Canolfan Hamdden Bro Dysynni, Tywyn, Canolbarth Cymru

    01654 711763 / 01654 710167

    CanolfanHamddenTywyn@gwynedd.llyw.cymru

    Stryd Fawr, Tywyn, Gwynedd. LL36 9AD

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoSnapchat48LogoTwitter48LogoYouTube48


Lleoliad ac oriau agor* 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy
Oriau agor canolfan hamdden Bro Dysynni, Tywyn
DiwrnodAmser 
Dydd Llun 09:00 - 21:00
Dydd Mawrth 09:00  -  21:00
Dydd Mercher 09:00  -  21:00
Dydd Iau 09:00  -  21:00
Dydd Gwener 09:00  -  20:00
Dydd Sadwrn 10:00  -  15:00
Dydd Sul 10:00  -  13:00

*Noder gall oriau agor yr adnoddau o fewn y ganolfan amrywio i oriau agor y ganolfan

 

ADNODDAU’R GANOLFAN

  • Pwll nofio (25metr x 11metr)
  • Neuadd chwaraeon gyda 4 cwrt badminton
  • 2 gwrt sboncen  
  • Ystafell stêm
  • Sawna
  • Ystafell ffitrwydd
  • Cyrtiau tenis y tu allan, wedi ei oleuo  
  • Cae chwarae pob tywydd maint llawn, wedi ei oleuo

DOSBARTHIADAU FFITRWYDD

 

Gwasanaethau ar-lein
Os ydych yn talu eich aelodaeth canolfan hamdden drwy Ddebyd Uniongyrchol, mae rwan yn bosib bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein!

*Cyn defnyddio'r gwasanaeth ar-lein am y tro cyntaf, rhaid clicio ar y linc yn yr ebost sydd wedi ei anfon at holl aelodau sy'n talu drwy Ddebyd Uniongyrchol.
Bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein Close
Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn ffordd wych o wella eich ffitrwydd yn ogystal â gwneud ffrindiau newydd. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr profiadol a chymwys. Bydd angen cyrraedd o leiaf 10 munud cyn y dosbarth am y tro cyntaf i gael sgwrs gyda’r hyfforddwr ac argymhellir llogi lle o flaen llaw ar gyfer y dosbarthiadau.

 

Amserlen dosbarthiadau ffitrwydd Bro Dysynni
DiwrnodAmserGweithgaredd 
Dydd Llun    10:30 - 11:30 Cyflyru Cylchol Ysgafn
12:30 - 13:00 Seiclo Dan Do
18:00 - 18:45 Pel-ffit
19:00 - 20:00 Pel-rwyd (14+)
19:30 - 20:00 Aquablast
Dydd Mawrth 14:00 - 15:00 Aerobeg Dwr
15:00 - 16:00 Badminton a Tenis Bwrdd
18:00 - 18:30 Effaith Metabolig
18:45 - 19:30 Ymarfer i Gerddoriaeth gyda Pwysau
19:00 - 20:00 Pilates (dechreuwyr)
Dydd Mercher    09:30 - 10:30 Cyflyru Cylchol Ysgafn
14:00 - 15:00 Ymarfer Ysgafn i Gerddoriaeth
18:00 - 18:30 Seiclo Dan Do i Ddechreuwyr
19:00 - 19:30 Effaith Metabolig
19:00 - 20:00 Yoga
19:30 - 20:00 Cyflyru Craidd
Dydd Iau  11:30 - 12:30 Aerobeg Dwr
17:45 - 18:15 Seiclo Dan Do
18:20 - 18:50 Seiclo Dan Do
19:00 - 19:45 Bwtcamp
19:00 - 20:00 Pilates (Canolraddol)
Dydd Gwener  10:30 - 11:30 Cyflyru Cylchol Ysgafn
18:00 - 18:30 Effaith Metabolig

Mae ein hyfforddwyr wedi’i cofrestru gyda REPs am fwy o wybodaeth ewch i'r wefanwww.exerciseregister.org 

NOFIO

Amserlen dosbarthiadau ffitrwydd Bro Dysynni
DiwrnodAmserGweithgaredd 
Dydd Llun    13:00 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
16:00 - 17:00 Caiacio (8+ oed)
17:15 - 18:15 Hyfforddiant Nofio i Blant
17:15 - 20:00 Nofio Cyhoeddus
18:30 - 19:15 Gwersi Nofio Oedolion 
19:30 - 20:00 Aquablast 
Dydd Mawrth 13:00 - 14:00 Nofio Cyhoeddus 
14:00 - 15:00 Aerobeg Dwr
15:00 - 16:00 Nofio Cyhoeddus 
16:00 - 18:00 Gwersi Nofio
18:00 - 20:00 Nofio Cyhoeddus 
18:00 - 20:00 Nofio, Sawna a Stem (£3.50)
Dydd Mercher    13:00 - 16:00 Nofio Cyhoeddus 
16:00 - 18:00 Gwersi Nofio 
Dydd Iau  09:00 - 09:50 Nofio Lon
11:30 - 12:30 Aerobeg Dwr (Aquafit)
14:30 - 18:00 Nofio Cyhoeddus 
14:30 - 15:30 Nofio am Ddim i'r Anabl
18:00 - 20:00 Hyfforddiant Nofio i Blant
20:00 - 21:00 Nofio Cyhoeddus 
20:00 - 21:00 Nofio, Sawna a Stem (£3.50)
Dydd Gwener  09:00 - 10:30 Nofio Lon
10:30 - 11:00 Sesiwn Rhaint a Phlentyn (0 - 4 oed)
11:00 - 13:15 Nofio Cyhoeddus 
14:45 - 16:00 Nofio Cyhoeddus 
16:00 - 18:00 Gwersi Nofio
18:00 - 19:00 Ras Dwr (8 - 15 oed)
19:00 - 20:00 Nofio Cyhoeddus 
Dydd Sadwrn 10:00 - 11:00 Nofio Cyhoeddus a Boom
11:00 - 14:00 Nofio Cyhoeddus 
14:00 - 15:00 Sesiwn Arnofio i'r Teulu
Dydd Sul 10:00 - 11:00 Nofio am Ddim (o dan 16) a Boom 
11:00 - 12:00 Sesiwn Arnofio i'r Teulu
12:00 - 13:00 Nofio Cyhoeddus 

 

Mae amryw o  weithgareddau ar gael yn y pwll.

  • Mae gogls a gwisgoedd nofio, fflotiau, bandiau braich ac ati ar gael i brynu- cysylltwch â'r Ganolfan Hamdden am ragor o wybodaeth.
  • Polisi mynediad pwll

 

YSTAFELL FFITRWYDD

Rydym yn cynnig rhai o gyfleusterau gorau yn yr ardal i’ch gynorthwyo i fwynhau bywyd bywiog ac iach. Mae’r offer yn y ganolfan yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ac mae staff cymwys a profiadol ar gael i gynnig cyngor i chi.

Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Ffitrwydd - am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r dderbynfa.

Amserlen ystafell ffitrwydd Bro Dysynni
DiwrnodAmser Gweithgaredd 
Dydd Llun  09:45 - 15:00 Defnydd Cyhoeddus
16:00 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Mawrth       09:00 - 11:30 Defnydd Cyhoeddus
09:15 - 10:15 NERS
12:30 - 15:00 Defnydd Cyhoeddus
16:00 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
17:30 - 18:30 NERS
Dydd Mercher     09:00 - 10:00 Defnydd Cyhoeddus
09:00 - 10:00 NERS
10:00 - 11:00 Arfer Cardiaidd
11:00 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Iau    09:00 - 10:45 Defnydd Cyhoeddus
09:30 - 10:30 NERS
12:30 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
17:30 - 18:30 NERS
Dydd Gwener    08:45 - 14:00 Defnydd Cyhoeddus
14:45 - 20:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Sadwrn 10:00 - 15:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Sul 10:00 - 13:00 Defnydd Cyhoeddus

*Rhaid rhoi blaenoriaeth i'r dosbarthiadau sydd yn cael eu cynnal.

**Ar gau i'r cyhoedd yn ystod yr amser yma.

GWEITHGAREDDAU PLANT

Mae amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnig i blant o bob oedran.

Amserlen gweithgareddau plant Bro Dysynni
Diwrnod Amser Gweithgaredd
Dydd Llun 16:00 - 17:00 Caiacio (8 - 15 oed)
17:15 - 18:15 Hyfforddiant Nofio Iau
Dydd Mawrth 16:00 - 18:00 Gwersi Nofio
Dydd Mercher 16:00 - 18:00 Gwersi Nofio
Dydd Iau 18:00 - 20:00 Hyfforddiant Nofio Iau
Dydd Gwener 10:30 - 11:00 Sesiwn Rhaint a Phlentyn (0-4 oed)
16:00 - 18:00 Gwersi Nofio
18:00 - 19:00 Ras Ddwr (8 - 15 oed)
Dydd Sadwrn    11:00 - 12:00 Chwarae Meddal a Chastell Neidio (0 - 6 oed) 
14:00 - 15:00 Sesiwn Arnofio i'r Teulu
Dydd Sul 10:00 - 11:00 Nofio am Ddim (o dan 16 - trigolion Gwynedd)
11:00 - 12:00 Sesiwn Arnofio i'r Teulu

YSTAFELLOEDD CYFARFOD A PARTION PLANT

Mae’r ganolfan hamdden yn cynnig ystafelloedd i’w hurio ar gyfer cyfarfodydd, cyrsiau ayyb. Yn ogystal mae amryw o becynnau ar gyfer partïon plant – cysylltwch ar ganolfan am fwy o wybodaeth.

 

Ffioedd a thaliadau

 

Polisïau ac amodau