Storiel

STORIEL yw'r enw newydd ar amgueddfa ac Oriel Gwynedd. Ceir mynediad i gasgliadau Prifysgol Bangor, STORIEL a Phalas yr Esgob. 

 

Oriau Agor

Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn - 11:00 - 5:00

Mynediad am ddim

 

Cysylltwch â ni

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

 

Cyfleusterau

Yn dilyn buddsoddiad diweddar mae nifer o gyfleusterau newydd ar gael yn STORIEL.

  • Orielau Celf 
  • Arddangosfeydd Amgueddfaol
  • Gofod Arddangosfeydd Cymunedol
  • Siop
  • Ystafell Ddysgu
  • Ystafelloedd Cyfarfod (I logi ystafell, e-bostiwch: LlogiYstafellStoriel@gwynedd )
  • 2 safle parcio ar gyfer ceir gyda bathodyn glas.
    Yn anffodus llefydd parcio ar gyfer staff STORIEL yn unig sydd gennym ond mae meysydd parcio cyhoeddus ar gael ger llaw yn Nglanrafon a ger Llyfrgell Bangor. 

 

Tocyn Anhreg

Mae tocynnau anrheg £10, £20 a £50 STORIEL ar gael. Piciwch fewn i brynu rhai.

Telerau ac amodau 

 

Beth sydd 'mlaen?

 

Rhaglen 28 Ebrill i 02 Mehefin 2018

Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf gan Storiel a gwybodaeth am yr
Arddangosfeydd, tanysgrifiwch i gylchlythyr Storiel