Canolfan Hamdden Glan Wnion, Dolgellau

 01341 423579

 CanolfanHamddenGlanWnion@gwynedd.llyw.cymru

 Ffordd Arran, Dolgellau, LL40 1LH

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoSnapchat48LogoTwitter48LogoYouTube48


Lleoliad ac oriau agor* 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy
Oriau agor canolfan hadden Glan Wnion Dolgellau
DiwrnodAmser
Dydd Llun 09:00 - 21:00
Dydd Mawrth 09:00 - 21:00
Dydd Mercher 09:00 - 21:00
Dydd Iau 09:00 - 21:00
Dydd Gwener  12:00 - 19:00
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul 09:00 - 13:00^

*Noder gall oriau agor yr adnoddau o fewn y ganolfan amrywio i oriau agor y ganolfan

 ^O 1 Chwefror, 2016, ni fyddwn yn derbyn arian parod ar Ddydd Sul. Fodd bynnag, byddwn yn parhau i dderbyn taliadau cerdyn . Diolch i chi am eich cydweithrediad.

ADNODDAU’R GANOLFAN

  • Neuadd sy'n addas i'r rhan fwyaf o chwaraeon dan do, ac ar gyfer cyngherddau a digwyddiadau
  • Cwrt sboncen
  • Ystafell ffitrwydd
  • Ystafell Pwysau
  • Sawna
  • 2 ystafell gyfarfod
  • Beicio sbin gyda 11 beic
  • 3 chwrt tenis y tu allan
  • 1 cwrt pêl-fasged y tu allan
  • 2 gwrt pêl-rwyd y tu allan

DOSBARTHIADAU FFITRWYDD

 

Gwasanaethau ar-lein
Os ydych yn talu eich aelodaeth canolfan hamdden drwy Ddebyd Uniongyrchol, mae rwan yn bosib bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein!

*Cyn defnyddio'r gwasanaeth ar-lein am y tro cyntaf, rhaid clicio ar y linc yn yr ebost sydd wedi ei anfon at holl aelodau sy'n talu drwy Ddebyd Uniongyrchol.
Bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein Close
Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn ffordd wych o wella eich ffitrwydd yn ogystal â gwneud ffrindiau newydd. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr profiadol a chymwys. Bydd angen cyrraedd o leiaf 10 munud cyn y dosbarth am y tro cyntaf i gael sgwrs gyda’r hyfforddwr ac argymhellir llogi lle o flaen llaw ar gyfer y dosbarthiadau.

 

Amserlen dosbarthiadau ffitrwydd Glan Wnion
DiwrnodAmser Gweithgaredd
Dydd Llun      10:00 - 11:00 Aerobeg Ysgafn
10:45 - 13:00 Grwp Cerdded
16:00 - 17:00 Pilates
17:15 - 18:00 Seiclo Dan Do
18:05 - 18:50 Seiclo Dan Do
18:00 - 19:00 Hyfforddiant Personol
18:00 - 19:00 Cyflwyniad i Hyfforddiant Pwysau (bob yn ail wythnos)
19:00 - 20:00  Pel Droes Cerdded (bob yn ail wythnos)
Dydd Mawrth   14:00 - 15:30 DementiaGo
18:00 - 19:00 Unrhyw beth yn mynd*
19:00 - 20:00 Cyflyru Cylchol
Dydd Mercher    11:00 - 12:00 Pêl Droed Cerdded (bob yn ail wythnos)
17:15 - 18:00 Effaith Metabolig
18:00 - 18:45 Seiclo Dan Do
Dydd Iau 
09:30 - 10:30 Cyflyru Cylchol
10:30 - 11:30 Dosbarth Cryfder a Cydbwysedd
12:30 - 13:15 Seiclo Dan Do
18:00 - 19:00 Sesiwn ystafell ffitrwydd merched yn unig
Dydd Gwener  17:15 - 18:00 Seiclo Dan Do

*UNRHYW BETH YN MYND - Mae bob dosbarth yn wahanol a ni ydych yn gwybod beth rydych chi’n mynd i gael gan ei fod yn syndod bob tro! O dosbarth Hi-Lo, Cam, Cerflunio neu ychydig bach o bopeth - byddwch yn cael ymarfer gwych am awr cyfan!

Mae ein hyfforddwyr wedi’i cofrestru gyda REPs am fwy o wybodaeth ewch i'r wefanwww.exerciseregister.org 

YSTAFELL FFITRWYDD

Rydym yn cynnig rhai o gyfleusterau gorau yn yr ardal i’ch gynorthwyo i fwynhau bywyd bywiog ac iach. Mae’r offer yn y ganolfan yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ac mae staff cymwys a profiadol ar gael i gynnig cyngor i chi.

Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Ffitrwydd - am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r dderbynfa.

Amserlen ystafell ffitrwydd Glan Wnion
DiwrnodAmserGweithgaredd
Dydd Llun    09:00 - 12:00 Defnydd Cyhoeddus
12:00 - 13:00 NERS
13:00 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
15:30 - 16:30 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd (11-15 oed)
Dydd Mawrth   09:00 - 11:00 Defnydd Cyhoeddus
12:00 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Mercher  09:00 - 12:00 Defnydd Cyhoeddus
12:00 - 13:00 NERS
13:00 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
 Dydd Iau      09:00 - 18:00 Defnydd Cyhoeddus
15:30 - 16:30 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd (11-15 oed)
18:00 - 18:30 Tynhau'r Corff i Ferched
18:30 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Gwener  12:00 - 19:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Sul 09:00 - 13:00 Defnydd Cyhoeddus

*Rhaid rhoi blaenoriaeth i'r dosbarthiadau sydd yn cael eu cynnal.

YSTAFELL BWYSAU

Detholiad o beiriannau plât llwytho, pwysau rhydd a ‘dumbells’ ar gael.

Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Bwysau - am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r dderbynfa.

Amserlen ystafell bwysau Glan Wnion
Diwrnod Amser
Dydd Llun 09:00 - 21:00
Dydd Mawrth 09:00 - 21:00
Dydd Mercher 09:00 - 21:00
Dydd Iau 09:00 - 21:00
Dydd Gwener 12:00 - 19:00
Dydd Sul 09:00 - 13:00

GWEITHGAREDDAU PLANT

Mae amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnig i blant o bob oedran. Gweler yr atodiad uchod am amserlen gweithgareddau plant dros y gwyliau haf

Amserlen gweithgareddau plant
DiwrnodAmserGweithgaredd 
Dydd Llun 15:30 - 16:30 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd (11-15 oed)
Dydd Mawrth  13:00 - 14:00 Plantos Pwt (0-4 oed)
18:00 - 19:00 Pel-rwyd
Dydd Iau 15:30 - 16:30 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd (11-15 oed)

YSTAFELLOEDD CYFARFOD A PARTION PLANT

Mae’r ganolfan hamdden yn cynnig ystafelloedd i’w hurio ar gyfer cyfarfodydd, cyrsiau ayyb. Yn ogystal mae amryw o becynnau ar gyfer partïon plant – cysylltwch ar ganolfan am fwy o wybodaeth.

 

Ffioedd a thaliadau

 

Polisïau ac amodau