Telerau ac amodau amgueddfeydd

Telerau ac Amodau Ymweliad i Storiel neu Amgueddfa Lloyd George.

 1. Rhaid trefnu apwyntiad ymlaen llaw er mwyn cael mynediad i Storiel neu Amgueddfa Lloyd George.
 2. Dylech drefnu apwyntiad ar-lein drwy lenwi ein ffurflen ARCHEBU neu dros y ffôn drwy ffonio Galw Gwynedd ar 01766 771000.
 3. Dim mwy na 6 ym mhob grŵp.
 4. Mi fydd toiledau ar gael, ond dim ond un a bydd angen ei lanhau gyda’r hylif pwrpasol cyn ac ar ôl ei ddefnyddio.
 5. Peidiwch â chyrraedd fwy na 5 munud cyn amser dechrau eich ymweliad. Mi fydd aelod o staff yn agor y drws i’ch croesawu.
 6. Bydd hyd yr ymweliad yn awr.
 7. Bydd angen ID sydd gyda’r un enw a’r person a wnaeth wneud yr archebu i gael mynediad.
 8. Gall aelod o staff gysylltu â chi cyn eich ymweliad i gael mwy o wybodaeth i chi fwynhau a chael y profiad gorau .
 9. Peidiwch â mynychu os oes gennych chi neu un o’r grŵp unrhyw symptomau Covid-19 yn ystod y 10 diwrnod cyn eich ymweliad, wedi bod mewn cysylltiad efo unrhyw berson sydd efo symptomau Covid-19 yn ystod yr 14 diwrnod cyn eich ymweliad neu wedi dychwelyd o wlad sydd ar y rhestr hunan-ynysu.
 10. Os nad ydych yn gallu dod i’r ymweliad am unrhyw reswm, cysylltwch â ni mor fuan â phosib:
  Amgueddfa Lloyd George
  amgueddfalloydgeorge@gwynedd.llyw.cymru
  01766 522071.

  Storiel
  storiel@gwynedd.llyw.cymru 
  01248 353368 
 11. Ni fydd posib i ni dderbyn eitemau i’r casgliad yn ystod eich ymweliad oni bai eich bod wedi gwneud trefniadau o flaen llaw gyda ein Swyddog Casgliadau.