Gwasanaeth Cofrestru Gwynedd yn ystod Covid-19

Priodas a Phartneriaeth Sifil

Mae seremonïau priodas a phartneriaeth sifil wedi ailddechrau yng Ngwynedd.

Rydym yn dilyn y cyngor a'r arweiniad gan Lywodraeth Cymru ar bellhau cymdeithasol ac ymddygiad cyhoeddus. Mae hyn yn golygu bod cynnwys a ffurf seremonïau priodas a phartneriaeth sifil wedi'u hadolygu ac rydym wedi cyflwyno cyfyngiadau ar nifer y bobl a ganiateir yn ein hystafelloedd seremoni yr un pryd, a bydd rhaid i bawb sydd yn mynychu y seremoni wisgo gorchudd wyneb.

Bydd pellhau corfforol yn helpu i sicrhau bod swyddogion ac ymwelwyr yn ddiogel ac yn helpu i atal lledaeniad coronafirws.

Y nifer uchaf o bobl a ganiateir yn y Swyddfa Gofrestru yw 6 o bobl. Mae'r ffigurau hyn yn cynnwys dau gofrestrydd a'r cwpl.

Rydym nawr yn derbyn seremonïau newydd. Bydd pob cais yn amodol ar argaeledd.