Storiel

STORIEL yw'r enw newydd ar amgueddfa ac Oriel Gwynedd. Ceir mynediad i gasgliadau Prifysgol Bangor, STORIEL a Phalas yr Esgob. 

 

Oriau Agor

Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn - 11:00 - 5:00

Mynediad am ddim

 

Cysylltwch â ni

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

 

Cyfleusterau

Yn dilyn buddsoddiad diweddar mae nifer o gyfleusterau newydd ar gael yn STORIEL.

  • Orielau Celf 
  • Arddangosfeydd Amgueddfaol
  • Gofod Arddangosfeydd Cymunedol
  • Siop
  • Caffi SEIBIANT@STORIEL
  • Ystafell Ddysgu
  • Ystafelloedd Cyfarfod (I logi ystafell, e-bostiwch: LlogiYstafellStoriel@gwynedd )
  • 2 safle parcio ar gyfer ceir gyda bathodyn glas.
    Yn anffodus llefydd parcio ar gyfer staff STORIEL yn unig sydd gennym ond mae meysydd parcio cyhoeddus ar gael ger llaw yn Nglanrafon a ger Llyfrgell Bangor. 

 

Tocyn Anhreg

Mae tocynnau anrheg £10, £20 a £50 STORIEL ar gael. Piciwch fewn i brynu rhai.

Telerau ac amodau 

 

Beth sydd 'mlaen?

 

Er mwyn derbyn y newyddion diweddaraf gan Storiel a gwybodaeth am yr
Arddangosfeydd, tanysgrifiwch i gylchlythyr Storiel

 

Prosiect Cymunedol Creadigol

Mae Storiel yn dymuno comisiynu unigolyn neu gorff celfyddydol i ymgymryd â prosiect celf gymunedol gan weithio yn agos gyda’r gymuned.

Mi fydd yn cynnwys cyfres o weithgareddau a/neu ddigwyddiadau cychwynnol i gasglu syniadau ar gyfer creu darn neu ddarnau o waith celf i’w lleoli yn Storiel. Mi fydd y prosiect yn parhau ac yn cael ei wireddu rhwng Tachwedd 2017 a Hydref 2018.

Mwy o wybodaeth

Gwledd Gaeaf 2017

Gwneuthurwyr a chynnyrch newydd i Storiel. Amrywiaeth o waith gan grefftwyr/ artistiaid yn cynnwys gemwaith, gwaith gwydr, cerameg, tecstil a mwy. Cyfle perffaith i ddarganfod yr anrheg arbennig hwnnw. 

Mwy o wybodaeth

Matthew Wood - 'Yn yr Ennydd'

Tirluniau a golygfeydd mewnol cynnil a wnaed yn y fan ar lle.

Mwy o wybodaeth

John Meirion Morris - 'O'ch Mewn Chwi y Mae'

Cerfluniau trawiadol ac ysbrydol gan y cerflunydd John Meirion Morris.

Mwy o wybodaeth