Canolfan Hamdden Bro Dysynni, Tywyn, Canolbarth Cymru

    01654 711763 / 01654 710167

    CanolfanHamddenTywyn@gwynedd.llyw.cymru

    Stryd Fawr, Tywyn, Gwynedd. LL36 9AD

LogoFacebook48LogoInstagram48LogoSnapchat48LogoTwitter48LogoYouTube48


Lleoliad ac oriau agor* 

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy
Oriau agor canolfan hamdden Bro Dysynni, Tywyn
DiwrnodAmser 
Dydd Llun 09:00 -  21:00
Dydd Mawrth 09:00  -  21:00
Dydd Mercher 09:00  -  21:00
Dydd Iau 09:00  -  21:00
Dydd Gwener 09:00  -  20:00
Dydd Sadwrn 10:00  -  15:00
Dydd Sul 10:00  -  13:00

*Noder gall oriau agor yr adnoddau o fewn y ganolfan amrywio i oriau agor y ganolfan

ADNODDAU'R CANOLFAN

 • Pwll nofio (25metr x 11metr)
 • Neuadd chwaraeon gyda 4 cwrt badminton
 • 2 gwrt sboncen  
 • Ystafell stêm
 • Sawna
 • Ystafell ffitrwydd
 • Cyrtiau tenis y tu allan, wedi ei oleuo  
 • Cae chwarae pob tywydd maint llawn, wedi ei oleuo

 

MYNEDIAD CYFLEUSTERAU HAMDDEN I DDEFNYDDWYR ANABL

Mynediad Adeiladu

 • Parcio hygyrch
 • Drysau Awtomatig yn y Brif Dderbynfa
 • Caffi Hygyrch (peiriannau gwerthu)
 • Neuadd Chwaraeon Hygyrch
 • Ystafell Ffitrwydd Hygyrch
 • Ardal Bwll Hygyrch

Cyfleusterau Toiledau a Newid

 • Toiledau Hygyrch
 • Ystafelloedd Newid Hygyrch
 • Loceri Hygyrch

Offer Hygyrch

 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda seddi symudol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn: 3
 • Nifer y Peiriannau Ffitrwydd cynhwysol gyda lliwiau cyferbyniol a mannau wyneb cyffyrddol ar gyfer cyfranogwyr â Nam ar eu Golwg: 5
 • Oxford Pool Side Dipper teclyn codi pwll nofio
 • Oxford Mini Dipper Chassey Chair (ar gyfer cludo nofiwr anabl i'r teclyn codi)
 • Plinth Uchder Addasadwy (ystafell newid)
 • Teclyn codi gludadwy

Gweithgareddau

Bydd staff y Ganolfan bob amser yn gwneud pob addasiad ymarferol i sicrhau bod gweithgareddau wedi'u rhaglennu yn gynhwysol. Os hoffech ragor o wybodaeth neu os hoffech drafod gofyniad penodol, cysylltwch â'r ganolfan.

 

DOSBARTHIADAU FFITRWYDD

 

Gwasanaethau ar-lein
Os ydych yn talu eich aelodaeth canolfan hamdden drwy Ddebyd Uniongyrchol, mae rwan yn bosib bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein!

*Cyn defnyddio'r gwasanaeth ar-lein am y tro cyntaf, rhaid clicio ar y linc yn yr ebost sydd wedi ei anfon at holl aelodau sy'n talu drwy Ddebyd Uniongyrchol.
Bwcio sesiwn ffitrwydd ar-lein Close
Mae dosbarthiadau ffitrwydd yn ffordd wych o wella eich ffitrwydd yn ogystal â gwneud ffrindiau newydd. Mae’r dosbarthiadau yn cael eu cynnal gan hyfforddwyr profiadol a chymwys. Bydd angen cyrraedd o leiaf 10 munud cyn y dosbarth am y tro cyntaf i gael sgwrs gyda’r hyfforddwr ac argymhellir llogi lle o flaen llaw ar gyfer y dosbarthiadau.

 

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill 14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Amserlen dosbarthiadau ffitrwydd Bro Dysynni
DiwrnodAmserGweithgaredd 
Dydd Llun    10:30 - 11:30 Cyflyru Cylchol Ysgafn
12:30 - 13:00 Seiclo Dan Do
18:00 - 18:45 Pel Fit
19:00 - 19:45 Spin Combo
Dydd Mawrth 14:00 - 15:00 Aerobeg Dwr
15:00 - 16:00 Badminton a Tenis Bwrdd
18:00 - 18:30 Effaith Metabolig
18:45 - 19:30 Cyflyru Corff
19:00 - 20:00 Pilates (Dechreuwyr)
Dydd Mercher    17:30 - 18:00 Seiclo Dan Do
18:15 - 18:45 Seiclo Dan Do
19:00 - 19:45 HIIT
Dydd Iau  11:30 - 12:30 Aerobeg Dwr
18:00 - 18:45 Seiclo Dan Do
19:00 - 19:30 Effaith Metabolig
19:00 - 20:00 Pilates (Canolradd)
Dydd Gwener  10:30 - 11:30 Cyflyru Cylchol Ysgafn
12:30 - 13:00 Seiclo Dan Do

Mae ein hyfforddwyr wedi’i cofrestru gyda REPs.

NOFIO

Amserlen dosbarthiadau ffitrwydd Bro Dysynni
DiwrnodAmserGweithgaredd 
Dydd Llun    13:00 - 17:00 Nofio Cyhoeddus
17:00 - 18:00 Hyfforddiant Nofio i Blant
17:00 - 20:00 Nofio Cyhoeddus
18:30 - 18:45 Gwers Nofio Oedolyn
Dydd Mawrth 13:00 - 14:00 Nofio Cyhoeddus 
14:00 - 15:00 Aerobeg Dwr
15:00 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
16:00 - 18:00 Gwersi Nofio
18:00 - 20:00 Nofio Cyhoeddus
18:00 - 20:00 Nofio, Sawna a Stem (£3.80)
Dydd Mercher    14:45 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
16:00 - 18:30 Gwersi Nofio
Dydd Iau  09:00 - 09:45 Nofio Lon
11:30 - 12:30 Aerobeg Dwr (Aquafit)
13:45 - 18:00 Nofio Cyhoeddus 
14:30 - 15:30 Nofio i'r Anabl
18:00 - 19:00 Hyfforddiant Nofio i Blant
19:00 - 21:00 Nofio Cyhoeddus
19:00 - 20:00 Nofio, Sawna a Stem (£3.80)
Dydd Gwener  09:00 - 10:30 Nofio Lon
10:30 - 11:00 Sesiwn Rhiant a Phlentyn (0 - 4 oed)
11:00 - 13:15 Nofio Cyhoeddus 
14:45 - 16:00 Nofio Cyhoeddus
16:00 - 18:00 Gwersi Nofio
18:00 - 19:00 Ras Dwr 8 - 15 oed
19:00 - 20:00 Nofio Cyhoeddus 
Dydd Sadwrn 10:00 - 11:00 Nofio Cyhoeddus a Sesiwn Boom
11:00 - 14:00 Nofio Cyhoeddus 
14:00 - 15:00 Sesiwn Arnofio i'r Teulu
Dydd Sul 10:00 - 11:00 Nofio am Ddim (o dan 16)
11:00 - 12:00 Sesiwn Arnofio i'r Teulu 
12:00 - 13:00 Nofio Cyhoeddus

 

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill 14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Mae amryw o  weithgareddau ar gael yn y pwll.

 • Mae gogls a gwisgoedd nofio, fflotiau, bandiau braich ac ati ar gael i brynu- cysylltwch â'r Ganolfan Hamdden am ragor o wybodaeth.
 • Polisi mynediad pwll

 

YSTAFELL FFITRWYDD

Rydym yn cynnig rhai o gyfleusterau gorau yn yr ardal i’ch gynorthwyo i fwynhau bywyd bywiog ac iach. Mae’r offer yn y ganolfan yn addas ar gyfer pob lefel o ffitrwydd ac mae staff cymwys a profiadol ar gael i gynnig cyngor i chi.

Mae’n rhaid cael anwythiad i’r Ystafell Ffitrwydd - am fwy o wybodaeth cysylltwch a'r dderbynfa.

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill 14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Amserlen ystafell ffitrwydd Bro Dysynni
DiwrnodAmser Gweithgaredd 
Dydd Llun   09:00 - 13:00 Defnydd Cyhoeddus
14:45 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Mawrth       09:00 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
09:15 - 10:15 NERS
Dydd Mercher     09:00 - 10:00 Defnydd Cyhoeddus
09:00 - 10:00 NERS
10:00 - 11:00 Arfer Cardiaidd
11:00 - 14:45 Defnydd Cyhoeddus
14:45 - 15:45 Sesiwn Passport 11 - 15 oed
15:45 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Iau    09:00 - 14:45 Defnydd Cyhoeddus
09:30 - 10:30 NERS
14:45 - 15:45 Sesiwn Passport 11 - 15 oed
15:45 - 21:00 Defnydd Cyhoeddus
17:30 - 18:30 NERS
Dydd Gwener    09:00 - 13:00 Defnydd Cyhoeddus
  14:45 - 20:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Sadwrn 10:00 - 15:00 Defnydd Cyhoeddus
Dydd Sul 10:00 - 13:00 Defnydd Cyhoeddus

*Rhaid rhoi blaenoriaeth i'r dosbarthiadau sydd yn cael eu cynnal.

**Ar gau i'r cyhoedd yn ystod yr amser yma.

GWEITHGAREDDAU PLANT

Mae amrywiaeth o weithgareddau yn cael eu cynnig i blant o bob oedran.

Mae'r amserlen hon yn rhedeg tan Ebrill 14 2019, i drafod yr amserlen ar ôl y dyddiad hwn, cysylltwch â'r ganolfan.

Amserlen gweithgareddau plant Bro Dysynni
Diwrnod Amser Gweithgaredd
Dydd Llun 17:15 - 18:15 Hyfforddiant Nofio Iau
Dydd Mawrth 16:00 - 18:00 Gwersi Nofio
Dydd Mercher 16:00 - 18:30 Gwersi Nofio
Dydd Iau 18:00 - 19:00 Hyfforddiant Nofio Iau
Dydd Gwener 10:30 - 11:00 Gwers Nofio Rhaint a Phlentyn (0-3 oed)
16:00 - 18:00 Gwersi Nofio
18:00 - 19:00 Ras Ddwr (8-15 oed)
Dydd Sadwrn    11:00 - 12:00 Chwarae Meddal a Chastell Neidio (0 - 6 oed) 
14:00 - 15:00 Sesiwn Arnofio i'r Teulu
Dydd Sul 10:00 - 11:00 Nofio am Ddim (o dan 16 - trigolion Gwynedd)
11:00 - 12:00 Sesiwn Arnofio i'r Teulu

YSTAFELLOEDD CYFARFOD A PARTION PLANT

Mae’r ganolfan hamdden yn cynnig ystafelloedd i’w hurio ar gyfer cyfarfodydd, cyrsiau ayyb. Yn ogystal mae amryw o becynnau ar gyfer partïon plant – cysylltwch ar ganolfan am fwy o wybodaeth.

 

Ffioedd a thaliadau

 

Polisïau ac amodau