Canolfan Hamdden Dwyfor, Pwllheli

  01758 613437 

  canolfanhamddendwyfor@gwynedd.llyw.cymru

  Heol Hamdden, Pwllheli, Gwynedd LL53 5PF

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoSnapchat48LogoTwitter48LogoYouTube48

 

Lleoliad ac oriau agor*

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy
Oriau agor cnaolfan hamdden Dwyfor
DiwrnodAmser
Dydd Llun 07:30 - 22:00 
Dydd Mawrth 07:30 - 22:00
Dydd Mercher 07:30 - 22:00
Dydd Iau 07:45 - 22:00
Dydd Gwener 07:30 - 20:00
Dydd Sadwrn 09:00 - 16:00
Dydd Sul

10:00 - 15:00

*Noder gall oriau agor yr adnoddau o fewn y ganolfan amrywio i oriau agor y ganolfan
 

ADNODDAU’R GANOLFAN

 • Pwll Nofio 25metr 
 • Pwll Nofio Bach
 • Llithren Ddŵr
 • Ystafell Ffitrwydd
 • Ystafell Bwysau
 • Neuadd Chwaraeon (4 cwrt badminton)
 • 2 Gwrt Sboncen
 • 3 Cwrt tenis (allanol)
 • Cae Pêl-Droed (gwair)
 • Maes Ymarfer (wedi ei oleuo)
 • Ystafell gyfarfod
 • Stiwdio Seiclo

DOSBARTHIADAU FFITRWYDD

Gwasanaethau ar-lein
Os ydych yn talu eich aelodaeth canolfan hamdden drwy Ddebyd Uniongyrchol, mae rwan yn bosib bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein!

*Cyn defnyddio'r gwasanaeth ar-lein am y tro cyntaf, rhaid clicio ar y linc yn yr ebost sydd wedi ei anfon at holl aelodau sy'n talu drwy Ddebyd Uniongyrchol.
Bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein Close
Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn ffordd wych o wella eich ffitrwydd yn ogystal â gwneud ffrindiau newydd. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr profiadol a chymwys. Bydd angen cyrraedd o leiaf 10 munud cyn y dosbarth am y tro cyntaf i gael sgwrs gyda’r hyfforddwr ac argymhellir llogi lle o flaen llaw ar gyfer y dosbarthiadau.
Amseroedd dosbarthiadau ffitrwydd
DiwrnodAmser Gweithgaredd
Dydd Llun   07:30 - 08:00 Seiclo dan do (Keiser)
11:00 - 11:40 Cadw'n Heini
13:15 - 14:45 Grŵp Cerdded
18:15 - 19:00 Pump FX
19:00 - 19:45 Aerobeg Dwr
19:00 - 19:45 Cyflyru Cylchol
Dydd Mawrth  07:30 - 08:00 Seiclo dan do (Keiser)
09:15 - 09:45 Effaith Metabolig
17:45 - 18:15 Pêl Ffit
18:15 - 18:45 HIIT
Dydd Mercher 07:30 - 08:00 Seiclo dan do (Keiser)
18:30 - 19:00 Cyflyru'r Corff
19:00 - 20:00 Aerobeg
19:00 - 19:30 Seiclo dan do (Keiser)
Dydd Iau 07:00 - 07:30 Bwtcamp
18:15 - 19:00 Pump FX
19:00 - 19:30 HIIT
19:30 - 20:00 Seiclo dan do (Keiser)
Dydd Gwener  07:00 - 07:30 HIIT
07:30 - 08:00 Seiclo dan do (Keiser)
18:00 - 18:45 Cyflyru Cylchol
Mae’n bosib i blant rhwng 11 - 15 oed fynychu y dosbarthiadau ffitrwydd (heb law am Pump FX a Effaith Metabolig) gydarhiant / warchodwr. Mae’n bosib i blant rhwng 14 - 15 oed fynychu y dosbarthiadau Effaith Metabolig gyda rhiant / warchodwr.
Mae ein hyfforddwyr wedi’i cofrestru gyda REPs am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan www.exerciseregister.org

NOFIO

Mae amryw o  weithgareddau ar gael yn y pwll.
 • Mae gogls a gwisgoedd nofio, fflotiau, bandiau braich ac ati ar gael i brynu- cysylltwch â'r Ganolfan Hamdden am ragor o wybodaeth.
 • Polisi mynediad pwll nofio

Amseroedd gweithgareddau nofio
DiwrnodAmser Gweithgaredd
Dydd Llun    07:30 - 09:00 Nofio Cyhoeddus
10:45 - 11:45 Nofio Anabl
12:00 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
15:00 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
17:30 - 19:00 Nofio Cyhoeddus
19:00 - 19:45 Nofio Cyhoeddus
20:00 - 20:30 Gwersi Nofio Oedolion***
Dydd Mawrth   07:30 - 09:00 Nofio Cyhoeddus
15:00 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
17:30 - 20:30 Nofio Cyhoeddus
Dydd Mercher    07:30 - 09:00 Nofio Cyhoeddus
12:00 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
15:00 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
17:30 - 19:00 Nofio Cyhoeddus
Dydd Iau   12:00 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
15:00 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
17:30 - 21:00 Nofio Cyhoeddus
Dydd Gwener     07:30 - 09:00 Nofio Cyhoeddus
12:00 - 12:45 Nofio Cyhoeddus
15:00 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
17:30 - 18:00 Clwb Nofio Pengwin*** (4 oed > Ton 6)
Dydd Sadwrn     09:00 - 13:00 Nofio Cyhoeddus
13:15 - 14:15 Caiacio
14:15 - 15:30 Nofio Cyhoeddus
09:30 - 10:00 Gwers Nofio Pwll Bach (pwll bach wedi gau i'r cyhoedd)
Dydd Sul   10:00 - 14:30 Nofio Cyhoeddus
13:30 - 14:30 **Nofio am ddim o dan 16

Gall trigolion Cymru sydd dros 60 mlwydd oed nofio yn unrhyw un o byllau nofio Gwynedd am ddim yn mhob sesiwn a gynhelir yn ystod tymor yr ysgol.

(Noder nid yw'r sesiynau am ddim ar gael yn ystod y gwyliau ysgol. Mae'n ofynnol i fod yn aelod i fanteisio ar y sesiynau am ddim - £9.50 y flwyddyn)

*1/2 pwll
**Rhaid dod a cerdyn aelodaeth
***Pwll wedi cau
LLITHREN
Amseroedd agor llithren canolfan hamdden Dwyfor
DiwrnodAmser
Dydd Sadwrn  11:00 - 12:00
14:30 - 15:30
Dydd Sul  11:00 - 12:00
13:30 - 14:30 

YSTAFELL FFITRWYDD

Rydym yn cynnig rhai o gyfleusterau gorau yn yr ardal i’ch gynorthwyo i fwynhau bywyd bywiog ac iach. Mae’r offer yn y ganolfan yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ac mae staff cymwys a profiadol ar gael i gynnig cyngor i chi.
Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Ffitrwydd - am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r dderbynfa.
Amseroedd agor ystafell ffitrwydd Dwyfor
DiwrnodAmserGweithgaredd
Dydd Llun   07:30 - 09:15 Defnydd Cyhoeddus 
10:00 - 11:00 *NERS
10:00 - 22:00 Defnydd Cyhoeddus
13:00 - 14:00 *NERS
16:30 - 17:30 Sesiwn Ffitrwydd (11 - 15 oed)*
Dydd Mawrth  07:30 - 13:45 Defnydd Cyhoeddus
09:30 - 10:30 *Calon Lan (NERS)
10:30 - 11:30 *NERS
14:45 - 19:00 Defnydd Cyhoeddus
20:00 - 22:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Mercher 07:30 - 09:30 Defnydd Cyhoeddus
10:00 - 11:00 Defnydd Cyhoeddus a Camu Ymlaen
12:45 - 22:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Iau 07:45 - 11:30 Defnydd Cyhoeddus
09:30 - 11:30 *Calon Lan (NERS)
13:00 - 14:00 *NERS
12:45 - 22:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Gwener 07:30 - 11:15 Defnydd Cyhoeddus
12:00 - 20:00 Defnydd Cyhoeddus
16:00 - 17:00 Sesiwn Ffitrwydd (11 - 15 oed)*
Dydd Sadwrn 09:00 - 16:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Sul 10:00 - 15:00 Defnydd Cyhoeddus
*Rhaid rhoi blaenoriaeth i'r dosbarthiadau sydd yn cael eu cynnal.

YSTAFELL BWYSAU

Detholiad o beiriannau plât llwytho, pwysau rhydd a ‘dumbells’ ar gael.
Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Bwysau - am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r dderbynfa.
Amserlen ystafell bwysau
DiwrnodAmser
Dydd Llun 07:30 - 22:00
Dydd Mawrth 07:30 - 22:00
Dydd Mercher 07:30 - 22:00
Dydd Iau 07:45 - 22:00
Dydd Gwener 07:30 - 20:00
Dydd Sadwrn 09:00 - 16:00
Dydd Sul 10:00 - 15:00

SESIYNAU SEICLO DAN DO KEISER

Bydd sesiynau 30 munud heb hyfforddwr ymlaen yn ystod yr amseroedd yma ar yr awr a bob hanner awr.  Mae'n rhaid cael anwythiad - cysylltwch a'r dderbynfa.  

tabl sesiynau seiclo dan do keiser
 Diwrnod Amser
 Dydd Llun  07:30 - 21:00
 Dydd Mawrth  07:30 - 21:00

 Dydd Mercher 

 07:30 - 18:30
 20:00 - 21:00
 Dydd Iau  08:00 - 18:30 
 20:00 - 21:00
 Dydd Gwener 07:30 - 09:30
 11:00 - 17:30
 Dydd Sadwrn  09:00 - 15:00
Dydd Sul 10:00 - 14:00

GWEITHGAREDDAU PLANT

Mae amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnig i blant o bob oedran.

Children's activities
DiwrnodAmserGweithgaredd
Dydd Llun 16:00 - 17:30 Gwersi Nofio 1/2 awr (4 - 16 flwydd oed)*
16:30 - 17:30 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd (11 - 15 oed)
Dydd Mawrth  16:00 - 16:45 Gymnasteg (5-7 oed)
16:00 - 17:30 Gwersi Nofio 1/2 awr (4 - 16 flwydd oed)*
 Dydd Mercher  16:00 - 16:30 Gymnasteg Meithrinfa (2.5 - 4 oed)
16:00 - 17:30 Gwersi Nofio 1/2 awr (4 - 16 flwydd oed)*
19:00 - 20:00 Clwb Nofio (7 - 16 oed > Ton 7) ***
Dydd Iau 16:00 - 17:30 Gwersi Nofio 1/2 awr (4 - 16 flwydd oed)*
Dydd Gwener  13:30 - 14:00 Gwers Nofio Babi (3mis - 2.5 flwydd oed)*
16:00 - 17:00 Sesiwn Ystafell Ffitrwydd (11 - 15 oed)
16:00 - 17:30 Gwersi Nofio 1/2 awr (4 - 16 flwydd oed)*
17:30 - 18:00 Clwb Nofio Pengwin (4 oed > Ton 6)
17:30 - 18:15 Mynediad Clwb Nofio (Ton 7)***
18:15 - 19:15 Clwb Nofio (7 - 16 oed > Ton 7) ***
Dydd Sadwrn 09:30 - 10:00 Gwers Nofio Rhiant a Phlentyn* (2.5 - 4 oed)
Dydd Sul 13:30 - 14:30 Nofio am ddim** (o dan 16 oed)

YSTAFELLOEDD CYFARFOD A PHARTION PLANT

Mae’r ganolfan hamdden yn cynnig ystafelloedd i’w hurio ar gyfer cyfarfodydd, cyrsiau ayyb. Yn ogystal mae amryw o becynnau ar gyfer partïon plant – lawrlwythwch y ffurflen gais yma neu cysylltwch ar ganolfan am fwy o wybodaeth.