12 Diwrnod o Ffitrwydd

Cynnig ar gyfer mis Rhagfyr i unrhyw un dros 16 oed sydd ddim yn talu debyd uniongyrchol.

Cewch 12 diwrnod am £12 yn ystod Mis Rhagfyr 2017 i drio'r

  • Ystafell ffitrwydd
  • Ystafell bwysau
  • Dosbarthiadau ffitrwydd
  • Chwaraeon raced
  • Nofio

Nid yw'r 12 diwrnod yn gorfod dilyn eu gilydd.
Pe byddai cwsmer yn dewis ymuno gyda'r Ganolfan ar ôl y 12 diwrnod, bydd £12 yn cael ei dynnu o gost y taliad debyd uniongyrchol cyntaf.

Os nad ydych yn defnyddio'r 12 diwrnod erbyn diwedd Mis Rhagfyr, ni fydd ad-daliad.