Holiadur Strategaeth Ariannol

Diolch i bawb wnaeth gymryd rhan yn yr ymgynghoriad cyhoeddus ‘Strategaeth Ariannol Cyngor Gwynedd’. 

Gweld adroddiad o’r canlyniadau

Ar 7 Mawrth 2019, cafodd holl gynghorwyr Gwynedd gyfarfod a chytunwyd ar y strategaeth ariannol derfynol ar gyfer 2019/20.

Gweld cofnod o’r cyfarfod