Canolfan Hamdden Glan Wnion, Dolgellau

 01341 423579

 CanolfanHamddenGlanWnion@gwynedd.llyw.cymru

 Ffordd Arran, Dolgellau, LL40 1LH

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoSnapchat48LogoTwitter48LogoYouTube48


Lleoliad ac oriau agor* 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy
Oriau agor canolfan hadden Glan Wnion Dolgellau
DiwrnodAmser
Dydd Llun 09:00 - 21:00
Dydd Mawrth 09:00 - 21:00
Dydd Mercher 09:00 - 21:00
Dydd Iau 09:00 - 21:00
Dydd Gwener  09:00 - 19:00
Dydd Sadwrn Ar gau
Dydd Sul 09:00 - 13:00

*Noder gall oriau agor yr adnoddau o fewn y ganolfan amrywio i oriau agor y ganolfan

 

ADNODDAU'R GANOLFAN

 • Neuadd sy'n addas i'r rhan fwyaf o chwaraeon dan do, ac ar gyfer cyngherddau a digwyddiadau
 • Cwrt sboncen
 • Ystafell ffitrwydd
 • Ystafell Pwysau
 • Sawna
 • 2 ystafell gyfarfod
 • Beicio sbin gyda 11 beic
 • 3 chwrt tenis y tu allan
 • 1 cwrt pêl-fasged y tu allan
 • 2 gwrt pêl-rwyd y tu allan

MYNEDIAD CYFLEUSTERAU HAMDDEN I DDEFNYDDWYR ANABL

Mynediad Adeiladu

 • Parcio hygyrch
 • Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa
 • Lifft
 • Neuadd Chwaraeon Hygyrch
 • Ystafell Ffitrwydd Hygyrch

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 4
 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 7
 • Teclyn codi gludadwy

Gweithgareddau

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi'u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â'r ganolfan.

 

DOSBARTHIADAU FFITRWYDD

 

Gwasanaethau ar-lein
Os ydych yn talu eich aelodaeth canolfan hamdden drwy Ddebyd Uniongyrchol, mae rwan yn bosib bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein!

*Cyn defnyddio'r gwasanaeth ar-lein am y tro cyntaf, rhaid clicio ar y linc yn yr ebost sydd wedi ei anfon at holl aelodau sy'n talu drwy Ddebyd Uniongyrchol.
Bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein Close
Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn ffordd wych o wella eich ffitrwydd yn ogystal â gwneud ffrindiau newydd. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr profiadol a chymwys. Bydd angen cyrraedd o leiaf 10 munud cyn y dosbarth am y tro cyntaf i gael sgwrs gyda’r hyfforddwr ac argymhellir llogi lle o flaen llaw ar gyfer y dosbarthiadau.

 

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill 14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Amserlen dosbarthiadau ffitrwydd Glan Wnion
DiwrnodAmser Gweithgaredd
Dydd Llun      10:00 - 11:00 Aerobeg Ysgafn
10:45 - 13:00 Grwp Cerdded
16:00 - 17:00 Pilates
17:15 - 18:00 Seiclo Dan Do
18:00 - 19:00 Boxercise
19:00 - 19:30 Ymarfer i Colli Braster
19:00 - 20:00  Pêl-Rwyd Cerdded (bob yn ail wythnos)
19:00 - 20:00 Pêl-droed Cerdded (bob yn ail gyda Pel-Rwyd)
Dydd Mawrth   12:30 - 13:00 Seiclo Dan Do
13:00 - 13:30 Ymarfer i Losgi Braster
14:00 - 15:30 DementiaGo
17:00 - 17:45 Boxercise
18:00 - 19:00 Let's Jive
19:00 - 20:00 Cyflyru Cylchol
Dydd Mercher    11:00 - 12:00 Pêl Droed Cerdded (bob yn ail wythnos)
17:15 - 18:00 Seiclo Dan Do
19:15 - 20:15 Sboncen i Oedolion
Dydd Iau 
09:30 - 10:30 Cyflyru Cylchol
10:30 - 11:30 Dosbarth Cryfder a Cydbwysedd
13:00 - 13:30 Ymarfer i Losgi Braster
18:00 - 19:00 Sesiwn ystafell ffitrwydd merched yn unig
Dydd Gwener  17:30 - 18:15 Seiclo Dan Do

*UNRHYW BETH YN MYND - Mae bob dosbarth yn wahanol a ni ydych yn gwybod beth rydych chi’n mynd i gael gan ei fod yn syndod bob tro! O dosbarth Hi-Lo, Cam, Cerflunio neu ychydig bach o bopeth - byddwch yn cael ymarfer gwych am awr cyfan!

Mae ein hyfforddwyr wedi’i cofrestru gyda REPs am fwy o wybodaeth ewch i'r wefanwww.exerciseregister.org 

YSTAFELL FFITRWYDD

Rydym yn cynnig rhai o gyfleusterau gorau yn yr ardal i’ch gynorthwyo i fwynhau bywyd bywiog ac iach. Mae’r offer yn y ganolfan yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ac mae staff cymwys a profiadol ar gael i gynnig cyngor i chi.

Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Ffitrwydd - am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r dderbynfa.

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill 14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Amserlen ystafell ffitrwydd Glan Wnion
DiwrnodAmserGweithgaredd
Dydd Llun    09:00 - 12:00 Defnydd Cyhoeddus
12:00 - 13:00 NERS
13:00 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
15:30 - 16:30 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd (11-15 oed)
Dydd Mawrth   09:00 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Mercher  09:00 - 12:00 Defnydd Cyhoeddus
12:00 - 13:00 NERS
13:00 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
 Dydd Iau      09:00 - 13:30 Defnydd Cyhoeddus
14:30 - 18:00 Defnydd Cyhoeddus
15:30 - 16:30 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd (11-15 oed)
18:00 - 19:00 Sesiwch Ferched yn Unig
19:00 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Gwener  09:00 - 12:00 Defnydd Cyhoeddus
13:00 - 13:30 Defnydd Cyhoeddus
14:30 - 19:00 Defnydd Cyhoeddus
 Dydd Sul 09:00 - 13:00 Defnydd Cyhoeddus

*Rhaid rhoi blaenoriaeth i'r dosbarthiadau sydd yn cael eu cynnal.

YSTAFELL BWYSAU

Detholiad o beiriannau plât llwytho, pwysau rhydd a ‘dumbells’ ar gael.

Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Bwysau - am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r dderbynfa.

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill 14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Amserlen ystafell bwysau Glan Wnion
Diwrnod Amser
Dydd Llun 09:00 - 21:00
Dydd Mawrth 09:00 - 21:00
Dydd Mercher 09:00 - 21:00
Dydd Iau 09:00 - 21:00
Dydd Gwener 09:00 - 19:00
Dydd Sul 09:00 - 13:00

GWEITHGAREDDAU PLANT

Mae amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnig i blant o bob oedran. 

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill 14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Amserlen gweithgareddau plant
DiwrnodAmserGweithgaredd 
Dydd Llun 15:30 - 16:30 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd (11-15 oed)
Dydd Mawrth  11:00 - 12:00 Plantos Pwt (0-4 oed)
18:00 - 19:00

Pêl-rwyd Iau

Dydd Mercher  15:45 - 16:45 Sboncen 5-10 oed
16:45 - 17:45 Sboncen 11-16 oed
Dydd Iau 11:00 - 12:00 Plantos Pwt (0-4 oed)
15:30 - 16:30 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd (11-15 oed)

*CYNNIG ARBENNIG! Bwcio Dydd Llun i Dydd Iau yn y Camp Chwaraeon a gewch Dydd Gwener am Ddim!*

YSTAFELLOEDD CYFARFOD A PARTION PLANT

Mae’r ganolfan hamdden yn cynnig ystafelloedd i’w hurio ar gyfer cyfarfodydd, cyrsiau ayyb. Yn ogystal mae amryw o becynnau ar gyfer partïon plant – cysylltwch ar ganolfan am fwy o wybodaeth.

 

Ffioedd a thaliadau

 

Polisïau ac amodau