Ymgynghoriad Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus Bangor

Diolch i bawb wnaeth gymryd rhan yn yr ymgynghoriad.

 Mae’r gorchymyn newydd yn weithredol ym Mangor ers 1 Rhagfyr 2019.

 

Mwy o wybodaeth