Storiel

Mae STORIEL bellach ar agor! 

STORIEL yw'r enw newydd ar amgueddfa ac Oriel Gwynedd.  Ceir mynediad i gasgliadau Prifysgol Bangor, STORIEL a Phalas yr Esgob. 

Rhaglen Arddangosfeydd 2016

 

Oriau Agor

Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn - 11:00-5:00

Mynediad am ddim

 

Cysylltwch â ni

Cliciwch ar y map i’w wneud yn fwy

 

 

Cyfleusterau

Yn dilyn buddsodiad diweddar mae nifer o gyfleusterau newydd ar gael yn STORIEL.

 • Orielau Celf 
 • Arddangosfeydd Amgueddfaol
 • Gofod Arddangosfeydd Cymunedol
 • Siop
 • Caffi SEIBIANT@STORIEL
 • Ystafell Ddysgu
 • Ystafelloedd Cyfarfod
 • 2 safle parcio argyfer ceir gyda bathodyn glas.
  Yn anffodus llefydd parcio ar gyfer staff STORIEL yn unig sydd gennym ond mae meysydd parcio cyhoeddus ar gael ger llaw yn Nglanrafon a ger Llyfrgell Bangor. 

 

Beth sydd 'mlaen?

 • Lle Bydd Goleuni - 5 Tachwedd 2016 - 14 Ionawr 2017
 • Glendid a Phurdeb - 12 Tachwed 2016 - 1 Ebrill 2017
 • Yn Eryri - 19 Tachwedd 2016 - 28 Ionawr 2017
 • Celf Agored - Mae’r arddangosfa yn agored i bob artist a myfyriwr dros 16 oed sy’n byw neu’n gweithio yng Nghymru.
  Diwrnod cyflwyno gwaith 8 Mawrth 2017