmser Gweithgaredd
Dydd Llun        07:30 - 10:15 Nofio Cyhoeddus*
11:15 - 12:45 Nofio Cyhoeddus
14:45 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
17:00 - 18:00 Clwb Nofio Glaslyn
18:00 - 20:00 Nofio Cyhoeddus
Dydd Mawrth     07:30 - 09:15 Nofio Cyhoeddus*
12:15 - 13:15 Nofio Cyhoeddus
14:45 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
17:00 - 18:00 Clwb Nofio Glaslyn
18:00 - 18:30 Gwersi Nofio Oedolion 
18:45 - 21:30 Nofio Cyhoeddus
Dydd Mercher     07:30 - 09:15 Nofio Cyhoeddus*
11:45 - 13:15 Nofio Cyhoeddus
16:00 - 16:30 Gwers Rhiant a Plentyn (2.5 - 4 oed)*
17:00 - 18:00 Clwb Nofio Glaslyn*
18:00 - 19:15 Nofio Cyhoeddus
19:15 - 20:00 Aerobeg Dwr
Dydd Iau      07:30 - 10:00 Nofio Oedolion yn Unig
10:00 - 11:00 Nofio'r Anabl
11:15 - 12:00 Aerobeg Dwr
12:00 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
14:30 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
18:00 - 21:30 Nofio Cyhoeddus
Dydd Gwener         09:00 - 10:00 Nofio Cyhoeddus
10:00 - 10:45 Aerobeg Dwr
11:00 - 11:30 Gwers Rhiant a Plentyn (0 -2.5 oed)*
10:45 - 12:45 Nofio Cyhoeddus
14:15 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
17:15 - 18:15 Clwb Achub Bywyd (8-15 oed)
Dydd Sadwrn    11:00 - 12:00 Nofio am ddim (o dan 16 oed)**
12:15 - 14:30 Nofio Cyhoeddus
Dydd Sul  11:00 - 14:30 Nofio Cyhoeddus

Gall trigolion Cymru sydd dros 60 mlwydd oed nofio yn unrhyw un o byllau nofio Gwynedd am ddim yn mhob sesiwn a gynhelir yn ystod tymor yr ysgol.

(Noder nid yw'r sesiynau am ddim ar gael yn ystod y gwyliau ysgol. Mae'n ofynnol i fod yn aelod i fanteisio ar y sesiynau am ddim - £10.20 y flwyddyn)

*Pwll bach ar gau **Rhaid defnyddio eich cerdyn aelodaeth Gwynedd

YSTAFELL FFITRWYDD

Rydym yn cynnig rhai o gyfleusterau gorau yn yr ardal i’ch gynorthwyo i fwynhau bywyd bywiog ac iach. Mae’r offer yn y ganolfan yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ac mae staff cymwys a profiadol ar gael i gynnig cyngor i chi.

Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Ffitrwydd - am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r dderbynfa.

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Chwefror 23 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

 

Amserlen ystafell ffitrwydd Glaslyn
DiwrnodAmser Gweithgaredd 
Dydd Llun  07:00 - 20:00 Defnydd cyhoeddus
13:30 - 14:30 Sesiwn Oruchwylio yn yr ystafell ffitrwydd
15:45 - 16:30 *Sesiwn Ystafell Ffitrwydd 11-15 oed
Dydd Mawrth   07:30 - 14:45 Defnydd cyhoeddus
08:00 - 09:00 *NERS
10:30 - 11:30 *Adferiad cardiaidd
12:00 - 13:00 *NERS
15:15 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Mercher 07:00 - 20:00 Defnydd cyhoeddus
Dydd Iau    07:30 -  21:00 Defnydd cyhoeddus
13:30 - 14:30 Sesiwn Oruchwylio yn yr ystafell ffitrwydd
15:45 - 16:30 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd 11-15 oed
Dydd Gwener  09:00 - 18:30 Defnydd cyhoeddus
11:00 - 12:00 *NERS
Dydd Sadwrn 08:00 - 14:30 Defnydd cyhoeddus
Dydd Sul 10:30 - 14:30 Defnydd cyhoeddus

*Rhaid rhoi blaenoriaeth i'r dosbarthiadau sydd yn cael eu cynnal.

 

YSTAFELL BWYSAU

Detholiad o beiriannau plât llwytho, pwysau rhydd a ‘dumbells’ ar gael.

Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Bwysau - am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r dderbynfa.

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Chwefror 23 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Amserlen ystafell bwysau
Diwrnod Amser 
Dydd Llun 7:00 - 20:00
Dydd Mawrth 7:30 - 21:30
Dydd Mercher 7:00 - 20:00
Dydd Iau 7:30 - 21:30
Dydd Gwener 9:00 - 18:30
Dydd Sadwrn 08:00 - 14:30
Dydd Sul 10:30 - 14:30

 

GWEITHGAREDDAU PLANT

Mae amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnig i blant o bob oedran. 

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Chwefror 23 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

 

Amserlen gweithgareddau plant
DiwrnodAmser Gweithgaredd
Dydd Llun 15:45 - 16:30

Sesiwn Ystafell Ffitrwydd 11 - 15 oed

16:00 - 17:00

Gwersi Nofio (4  - 15 oed)

17:00 - 18:00 Clwb Nofio Glaslyn*
Dydd Mawrth 16:00 - 17:00

Gwersi Nofio (4  - 15 oed)

17:00 - 18:00 Clwb Nofio Glaslyn*
Dydd Mercher 15:45 - 19:00

Gymnasteg

16:00 - 16:30 Gwers Nofio Rhiant a Plentyn (2.5 - 4 oed)
16:00 - 17:00 Gwersi Nofio (4  - 15 oed)
17:00 - 18:00 Clwb Nofio Glaslyn*
Dydd Iau 15:45 - 16:30

Sesiwn Ystafell Ffitrwydd (11-15 oed) 

16:00 - 17:00

Gwersi Nofio (4  - 15 oed)

Dydd Gwener 11:00 - 11:30

Gwers Nofio Rhiant a Plentyn (0 - 2.5 oed) 

16:00 - 17:00

Gwersi Nofio (4  - 15 oed)

17:15 - 18:15 Clwb Achub Bywyd  (8 - 15 oed)
Dydd Sadwrn 10:00 - 10:30 Gwersi Nofio (4  - 15 oed)
11:00 - 12:00 Nofio Am Ddim (4 - 15 oed)
Dydd Sul 10:30 - 11:00 Gwersi Nofio* (4 - 15 oed)

*Contact the reception for more information

CAFFI

Caffi Bywyd da nawr ar agor.

YSTAFELLOEDD CYFARFOD A PHARTION PLANT

Mae’r ganolfan hamdden yn cynnig ystafelloedd i’w hurio ar gyfer cyfarfodydd, cyrsiau ayyb. Yn ogystal mae amryw o becynnau ar gyfer partïon plant – lawrlwythwch y ffurflen gais yma neu cysylltwch ar ganolfan am fwy o wybodaeth.

 

Ffioedd a thaliadau

 

Polisïau ac amodau