Storiel

STORIEL yw'r enw newydd ar amgueddfa ac Oriel Gwynedd. Ceir mynediad i gasgliadau Prifysgol Bangor, STORIEL a Phalas yr Esgob. 

 

Oriau Agor

Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn - 11:00 - 5:00

Mynediad am ddim

 

Cysylltwch â ni

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

 

Cyfleusterau

Yn dilyn buddsoddiad diweddar mae nifer o gyfleusterau newydd ar gael yn STORIEL.

  • Orielau Celf 
  • Arddangosfeydd Amgueddfaol
  • Gofod Arddangosfeydd Cymunedol
  • Siop
  • Caffi SEIBIANT@STORIEL
  • Ystafell Ddysgu
  • Ystafelloedd Cyfarfod (I logi ystafell, e-bostiwch: LlogiYstafellStoriel@gwynedd )
  • 2 safle parcio ar gyfer ceir gyda bathodyn glas.
    Yn anffodus llefydd parcio ar gyfer staff STORIEL yn unig sydd gennym ond mae meysydd parcio cyhoeddus ar gael ger llaw yn Nglanrafon a ger Llyfrgell Bangor. 

 

Tocyn Anhreg

Mae tocynnau anrheg £10, £20 a £50 STORIEL ar gael. Piciwch fewn i brynu rhai.

Telerau ac amodau 

 

Beth sydd 'mlaen?

Arddangosfa Celf Agored Ebrill 21 - Mehefin 23, 2018

Mae arddangosfa flynyddol Celf Agored yn agored i artistiaid dros 16 sy’n byw neu’n gweithio
yng Nghymru. Gwahoddir ceisiadau eleni ar y thema 'Môr ac Arfordir'

Gellir cyflwyno gwaith celf mewn unrhyw gyfrwng: paentiadau, darluniau,ffotograffiaeth, tecstil, pren, clai, ar ffurf 2D neu 3D na fydd yn fwy na maint A2 (420 x 594mm /16.5 x 23.4 modfedd), a gall pob artist gyflwyno hyd at 2 ddarn o waith.

Bydd angen cyflwyno'r gwaith erbyn: Dydd Llun 12 Mawrth, 2018

Mwy o wybodaeth

Amodau a Chanllawiau

 

Prosiect Cymunedol Creadigol

Mae Storiel yn dymuno comisiynu unigolyn neu gorff celfyddydol i ymgymryd â prosiect celf gymunedol gan weithio yn agos gyda’r gymuned.

Mi fydd yn cynnwys cyfres o weithgareddau a/neu ddigwyddiadau cychwynnol i gasglu syniadau ar gyfer creu darn neu ddarnau o waith celf i’w lleoli yn Storiel. Mi fydd y prosiect yn parhau ac yn cael ei wireddu rhwng Tachwedd 2017 a Hydref 2018.

Mwy o wybodaeth