Holiadur Traffig Ysgol y Gelli ac Ysgol Pendalar

Mae pryder wedi’i fynegi am sefyllfa'r traffig y tu allan i Ysgol y Gelli ac Ysgol Pendalar ar ddechrau a diwedd y diwrnod ysgol.

 

Hoffwn dderbyn eich barn am y sefyllfa a’r hyn y gellir ei wneud i’w wella drwy’r holiadur hwn.

Cliciwch yma i lenwi'r holiadur.